Muhu uudised arhiiv

 • Ja muidugid kenad kevaded koa. Ehkkid moo eest oo juba jõulust soadik kevade ja ega sie p`sua joanibega koa viel otsa mitte. Seevoasta tuleb pitk ja vinge kevad. Neh, ine […]

  Ei neh, ikka terit teitele (1)

  Ja muidugid kenad kevaded koa. Ehkkid moo eest oo juba jõulust soadik kevade ja ega sie p`sua joanibega koa viel otsa mitte. Seevoasta tuleb pitk ja vinge kevad. Neh, ine […]

  Loe edasi...

 • Terit. Ei neh, kui sa ilma voatad, siis ep sua mitte märki aru, ons nüid poastukuu, jürikuu või juba tükkis lehekuu. Nii tulisema kenad sojad ja kuivad ilmad. Juu annab […]

  Suur soar ja kena kevade

  Terit. Ei neh, kui sa ilma voatad, siis ep sua mitte märki aru, ons nüid poastukuu, jürikuu või juba tükkis lehekuu. Nii tulisema kenad sojad ja kuivad ilmad. Juu annab […]

  Loe edasi...

 • Terit. Neh esteks küll muuseum arvas, et juu jätab seevoasta selle murdevõistluse korraks vahele. Aga kus sa suad siis. Rahvas aab aga kangeste piale. Siis es jäengid muud üle, kut […]

  Murdevõistlus: muhulased ja muusika

  Terit. Neh esteks küll muuseum arvas, et juu jätab seevoasta selle murdevõistluse korraks vahele. Aga kus sa suad siis. Rahvas aab aga kangeste piale. Siis es jäengid muud üle, kut […]

  Loe edasi...

 • Ikka terit. Nee kis mineva nädali viisisid lehte uurida, juba tiadvad, et sedakorda ma tie juttu Wellfestist. Sõuke uhke nimi oo just. Muhu oo tiadupärast soar, kus aeg puhkab. Ja […]

  Juu laseb omal ea olla

  Ikka terit. Nee kis mineva nädali viisisid lehte uurida, juba tiadvad, et sedakorda ma tie juttu Wellfestist. Sõuke uhke nimi oo just. Muhu oo tiadupärast soar, kus aeg puhkab. Ja […]

  Loe edasi...

 • Terit. Neh, sie vabariigi voastapääva tähistamine läks meitel ikka sedasi munuksel moel. Ikka isekeskis Liiva koolimajas. Volikogu esimies ja vallavanam mõlemad pidasid irmus kenad kõned. Neh, mõlematel olli nõuke moekas […]

  Muhus oo ikka kõikse kenam

  Terit. Neh, sie vabariigi voastapääva tähistamine läks meitel ikka sedasi munuksel moel. Ikka isekeskis Liiva koolimajas. Volikogu esimies ja vallavanam mõlemad pidasid irmus kenad kõned. Neh, mõlematel olli nõuke moekas […]

  Loe edasi...

 • Küinlakuu juba teises pooles. Ja mittemärki ep sua aru, mõuke voastaaeg paergu piaks olema. Sii poari voasta iest olli nõuke lugu, et olli irmpitk tali ja siis tulli sui kohe […]

  Muhulastele jägub igat sorti reemiaid ja autasusid

  Küinlakuu juba teises pooles. Ja mittemärki ep sua aru, mõuke voastaaeg paergu piaks olema. Sii poari voasta iest olli nõuke lugu, et olli irmpitk tali ja siis tulli sui kohe […]

  Loe edasi...

 • Neh, ma`p akka sii nendest surdest valimistest üht teitele riakima. Seda juttu oo paergu nagunii kõik kohjad täis. Ühna loe päävi, mis viel märtsikuuni jäen oo. Et siis soab sie […]

  Küinlakuus oo palju uudissime

  Neh, ma`p akka sii nendest surdest valimistest üht teitele riakima. Seda juttu oo paergu nagunii kõik kohjad täis. Ühna loe päävi, mis viel märtsikuuni jäen oo. Et siis soab sie […]

  Loe edasi...

 • Ikka terit, neh. Jõulud oo siis nüid seks korraks läbi. Küinlapäe olli ju ennevanasti ikka viimane jõulupüha. Siis tehti viel jõulutoitusid ja köidi kirkus ja külas. Kutset põle Muhu jõulud […]

  Vastlapäe ja tuhkapäe

  Ikka terit, neh. Jõulud oo siis nüid seks korraks läbi. Küinlapäe olli ju ennevanasti ikka viimane jõulupüha. Siis tehti viel jõulutoitusid ja köidi kirkus ja külas. Kutset põle Muhu jõulud […]

  Loe edasi...

 • Talv piaks siis nüidseks teises pooles olema ja taris oo uurida, kas ikka pooled talvevarud oo viel salves ja kuuri all või oo äkist jõulutega laristamiseks läin. Siis oo küll […]

  Ikka nie valla reemiad

  Talv piaks siis nüidseks teises pooles olema ja taris oo uurida, kas ikka pooled talvevarud oo viel salves ja kuuri all või oo äkist jõulutega laristamiseks läin. Siis oo küll […]

  Loe edasi...

 • Ikka terit. Sedaaegu kui tervel Eestimoal ikka iga sügise mõned kuolid kindi pannasse, sest põle änam lapsi kuoli minemas, siis meitel sii Muhus oo asjad tükkis teistmuodi. Kesktalve aegus avatse […]

  Lapsed tuppa! Jüts, kus aabits?

  Ikka terit. Sedaaegu kui tervel Eestimoal ikka iga sügise mõned kuolid kindi pannasse, sest põle änam lapsi kuoli minemas, siis meitel sii Muhus oo asjad tükkis teistmuodi. Kesktalve aegus avatse […]

  Loe edasi...

 • Ei neh. Ikka terit jälle. Kena oo voadata, kui elu pissitassa jälle järje piale soab. Ja neh, nõukest aega sii põlegid, et mitte midagi ep tehta. Nõnna et ma katsu […]

  Kõike soab ju

  Ei neh. Ikka terit jälle. Kena oo voadata, kui elu pissitassa jälle järje piale soab. Ja neh, nõukest aega sii põlegid, et mitte midagi ep tehta. Nõnna et ma katsu […]

  Loe edasi...

 • Ikka terit. Pühade rall oo siis nüid möödas ja juu akkab argiste asidega pihta jälle. Pähist ikka pühade aegus jägus. Ehkkid, neh puhas poest ostet’ värk olli. Neh, et miks […]

  Juu akkab argiste asidega pihta

  Ikka terit. Pühade rall oo siis nüid möödas ja juu akkab argiste asidega pihta jälle. Pähist ikka pühade aegus jägus. Ehkkid, neh puhas poest ostet’ värk olli. Neh, et miks […]

  Loe edasi...

 • Neh, nee kis mineva riede sõnna Liivale voastalõpu pidule läksid ja sialt kojo tullid, es ossan mitte arvatagid, et kui nad omingu ühekorra silmad lahti soavad, siis oo tali käte […]

  Ikka terit ja kenad uie voasta algust

  Neh, nee kis mineva riede sõnna Liivale voastalõpu pidule läksid ja sialt kojo tullid, es ossan mitte arvatagid, et kui nad omingu ühekorra silmad lahti soavad, siis oo tali käte […]

  Loe edasi...

 • Ei neh, ikka terit! Ma kohe esteks anna tiada, et sie mineva laupane torm põle Muhuse üht jõudn. Nõukest valju tuult tieb ikka vahest. Ja paergu sõitvad ülemoa vahet igatahes […]

  Oogid juba jälle jõulud käe

  Ei neh, ikka terit! Ma kohe esteks anna tiada, et sie mineva laupane torm põle Muhuse üht jõudn. Nõukest valju tuult tieb ikka vahest. Ja paergu sõitvad ülemoa vahet igatahes […]

  Loe edasi...

 • Ikka terit. Alles sie olli, kui Liivavahel kuusepuule tuled piale sai laultud ja tansitud, ja pilkus nie jõulud nüid kätte jõudvadkid. Aga sest kuuse tulede süitamisest riagitse siiamoani. Et ilm […]

  Paljast pidud ja jõulupuud!

  Ikka terit. Alles sie olli, kui Liivavahel kuusepuule tuled piale sai laultud ja tansitud, ja pilkus nie jõulud nüid kätte jõudvadkid. Aga sest kuuse tulede süitamisest riagitse siiamoani. Et ilm […]

  Loe edasi...

 • Ei neh seda jõulute ootamise tunnet oo nüid küll kõik kohjad täis. Sie pisike lumekõhve, mis pühabe üöse maha sadas, muedugid annab kohe tüki juure kua. Ja mis suab olla […]

  Riede õhta oo Hellamaal moekas pidu

  Ei neh seda jõulute ootamise tunnet oo nüid küll kõik kohjad täis. Sie pisike lumekõhve, mis pühabe üöse maha sadas, muedugid annab kohe tüki juure kua. Ja mis suab olla […]

  Loe edasi...

 • Nõnna kut mineva nädali sii üitud sai, et laupa õhta oo Koguva Vanatoal pidu. Ma siis nüid anna uieste ja täpsemaste tiada, mis sial puhas laanis oo. Neh, et Külasema […]

  Ikka terit neh!

  Nõnna kut mineva nädali sii üitud sai, et laupa õhta oo Koguva Vanatoal pidu. Ma siis nüid anna uieste ja täpsemaste tiada, mis sial puhas laanis oo. Neh, et Külasema […]

  Loe edasi...

 • Kadrinapäe oo muhulaste jäuks ikka sõuke suuremad sorti püha oln. Juu sie ikka natusse oo sellega kua seotud, et siis oo meite luteri kirgu nimepäe. Ja seks aaks oo kõik […]

  Tegemist jägub kuu lõpuni

  Kadrinapäe oo muhulaste jäuks ikka sõuke suuremad sorti püha oln. Juu sie ikka natusse oo sellega kua seotud, et siis oo meite luteri kirgu nimepäe. Ja seks aaks oo kõik […]

  Loe edasi...

 • Ennevanasti arvati, et elu oo pime kut sügisene üö. Ma nii must omas mõttes põleks just mitte. Aga paergused päävad oo küll nii pimed, et mitte´p sua arugid, millal omingu […]

  Ikka terit, kulla munuksed ja muu rahvas kua

  Ennevanasti arvati, et elu oo pime kut sügisene üö. Ma nii must omas mõttes põleks just mitte. Aga paergused päävad oo küll nii pimed, et mitte´p sua arugid, millal omingu […]

  Loe edasi...

 • Sie sur va alloviin läks siikantis küll nii tassa müöda, et põle aru suangid, ollis ta või põle. Moo kääst põle igatahes keegid vekka nuiamas köin ja põle kuulda oln, […]

  Neh, ikka terit!

  Sie sur va alloviin läks siikantis küll nii tassa müöda, et põle aru suangid, ollis ta või põle. Moo kääst põle igatahes keegid vekka nuiamas köin ja põle kuulda oln, […]

  Loe edasi...

2 - 11123...10...» »