Saaremaa Teataja arhiiv

 • Vaatamata sellele, et tulekahjude arv Eestis tasapisi langeb ning eluhoonete põlenguid ja nendes hukkuvaid inimesi jääb järjest vähemaks, on 2016. aastal Eestis tulekahjude tagajärjel hukkunud üle kolmekümne inimese. Viimati hukkus […]

  See on sinu elu, mille suitsuandur päästa võib!

  Vaatamata sellele, et tulekahjude arv Eestis tasapisi langeb ning eluhoonete põlenguid ja nendes hukkuvaid inimesi jääb järjest vähemaks, on 2016. aastal Eestis tulekahjude tagajärjel hukkunud üle kolmekümne inimese. Viimati hukkus […]

  Loe edasi...

 • Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu algatamine Atla külas Lääne-Saare Vallavolikogu 26. oktoobri 2016 otsusega nr 1-3/16/65 “Atla küla Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine” algatati Atla külas […]

  DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

  Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu algatamine Atla külas Lääne-Saare Vallavolikogu 26. oktoobri 2016 otsusega nr 1-3/16/65 “Atla küla Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine” algatati Atla külas […]

  Loe edasi...

 • Projekti “Kuressaare linna, Lääne-Saare ja Pihtla valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumine Kudjape jäätmejaamas” raames võetakse Kudjape jäätmejaamas tasuta vastu kokku viis tonni ohtlikke jäätmeid. Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla […]

  Kudjape jäätmejaamas võetakse tasuta vastu kokku viis tonni ohtlikke jäätmeid

  Projekti “Kuressaare linna, Lääne-Saare ja Pihtla valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumine Kudjape jäätmejaamas” raames võetakse Kudjape jäätmejaamas tasuta vastu kokku viis tonni ohtlikke jäätmeid. Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla […]

  Loe edasi...

 • 10. novembril asusid karikasarja II etapil Aste PK võimlas võistlustulle kümme mees- ja kolm naislauatennisisti. Oli palju tasavägiseid kohtumisi ja vägevaid emotsioone. Meeldivalt veedetud mardipäeva õhtu lõppedes kuulutasid kohtunikud Janek […]

  Lauatennise võitjad on Kaljo Väljakivi ja Tiia Müürisepp

  10. novembril asusid karikasarja II etapil Aste PK võimlas võistlustulle kümme mees- ja kolm naislauatennisisti. Oli palju tasavägiseid kohtumisi ja vägevaid emotsioone. Meeldivalt veedetud mardipäeva õhtu lõppedes kuulutasid kohtunikud Janek […]

  Loe edasi...

 • Jäätmeseadusest tulenevalt korraldab kohalik omavalitsus jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, peab kohaliku omavalitsuse üksus […]

  Lääne-Saare vallavalitsus palub abi uute pakendikogumispunktide asukohtade väljaselgitamiseks

  Jäätmeseadusest tulenevalt korraldab kohalik omavalitsus jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, peab kohaliku omavalitsuse üksus […]

  Loe edasi...

 • Jäätmeseaduse 4. peatüki kohaselt on kohalik omavalitsus kohustatud korraldama olmejäätmete vedu, viies läbi teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. Lääne-Saare vallavalitsus kuulutas 7. juunil 2016. […]

  Vallas uus jäätmevedaja OÜ Prügimees

  Jäätmeseaduse 4. peatüki kohaselt on kohalik omavalitsus kohustatud korraldama olmejäätmete vedu, viies läbi teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. Lääne-Saare vallavalitsus kuulutas 7. juunil 2016. […]

  Loe edasi...

 • Lääne-Saare vallavalitsuse 18. oktoobri istungi materjalid Maakorralduslikud toimingud Uus lähiaadress määrati kümnele maaüksusele. Muud küsimused Moodustati kuueliikmeline sporditoetuste määramise komisjon. Reservfondist eraldati raha Taritu raamatukogule täiendava õhksoojuspumba paigaldamiseks ja Taritu […]

  VALLAVALITSUSE JA VALLAVOLIKOGU ISTUNGID OKTOOBRIS

  Lääne-Saare vallavalitsuse 18. oktoobri istungi materjalid Maakorralduslikud toimingud Uus lähiaadress määrati kümnele maaüksusele. Muud küsimused Moodustati kuueliikmeline sporditoetuste määramise komisjon. Reservfondist eraldati raha Taritu raamatukogule täiendava õhksoojuspumba paigaldamiseks ja Taritu […]

  Loe edasi...

 • Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks viiakse Lääne-Saare vallas küsitlus läbi järgnevalt: Elektrooniline küsitlus toimub alates 7. novembrist kell 10 kuni 10. novembrini kell 20 veebikeskkonnas […]

  Saaremaa omavalitsuste ühinemisküsitlus Lääne-Saare vallas

  Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks viiakse Lääne-Saare vallas küsitlus läbi järgnevalt: Elektrooniline küsitlus toimub alates 7. novembrist kell 10 kuni 10. novembrini kell 20 veebikeskkonnas […]

  Loe edasi...

 • 19. septembril sai Lümanda endale päris oma noorsootöötaja ja väikese uuenduskuuri läbinud noortekeskus avati ametlikult 3. oktoobril. Nii noorsootöötaja kui ka noortekeskus on kogukonna poolt hästi vastu võetud. Seepärast oli […]

  Aste noorte külaskäik Lümandasse

  19. septembril sai Lümanda endale päris oma noorsootöötaja ja väikese uuenduskuuri läbinud noortekeskus avati ametlikult 3. oktoobril. Nii noorsootöötaja kui ka noortekeskus on kogukonna poolt hästi vastu võetud. Seepärast oli […]

  Loe edasi...

 • 20. oktoobril sai juba kolmandat aastat teoks Helkurmoe finaalshow. Varasematel aastatel on see toimunud Muhus, kuid sel korral koliti Kuressaarde, et saada rohkem kõlapinda ja tuua ka väikest vaheldust. Helkurmoe […]

  Helkurmood Kuressaares

  20. oktoobril sai juba kolmandat aastat teoks Helkurmoe finaalshow. Varasematel aastatel on see toimunud Muhus, kuid sel korral koliti Kuressaarde, et saada rohkem kõlapinda ja tuua ka väikest vaheldust. Helkurmoe […]

  Loe edasi...

 • Saaremaa paadipõgenikest 1944. aastal kõnelesid Urve Vakker ja Gunnar Fardelin. Taritu memme-taadi lauluklubi eestvedamisel lauldi üheskoos merelaule. Vaadati temaatilist raamatunäitust “Teisele rannale”. Urve Vakker  

  Meri meid ühendab

  Saaremaa paadipõgenikest 1944. aastal kõnelesid Urve Vakker ja Gunnar Fardelin. Taritu memme-taadi lauluklubi eestvedamisel lauldi üheskoos merelaule. Vaadati temaatilist raamatunäitust “Teisele rannale”. Urve Vakker  

  Loe edasi...

 • Lääne-Saare vallavalitsus peab vajalikuks selgitada, et vallas kehtivas koerte ja kasside pidamise eeskirjas on kokku koondatud tingimused ja nõuded, mis tulenevad üleriigilistest õigusaktidest. Kohalike omavalitsuste eeskirjade mõte on ennekõike koondada […]

  Lääne-Saare valla lemmikloomad ei erine teiste omavalitsuste omadest

  Lääne-Saare vallavalitsus peab vajalikuks selgitada, et vallas kehtivas koerte ja kasside pidamise eeskirjas on kokku koondatud tingimused ja nõuded, mis tulenevad üleriigilistest õigusaktidest. Kohalike omavalitsuste eeskirjade mõte on ennekõike koondada […]

  Loe edasi...

 • Koovi küla Koovilahe detailplaneeringu koostamise lõpetamine Lääne-Saare Vallavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 1-3/16/64 lõpetati Koovi külas Koovilahe maaüksuse (katastritunnus 44001:003:0589, pindala 10,32 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärgid on maaüksuse kruntideks jaotamine, maasihtotstarbe […]

  DETAILPLANEERINGUD

  Koovi küla Koovilahe detailplaneeringu koostamise lõpetamine Lääne-Saare Vallavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 1-3/16/64 lõpetati Koovi külas Koovilahe maaüksuse (katastritunnus 44001:003:0589, pindala 10,32 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärgid on maaüksuse kruntideks jaotamine, maasihtotstarbe […]

  Loe edasi...

 • Seoses Lääne-Saare halduse käivitumisega ja mitme peaspetsialisti pensionile minekuga on halduse- ja heakorratöödes teatavaid ümberkorraldusi. Seoses sellega on muudatusi ka kontaktandmetes, kuhu pöörduda oma muredega. Kuna peaspetsialist Toomas Raun (toomas.raun@laanesaare.ee) […]

  Lääne-Saare Halduse töökorraldusest

  Seoses Lääne-Saare halduse käivitumisega ja mitme peaspetsialisti pensionile minekuga on halduse- ja heakorratöödes teatavaid ümberkorraldusi. Seoses sellega on muudatusi ka kontaktandmetes, kuhu pöörduda oma muredega. Kuna peaspetsialist Toomas Raun (toomas.raun@laanesaare.ee) […]

  Loe edasi...

 • 25. oktoobril osalesid Lümanda põhikooli üheksa 5.–7. klassi õpilast ja kaks õpetajat Tallinna pedagoogika arhiivmuuseumi konverents-tänuüritusel “Kooliajalugu uurima!”. Lümanda kool sai tänavu 120-aastaseks. Jaanuaris toimus koolis uurimistööde konverents, kus õpilased […]

  Lümanda koolis uuriti kooli ajalugu

  25. oktoobril osalesid Lümanda põhikooli üheksa 5.–7. klassi õpilast ja kaks õpetajat Tallinna pedagoogika arhiivmuuseumi konverents-tänuüritusel “Kooliajalugu uurima!”. Lümanda kool sai tänavu 120-aastaseks. Jaanuaris toimus koolis uurimistööde konverents, kus õpilased […]

  Loe edasi...

 • Õppeaasta 2016/17 esimene veerand on töiselt ja tulemuslikult läbitud. Nii koolis kui ka väljapool kooli on meie õpilased kaasa löönud mitmel huvitaval üritusel, osalenud spordivõistlustel ja aineolümpiaadidel. Esimese veerandi parimad […]

  Tubli koolipere

  Õppeaasta 2016/17 esimene veerand on töiselt ja tulemuslikult läbitud. Nii koolis kui ka väljapool kooli on meie õpilased kaasa löönud mitmel huvitaval üritusel, osalenud spordivõistlustel ja aineolümpiaadidel. Esimese veerandi parimad […]

  Loe edasi...

 • Vallavolikogu oktoobriistung toimus 27. oktoobril volikogu saalis. Päevakorras olid järgmised teemad: kinnitati Orissaare valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2020; kinnitati Orissaare valla 2016. aasta esimene lisaeelarve; kinnitati osavalla moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisel; […]

  VALLAVOLIKOGU OKTOOBRIKUU ISTUNG

  Vallavolikogu oktoobriistung toimus 27. oktoobril volikogu saalis. Päevakorras olid järgmised teemad: kinnitati Orissaare valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2020; kinnitati Orissaare valla 2016. aasta esimene lisaeelarve; kinnitati osavalla moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisel; […]

  Loe edasi...

 • Kohaliku omavalitsuse osutatavad sotsiaalteenused on viimastel nädalatel meedias kuum teema. Vaatame siis veel kord üle need kümme sotsiaalteenust, mille korraldamise kohustuse sotsiaalhoolekandeseadus kohalikele omavalitsustele delegeerib. Lisaks olen välja toonud lisateenuseid, […]

  Orissaares osutatavad sotsiaalteenused ja makstavad toetused

  Kohaliku omavalitsuse osutatavad sotsiaalteenused on viimastel nädalatel meedias kuum teema. Vaatame siis veel kord üle need kümme sotsiaalteenust, mille korraldamise kohustuse sotsiaalhoolekandeseadus kohalikele omavalitsustele delegeerib. Lisaks olen välja toonud lisateenuseid, […]

  Loe edasi...

 • Lapsepõlvest mäletan, et kui sai pahandust tehtud ja täiskasvanu – olgugi mulle võõras – seda nägi, oli pragamine garanteeritud. Õhtul koju jõudes olid vanemad ka juba teadlikud ja noomivad sõnad […]

  Kelle mure on meie lapsed ja noored

  Lapsepõlvest mäletan, et kui sai pahandust tehtud ja täiskasvanu – olgugi mulle võõras – seda nägi, oli pragamine garanteeritud. Õhtul koju jõudes olid vanemad ka juba teadlikud ja noomivad sõnad […]

  Loe edasi...

 • 17.–19. novembril saab Orissaares taas teoks üle-eestiline noorte lauljate konkurss-festival “Võluhääl 2016”. Festivalil osalejad annavad kontserte ka lähivaldades. Osalejaid on seekord Saaremaalt, Muhust, Hiiumaalt, Tõrvast, Haapsalust, Alatskivilt, Türilt, Tartust, Tallinnast, […]

  Konkurss-festival “Võluhääl” tuleb taas!

  17.–19. novembril saab Orissaares taas teoks üle-eestiline noorte lauljate konkurss-festival “Võluhääl 2016”. Festivalil osalejad annavad kontserte ka lähivaldades. Osalejaid on seekord Saaremaalt, Muhust, Hiiumaalt, Tõrvast, Haapsalust, Alatskivilt, Türilt, Tartust, Tallinnast, […]

  Loe edasi...

2 - 42123...1020...» »