Muhu uudised arhiiv

 • Kellud kierti mineva laupa üöse teeseks ja nüid oo ikka õhtu juba ännatumalt vara puhta pime. Eks sõuke asi võtab arjumist, et ep soa pärast tüöpääva lõppu änam õues kuipida. […]

  Pühabe oo Liival kontsert

  Kellud kierti mineva laupa üöse teeseks ja nüid oo ikka õhtu juba ännatumalt vara puhta pime. Eks sõuke asi võtab arjumist, et ep soa pärast tüöpääva lõppu änam õues kuipida. […]

  Loe edasi...

 • Ilmad kippuvad viimsel aal ühna tiheli sõuksed säotid olema. Aga mõuksed nee oktoobrikuus ikka paramad piaks olema. Vahele annab ju kenasid kuivi päävi koa. Nädali lõppus kukutse neid kellusid jälle […]

  Muusikad ja näputüöd

  Ilmad kippuvad viimsel aal ühna tiheli sõuksed säotid olema. Aga mõuksed nee oktoobrikuus ikka paramad piaks olema. Vahele annab ju kenasid kuivi päävi koa. Nädali lõppus kukutse neid kellusid jälle […]

  Loe edasi...

 • Voata, sie poliitika oo küll üks nõuke asi, misest mina põle eluaegas midagid pidan. Ma ole sest just niipaljukest aru soan üldse, et sie, kuipalju sool koolitarkust või oskamist oo, […]

  Meite Inna sai reemia

  Voata, sie poliitika oo küll üks nõuke asi, misest mina põle eluaegas midagid pidan. Ma ole sest just niipaljukest aru soan üldse, et sie, kuipalju sool koolitarkust või oskamist oo, […]

  Loe edasi...

 • Kui ma ühepääva sure tulisema kena ilmaga jälle metsa all kuipisi, siis ma äkist akkasi mõtlema, et tia, kas nõuksi kenasid kirjusid lehti, kut paergu metsas puude otsas oo, koa […]

  Piame vidust

  Kui ma ühepääva sure tulisema kena ilmaga jälle metsa all kuipisi, siis ma äkist akkasi mõtlema, et tia, kas nõuksi kenasid kirjusid lehti, kut paergu metsas puude otsas oo, koa […]

  Loe edasi...

 • Mihklipäe oo nüid seljataga ja siis piaks suised tüöd kõik ühtespool olema. Viljad ja tuhlid salves. Esimene utsikas oo koa moast üle köin. Ja akkab sie vidusepidamise aeg kenaste pihta […]

  Esimene utsikas oo moast üle köin

  Mihklipäe oo nüid seljataga ja siis piaks suised tüöd kõik ühtespool olema. Viljad ja tuhlid salves. Esimene utsikas oo koa moast üle köin. Ja akkab sie vidusepidamise aeg kenaste pihta […]

  Loe edasi...

 • Muhulaste suine tegutsemiselust põle kaugeltki viel otsa soan. Alles sie olli kui Ätses Koguva Tooma õue pial ühte Talinast tuln televisioonimiest tantsima õpetas. Mineva pühabe võis terve vabariik seda oma […]

  Laupa tuleb tihe päe

  Muhulaste suine tegutsemiselust põle kaugeltki viel otsa soan. Alles sie olli kui Ätses Koguva Tooma õue pial ühte Talinast tuln televisioonimiest tantsima õpetas. Mineva pühabe võis terve vabariik seda oma […]

  Loe edasi...

 • Õhtad oo nüid ikka juba ühna pimed. Ehkkid puru sojad, kui ikka mõtelda, et mihklikuu teene pool oo juba käe. Päeva aegas, kui sa ikka kuuled, luusitse kaudu metsi rinki. […]

  Mihklikuu teese poole uudissime (3)

  Õhtad oo nüid ikka juba ühna pimed. Ehkkid puru sojad, kui ikka mõtelda, et mihklikuu teene pool oo juba käe. Päeva aegas, kui sa ikka kuuled, luusitse kaudu metsi rinki. […]

  Loe edasi...

 • Annab ikka surt kenad ilma küll paergu. Neh kalendri järge oogid sui ju alles. Rohi kasub ikka viel, mis mühiseb. Ja isegid võilillesid oo äkist jälle kole palju õitsema akan. […]

  Terit, kulla munuksed

  Annab ikka surt kenad ilma küll paergu. Neh kalendri järge oogid sui ju alles. Rohi kasub ikka viel, mis mühiseb. Ja isegid võilillesid oo äkist jälle kole palju õitsema akan. […]

  Loe edasi...

 • Ikka terit. Neh, muinastulede üö peeti küll ää, aga sui lähäb ju sellegidpoolest edasi. Voata nüid oo ilm väljas just paras. Põle ülearu pala ja sadada koa ep ladista. Just […]

  Kenad mihklikuu algust (1)

  Ikka terit. Neh, muinastulede üö peeti küll ää, aga sui lähäb ju sellegidpoolest edasi. Voata nüid oo ilm väljas just paras. Põle ülearu pala ja sadada koa ep ladista. Just […]

  Loe edasi...

 • Ikka terit. Neh, pärtlipäe oo seljataga ja nüid änam muud ep kuule, kis kuskil kokku soavad, ikka jälle uurivad üheteese kääst: oo sool tuhlis ülal? Ja ikka vastatse: ei, kõik […]

  Kuulamist ja voatamist jägub

  Ikka terit. Neh, pärtlipäe oo seljataga ja nüid änam muud ep kuule, kis kuskil kokku soavad, ikka jälle uurivad üheteese kääst: oo sool tuhlis ülal? Ja ikka vastatse: ei, kõik […]

  Loe edasi...

 • Kui selle pitka palava piale nüid sadama kukkus, siis es ossan mõni änam muud arvata kut seda, et sügis oo käe. Neh, ilmad oo koa mõne omingu nii vilud oln, […]

  Vatid üle abude ja ikka piduse!

  Kui selle pitka palava piale nüid sadama kukkus, siis es ossan mõni änam muud arvata kut seda, et sügis oo käe. Neh, ilmad oo koa mõne omingu nii vilud oln, […]

  Loe edasi...

 • Laupa lähäb siis jälle lahti suuremaks sporditegemiseks Muhu soare pial. Neh, siis oo jälle sie igavoastane joosmine. Sedakorda kahesteistmes kord juba. Kuivastu sadamas andasse start kellu ühestteistmest. Rahvajoosu ja matkajate […]

  Kipe sportimine köib

  Laupa lähäb siis jälle lahti suuremaks sporditegemiseks Muhu soare pial. Neh, siis oo jälle sie igavoastane joosmine. Sedakorda kahesteistmes kord juba. Kuivastu sadamas andasse start kellu ühestteistmest. Rahvajoosu ja matkajate […]

  Loe edasi...

 • Neh, eks sõuke pala oo ikka vahest tüiti küll. Ale oo voadata, kui moa oo kõrven ja tuhliaid tuhkkui. Aga ega ilma kirumisest põle niikutnii tolku ja juu seda vihma […]

  Pala oo küll, aga uudissime ikka jägub

  Neh, eks sõuke pala oo ikka vahest tüiti küll. Ale oo voadata, kui moa oo kõrven ja tuhliaid tuhkkui. Aga ega ilma kirumisest põle niikutnii tolku ja juu seda vihma […]

  Loe edasi...

 • Kus ikka kupatasid sii läbi Muhu soare terve nädalivahetuse läbi nee autud. Sii es suagid änam aru, et kas raam oo nüid tuln Kuivastu või tükkis Mõntu. Aga neh, juu […]

  Ei neh, ikka terit (1)

  Kus ikka kupatasid sii läbi Muhu soare terve nädalivahetuse läbi nee autud. Sii es suagid änam aru, et kas raam oo nüid tuln Kuivastu või tükkis Mõntu. Aga neh, juu […]

  Loe edasi...

 • Ei sie suine rall ep lõppe sii Muhus küll enne ää kut ilmad uiesti viluks lähtvad. Liiva poodis oo ikka ühna keeruline köia. Põle nõukest kohtagid änam, kus sa oma […]

  Suine rall köib edasi

  Ei sie suine rall ep lõppe sii Muhus küll enne ää kut ilmad uiesti viluks lähtvad. Liiva poodis oo ikka ühna keeruline köia. Põle nõukest kohtagid änam, kus sa oma […]

  Loe edasi...

 • Neh ikka terit. Voata sedakorda oo uudistega nõuke lugu, et nee tulavad änamaste tükkis Talinast. Neh, sial sai ju köidud sure vägeva pidu pial ja ühna mitu Muhu pidulist uurisid […]

  Uudissime siit ja Talinast

  Neh ikka terit. Voata sedakorda oo uudistega nõuke lugu, et nee tulavad änamaste tükkis Talinast. Neh, sial sai ju köidud sure vägeva pidu pial ja ühna mitu Muhu pidulist uurisid […]

  Loe edasi...

 • Ikka terit neh. Inimene pidada eluaa õppema. Ja oogid nõnna ju. Põle sii sie vanus tähtis ega midagid. Neh, ja aeg ammukskid mitte. Nõnna, et lapsedkid, kis koolist paergu vahet […]

  Muhu naesed oo nüid vilmi sihes

  Ikka terit neh. Inimene pidada eluaa õppema. Ja oogid nõnna ju. Põle sii sie vanus tähtis ega midagid. Neh, ja aeg ammukskid mitte. Nõnna, et lapsedkid, kis koolist paergu vahet […]

  Loe edasi...

 • Ikka terit. Neh, sie joanikuu lõpp kisub küll kole kiireks ja tiheks. Aga kis tieb, sie jõvab. Esteks ma nüid anna tiada koa selle Muhu murde pääva tegemised. Neh, selle […]

  Kisub kole kiireks kätte

  Ikka terit. Neh, sie joanikuu lõpp kisub küll kole kiireks ja tiheks. Aga kis tieb, sie jõvab. Esteks ma nüid anna tiada koa selle Muhu murde pääva tegemised. Neh, selle […]

  Loe edasi...

 • Eesti inimene põle küll eluilmaskid ühe asjaga rahul – ilmaga. Küll põle õiget talvet, küll oo lund liiga palju, küll oo kevade pitka aega vilu, küll oo kui, küll oo […]

  Nii kiri kut muhu siiliku ai

  Eesti inimene põle küll eluilmaskid ühe asjaga rahul – ilmaga. Küll põle õiget talvet, küll oo lund liiga palju, küll oo kevade pitka aega vilu, küll oo kui, küll oo […]

  Loe edasi...

 • Muhu murdevõistlus sai selle pitka muuseumiüö aegas ää lõpetat. Mo jäuks oo ikka oln kõige tüidsam osa selle juures nende tööde paramuse järgi rivise siadmine. Mo iest oskavad kõik nii […]

  Mo mõtted sellevoastasest Muhu murdevõistlusest (2)

  Muhu murdevõistlus sai selle pitka muuseumiüö aegas ää lõpetat. Mo jäuks oo ikka oln kõige tüidsam osa selle juures nende tööde paramuse järgi rivise siadmine. Mo iest oskavad kõik nii […]

  Loe edasi...

3 - 11« «...234...10...» »