Muhu uudised arhiiv

 • Kätkinäitus sai pasturaatis emadepäävaks ülesse pantud. Nõuke irmus armas asi oo. Igatahes tasub voatamas köia. Ja üks teene näitus oo Hellamaa külakeskuses. Sial soab kuni maikuu lõpuni voadata joonistuste näitust […]

  Laupa õhta soab tähti voadata (4)

  Kätkinäitus sai pasturaatis emadepäävaks ülesse pantud. Nõuke irmus armas asi oo. Igatahes tasub voatamas köia. Ja üks teene näitus oo Hellamaa külakeskuses. Sial soab kuni maikuu lõpuni voadata joonistuste näitust […]

  Loe edasi...

 • Neh suine ooaeg oo Muhu soare pial igatahes pihta akan. Misse muud siis tähendab, kui igasugu näitusi avatse. Ja Liiva poe juures oo riedest pühabeni niipalju uhkeid massinaid, et võtab […]

  Suine aeg oo pihta akan

  Neh suine ooaeg oo Muhu soare pial igatahes pihta akan. Misse muud siis tähendab, kui igasugu näitusi avatse. Ja Liiva poe juures oo riedest pühabeni niipalju uhkeid massinaid, et võtab […]

  Loe edasi...

 • Murdevõistlus oo nüid seks voastaks niikaugel, et tüöd lähtvad puhas indamise komisjoni kätte. Ma muidugid edeviti juba lugesi nee puhas läbi. Et nende muhulastel ikka sie naljasoolikas nii õige kohja […]

  Änamasti pärandi uudissed

  Murdevõistlus oo nüid seks voastaks niikaugel, et tüöd lähtvad puhas indamise komisjoni kätte. Ma muidugid edeviti juba lugesi nee puhas läbi. Et nende muhulastel ikka sie naljasoolikas nii õige kohja […]

  Loe edasi...

 • Lihatumad pühad oo nüid möödas. Sai mune koksitud ja kenad sooja ilma kiidetud. Nee sojad ilmad aavad ikka tihemini uksest välja ja õue piale. Ja eks nõuksed talvise aa toimetused […]

  Ikka terit, kulla munuksed (2)

  Lihatumad pühad oo nüid möödas. Sai mune koksitud ja kenad sooja ilma kiidetud. Nee sojad ilmad aavad ikka tihemini uksest välja ja õue piale. Ja eks nõuksed talvise aa toimetused […]

  Loe edasi...

 • Näh, taris oo siis inimesel sedaviisi paterda. P`oska änam päävasid ja kuupäävasid kokku viia. Juu siis sedakorda katsub minevanädala ukka aetud asjad ää paranda. Sie kange matkaõhta oo tükkis laupa […]

  Ikka terit ja kenad suuri nädalt

  Näh, taris oo siis inimesel sedaviisi paterda. P`oska änam päävasid ja kuupäävasid kokku viia. Juu siis sedakorda katsub minevanädala ukka aetud asjad ää paranda. Sie kange matkaõhta oo tükkis laupa […]

  Loe edasi...

 • Ikka terit. Lähemal aal kuulukse siikantis tulavad üsna mitu isevärki üritust jälle. Riede, üheteistmenda abrilli õhta kutsub Muhu-Hellamaa moanaeste selts kõiki õunabude lõikamise õhtale. Kokku soajasse kellu poolest kuiest külakeskuse […]

  Kena kevadine aeg

  Ikka terit. Lähemal aal kuulukse siikantis tulavad üsna mitu isevärki üritust jälle. Riede, üheteistmenda abrilli õhta kutsub Muhu-Hellamaa moanaeste selts kõiki õunabude lõikamise õhtale. Kokku soajasse kellu poolest kuiest külakeskuse […]

  Loe edasi...

 • Kenad kevadised ilmad oo inimeste näod nii kenaks muiku aan. Ja noordekeskuses mängetse koa paergu smailimängi. Kis tahab tiada, misse oo, siis minge ja uurige sialtsammast järgi. Kuidagid nõuke moed […]

  Ikka terit ja kenad kevade jätku

  Kenad kevadised ilmad oo inimeste näod nii kenaks muiku aan. Ja noordekeskuses mängetse koa paergu smailimängi. Kis tahab tiada, misse oo, siis minge ja uurige sialtsammast järgi. Kuidagid nõuke moed […]

  Loe edasi...

 • Sie moainimene oo ikka vist kohe sedandi ilma loodud, et niisamma kõõnusta ta easte’p oskagid. Neh, ehkkid paergu oo alles poastukuu, olli laupa-pühabe seda sodipõletamise suitsu ikka igaspool nähe. Seda […]

  Metssead oo vad tüidsad (1)

  Sie moainimene oo ikka vist kohe sedandi ilma loodud, et niisamma kõõnusta ta easte’p oskagid. Neh, ehkkid paergu oo alles poastukuu, olli laupa-pühabe seda sodipõletamise suitsu ikka igaspool nähe. Seda […]

  Loe edasi...

 • Poastuaeg oo käe ja pilkus sie kevad ep tule. Mineva nädali siis juba ollid nõuksed ilmad, kut akkaks maikuu kätte jõudma, aga neh paergu ikka kalendri järgi alles tali ja […]

  Poastuaeg oo käde jõudend (2)

  Poastuaeg oo käe ja pilkus sie kevad ep tule. Mineva nädali siis juba ollid nõuksed ilmad, kut akkaks maikuu kätte jõudma, aga neh paergu ikka kalendri järgi alles tali ja […]

  Loe edasi...

 • Neh, ma ole ikka ütlen, et nee kõege paramad uudissed jõudvad mooni ikka liiga ilja. Nõnna läks sedakorda selle riedeõhtase söömateguga koa. Aga ega põle ullu. Seda pitkemalt soab nüid […]

  Suutäis soolast ja maotäis magusat

  Neh, ma ole ikka ütlen, et nee kõege paramad uudissed jõudvad mooni ikka liiga ilja. Nõnna läks sedakorda selle riedeõhtase söömateguga koa. Aga ega põle ullu. Seda pitkemalt soab nüid […]

  Loe edasi...

 • Muhulaste jäuks akkas poastukuu pihta suure rallimisega, sest mineva laupa pidasid Talina muhulased jälle oma igavoastast pidu. Kodusoare pialt köisid nendele terissid viimas segakoor, miesansambel ja kanneldajad. Tansimuusikad tegi Meeleand. […]

  Poastukuu akkas pihta

  Muhulaste jäuks akkas poastukuu pihta suure rallimisega, sest mineva laupa pidasid Talina muhulased jälle oma igavoastast pidu. Kodusoare pialt köisid nendele terissid viimas segakoor, miesansambel ja kanneldajad. Tansimuusikad tegi Meeleand. […]

  Loe edasi...

 • Neh kui ep tiaks, siis mitte ep usukskid, et paastumarjabeni oo terve kuu aega viel aega. Väljas ju puhtapuru kevad! Tiagid mis sedaviisi vastlabe soab? Tuleva teesibe oo ju vastlapäe. […]

  Vastlapäe ja naistepäe

  Neh kui ep tiaks, siis mitte ep usukskid, et paastumarjabeni oo terve kuu aega viel aega. Väljas ju puhtapuru kevad! Tiagid mis sedaviisi vastlabe soab? Tuleva teesibe oo ju vastlapäe. […]

  Loe edasi...

 • Ikka terit, neh! Mineva nädali sai sii lubatud, et ma nüid sest uiest laulutegemise võistlusest riagi. Neh, muhulased oo ikka armastan ühteteist laulu sisse panna. Ja oo siis neid laulutegijaid […]

  Muhu Mõlk 2014

  Ikka terit, neh! Mineva nädali sai sii lubatud, et ma nüid sest uiest laulutegemise võistlusest riagi. Neh, muhulased oo ikka armastan ühteteist laulu sisse panna. Ja oo siis neid laulutegijaid […]

  Loe edasi...

 • Küinlalühtripäe oo nüid koa möödas ja jõulutega oo seks korraks ühtespool. Juu piab akkama joanibed ootama. Ja et ootamine libemini lähäks, siis paergu oo paras aeg murdevõistluse juttusid papri piale […]

  Ikka terissid

  Küinlalühtripäe oo nüid koa möödas ja jõulutega oo seks korraks ühtespool. Juu piab akkama joanibed ootama. Ja et ootamine libemini lähäks, siis paergu oo paras aeg murdevõistluse juttusid papri piale […]

  Loe edasi...

 • Juba ammu uuritse ja küsitse igastpuolt ikka sellevoastase murdevõistluse kohta. Nüid oo laanid lõpuks paikas ja ma üia kohe kole nobesti maha koa, et akkab pihta! Nii palju mõttid ja […]

  Muhu murdevõistlus akkab jälle pihta

  Juba ammu uuritse ja küsitse igastpuolt ikka sellevoastase murdevõistluse kohta. Nüid oo laanid lõpuks paikas ja ma üia kohe kole nobesti maha koa, et akkab pihta! Nii palju mõttid ja […]

  Loe edasi...

 • Oidku ete viel! Nüidseks piaks tali teises pooles olema, aga näädsa piale taliarjapääva ikka alles õigeks talveks läks. Esimese valuga es ossan kohe midagi piale akata. Kui sii uie voasta […]

  Tali teises pooles

  Oidku ete viel! Nüidseks piaks tali teises pooles olema, aga näädsa piale taliarjapääva ikka alles õigeks talveks läks. Esimese valuga es ossan kohe midagi piale akata. Kui sii uie voasta […]

  Loe edasi...

 • Pühade rall oo nüid ehk lõppen. Veneusuliste jõulud oo koa läbi. Nõnna et oo just paras aeg akata pissitassa kokku võtma, mis mineva voasta tehtud sai ja mis tegemata jähi. […]

  Mis mineva voasta kõik tehtud sai! (1)

  Pühade rall oo nüid ehk lõppen. Veneusuliste jõulud oo koa läbi. Nõnna et oo just paras aeg akata pissitassa kokku võtma, mis mineva voasta tehtud sai ja mis tegemata jähi. […]

  Loe edasi...

 • Mineva laupa ma köisi pidu pial. Mool olli kohe päris asja minna. Põle mitte kuskil pool noruliseks oln mitte. Nädalipäävad enne mineva jõulusid sai sest viis voastad, kui Sepa Hansu […]

  Muhulased oo kanged isetegijad

  Mineva laupa ma köisi pidu pial. Mool olli kohe päris asja minna. Põle mitte kuskil pool noruliseks oln mitte. Nädalipäävad enne mineva jõulusid sai sest viis voastad, kui Sepa Hansu […]

  Loe edasi...

 • Ikka terit teitele! Juba detsembrikuu teises pooles ja voasta soab läbi jälle. Neh, et mis teitele sii jõulute-eelsel aal viel rutuga meele tuleta. Täna õhta kellu kuiest andvad Liiva kooli […]

  Jõuluaal kui…

  Ikka terit teitele! Juba detsembrikuu teises pooles ja voasta soab läbi jälle. Neh, et mis teitele sii jõulute-eelsel aal viel rutuga meele tuleta. Täna õhta kellu kuiest andvad Liiva kooli […]

  Loe edasi...

 • Nüid oo ikka juba korra moa valgeks koa tein. Muidugid jõuluteni oo viel kaks nädalt aega. Aga nõuke aeg oo ikka tuline kiire pial. Riede, kolmeteistmenda omingu pidavad koolilapsed jälle […]

  Isetehtud jõulud oo ikka tüki etemad

  Nüid oo ikka juba korra moa valgeks koa tein. Muidugid jõuluteni oo viel kaks nädalt aega. Aga nõuke aeg oo ikka tuline kiire pial. Riede, kolmeteistmenda omingu pidavad koolilapsed jälle […]

  Loe edasi...

4 - 11« «...345...10...» »