Autor: Küla Karla

Küla Karla artiklid

 • Äi tea, kas akab nüid vehe talveks ka menema? Neh, mei saame sooga sii mere keskel veel sujakraadidega eputa, mandri peel oo miinust jüba platsis.

  Na, tervidust teitele!

  Äi tea, kas akab nüid vehe talveks ka menema? Neh, mei saame sooga sii mere keskel veel sujakraadidega eputa, mandri peel oo miinust jüba platsis.

  Loe edasi...

 • Na, ma ole nüid vanamori raamandupidamise sees jälle plussis. Kuigid taassünni peeva öhta, kui ma Juhani juurest tuli, pole mooga suurd reegit mette. Äi, äga ma siiss joond äi olnd ja äga ta pole midad aru saandkid, et mei jälle seeduse vasta vetsime, a naistele aidab jo vahel löhnast küll.

  Na, tervidust teitele!

  Na, ma ole nüid vanamori raamandupidamise sees jälle plussis. Kuigid taassünni peeva öhta, kui ma Juhani juurest tuli, pole mooga suurd reegit mette. Äi, äga ma siiss joond äi olnd ja äga ta pole midad aru saandkid, et mei jälle seeduse vasta vetsime, a naistele aidab jo vahel löhnast küll.

  Loe edasi...

 • Naah, isade peev nüid ka ee peetud. Müsmoodi see kinnelgid leks, jo egaüks teab ise. Meitel oli nenda, et keik lapsed jühtust kodu köima, nenda, et ma pakkusi välje, et ühe joonega vöiks emade peeva ka ee pidada, poleks kevade limamist.

  Na, tervidust teitele!

  Naah, isade peev nüid ka ee peetud. Müsmoodi see kinnelgid leks, jo egaüks teab ise. Meitel oli nenda, et keik lapsed jühtust kodu köima, nenda, et ma pakkusi välje, et ühe joonega vöiks emade peeva ka ee pidada, poleks kevade limamist.

  Loe edasi...

 • Neh, sii ma nüid ole, eel ragiseb peel nat laseks laudu lebi. Äi mina tea paramad, mes asi see üle köis. Kuramas, eila peksis köha ka nenda, et pörand ühna liikus ja vanamor tegi moole öösse kellu kolme aegu ühe mötteliseld selgeks, et puid magadiskambris äi löhuda mette ning vaatku ma omale teina koht, kui ma une asemel muude asjadega mässa.

  Na, tervidust teitele! (3)

  Neh, sii ma nüid ole, eel ragiseb peel nat laseks laudu lebi. Äi mina tea paramad, mes asi see üle köis. Kuramas, eila peksis köha ka nenda, et pörand ühna liikus ja vanamor tegi moole öösse kellu kolme aegu ühe mötteliseld selgeks, et puid magadiskambris äi löhuda mette ning vaatku ma omale teina koht, kui ma une asemel muude asjadega mässa.

  Loe edasi...

 • Äi aida,ma pee oma männigut nüid vehe teite asjadese ka toppima. Ma taha teite maavanemale öölda, et ärgu mette akagu nöukse asjaga mängima nat kapu oo. Äi, ma saa aru küll, et taal pole midad karta, kuigid majanduse minister ta korupsjooniks nimidas.

  Na, tervidust teitele!

  Äi aida,ma pee oma männigut nüid vehe teite asjadese ka toppima. Ma taha teite maavanemale öölda, et ärgu mette akagu nöukse asjaga mängima nat kapu oo. Äi, ma saa aru küll, et taal pole midad karta, kuigid majanduse minister ta korupsjooniks nimidas.

  Loe edasi...

 • Teedsa, et ma ole sii nüid mütu peeva mötlend ning ikkagid vehe ädasse jeend. Sest moole elistas Saaremaald Minna, ta oo ennem ka mo pärast tillevoni püuse vötnd. Ja ta akas moole vähe ninase kinni. Et miks jäuks ma reegi ja kerjuda kogus aeg vanamor ja vanamor, et viisagas oleks oma teise poole kohta proua vöi kallis musigene öölda.

  Na, tervidust teitele!

  Teedsa, et ma ole sii nüid mütu peeva mötlend ning ikkagid vehe ädasse jeend. Sest moole elistas Saaremaald Minna, ta oo ennem ka mo pärast tillevoni püuse vötnd. Ja ta akas moole vähe ninase kinni. Et miks jäuks ma reegi ja kerjuda kogus aeg vanamor ja vanamor, et viisagas oleks oma teise poole kohta proua vöi kallis musigene öölda.

  Loe edasi...

 • Na, messa nöukse ajaga peele akad, kut preet oo? Öues sool midad tehja äi ole ja toas äi taha ka mette olla. Ma vötsi käde ja leksi eelmis pühabe metsa, et ähk oo veel möni nöuke seen teistest maha jeend, mes ma ka ee tunne ning ämbri aidab panna.

  Na, tervidust teitele!

  Na, messa nöukse ajaga peele akad, kut preet oo? Öues sool midad tehja äi ole ja toas äi taha ka mette olla. Ma vötsi käde ja leksi eelmis pühabe metsa, et ähk oo veel möni nöuke seen teistest maha jeend, mes ma ka ee tunne ning ämbri aidab panna.

  Loe edasi...

 • Sünnib sii ilmas nüid juba egatsugu asju! Poleks senne peele kiskid tulnd, et meite parlamentist akadakse ka välje astuma nat parteist. A, mes sa teed ädaga ee, kui soo käsi, mes nupule vajudama peeb, oo nii pitkaks venidat, et uladab Teenboki majase välje ning sool omal pole muud vaeva kut vajuta.

  Na, tervidust teitele!

  Sünnib sii ilmas nüid juba egatsugu asju! Poleks senne peele kiskid tulnd, et meite parlamentist akadakse ka välje astuma nat parteist. A, mes sa teed ädaga ee, kui soo käsi, mes nupule vajudama peeb, oo nii pitkaks venidat, et uladab Teenboki majase välje ning sool omal pole muud vaeva kut vajuta.

  Loe edasi...

 • Neh, nüid leheb vöipakile vaada et egas tundis jüba kroon juure! Kui ma sii paar peeva tagas Kärdel poodis köisi, siiss seisis üks moo tuttav noorig vöiriiuli ukse eeres, nöuke rull kee, mes innasildi ise välje sülidab. Ma siiss küsisi, et mes sa sii passid?

  Na, tervidust teitele!

  Neh, nüid leheb vöipakile vaada et egas tundis jüba kroon juure! Kui ma sii paar peeva tagas Kärdel poodis köisi, siiss seisis üks moo tuttav noorig vöiriiuli ukse eeres, nöuke rull kee, mes innasildi ise välje sülidab. Ma siiss küsisi, et mes sa sii passid?

  Loe edasi...

 • Neh, nüid oo uus riigieelarve ka jüba parlamenti saadet ning see oo tuleva aasta jäuks ermus suur - midad üle üheksakümne kuue miljardi krooni, mes tulusid peeb tulema.

  Na, tervidust teitele!

  Neh, nüid oo uus riigieelarve ka jüba parlamenti saadet ning see oo tuleva aasta jäuks ermus suur - midad üle üheksakümne kuue miljardi krooni, mes tulusid peeb tulema.

  Loe edasi...

 • Äi, nüid oo asi ühna uvidavaks jüba käde löind! Kui siiemani parseldasim mei maad ning muid asju Eestimaal maha, nenda, et peele poole Peipsi järvest pole änam suurd midad järgi jeend, siiss akadakse vaada et merepiiri ka veel kokku vidama, et aga venelast saaks oma kaasijuhtmega Srööderi vannivett kuumaks aeda.

  Na, tervidust teitele!

  Äi, nüid oo asi ühna uvidavaks jüba käde löind! Kui siiemani parseldasim mei maad ning muid asju Eestimaal maha, nenda, et peele poole Peipsi järvest pole änam suurd midad järgi jeend, siiss akadakse vaada et merepiiri ka veel kokku vidama, et aga venelast saaks oma kaasijuhtmega Srööderi vannivett kuumaks aeda.

  Loe edasi...

 • Äi aida, kui sa vehegid silmad ee pöörad ning näpuga järge äi ae, siiss tegavad kohe ee. Sa ikka kujuda omale nüid ette, mikeks see asi eige leheb, kui pinsile meneku aega pitkemaks venidakse!

  Na, tervidust teitele!

  Äi aida, kui sa vehegid silmad ee pöörad ning näpuga järge äi ae, siiss tegavad kohe ee. Sa ikka kujuda omale nüid ette, mikeks see asi eige leheb, kui pinsile meneku aega pitkemaks venidakse!

  Loe edasi...

 • Neh, kooliorjus akkes jälle peele ning see oo sedavisi, et kinnel oo sennest ea meel, et peevigus tunnid oo ja kis mötleb, et saaks ühe korra see aeg lebi ja tööle.

  Na, tervidust teitele!

  Neh, kooliorjus akkes jälle peele ning see oo sedavisi, et kinnel oo sennest ea meel, et peevigus tunnid oo ja kis mötleb, et saaks ühe korra see aeg lebi ja tööle.

  Loe edasi...

 • Neh, ma ole sii vaatand – vihma sajab, meitel oo ea, a Kreekamaal möllab tuli. Senne rahe, mes meitel sii alla tuli – sennega saaks jo möne lillepeenra seel ee peesta, a nüid ma ole kuulnd, et seel oo mütukümmend inimest jüba ukka saand.

  Na, tervidust teitele!

  Neh, ma ole sii vaatand – vihma sajab, meitel oo ea, a Kreekamaal möllab tuli. Senne rahe, mes meitel sii alla tuli – sennega saaks jo möne lillepeenra seel ee peesta, a nüid ma ole kuulnd, et seel oo mütukümmend inimest jüba ukka saand.

  Loe edasi...

 • Vaada, möni asi sii ilma peel teeb ühna äkiste kommerlinks, a teina asi vedib ja vedib ning pööruks äi saagid.

  Na, tervidust teitele!

  Vaada, möni asi sii ilma peel teeb ühna äkiste kommerlinks, a teina asi vedib ja vedib ning pööruks äi saagid.

  Loe edasi...

 • Neh, nüid oogid vihm kogus aeg platsis, oo teda taris vai äi ole. Äi, jo möne koha peel oo muidud vaja, a teise koha peel, kus maa madalam oo, liutab jälle keik ee.

  Na, tervidust teitele!

  Neh, nüid oogid vihm kogus aeg platsis, oo teda taris vai äi ole. Äi, jo möne koha peel oo muidud vaja, a teise koha peel, kus maa madalam oo, liutab jälle keik ee.

  Loe edasi...

 • Seitsme venna peeva ma vaatsi ilma küll ning mo meelest mei öues äi ole mette üks piisk tulnd, kui siiss öhta ühna ilja. Nenda, et senne järgi oleks pidand kenad ilmad tulema, a kolmabe akas kohe sajuga peele ning järgi äi annagid.

  Na, tervidust teitele!

  Seitsme venna peeva ma vaatsi ilma küll ning mo meelest mei öues äi ole mette üks piisk tulnd, kui siiss öhta ühna ilja. Nenda, et senne järgi oleks pidand kenad ilmad tulema, a kolmabe akas kohe sajuga peele ning järgi äi annagid.

  Loe edasi...

 • Ma ole sii nüid tüki aega poliitiga peele ee raidand ning vehe ütlemist ka saand.

  Na, tervidust teitele! (1)

  Ma ole sii nüid tüki aega poliitiga peele ee raidand ning vehe ütlemist ka saand.

  Loe edasi...

 • Neh, nüid oo suured pühad seneks korraks lebi, egatsugu jaanitulede kohtes oo paljad tukid ning vöidutuled oo ka ee puhut. Ma vaatsi televiisurst, et president oli ühna ädas iidlaste jäuks tule andmisega.

  Na, tervidust teitele!

  Neh, nüid oo suured pühad seneks korraks lebi, egatsugu jaanitulede kohtes oo paljad tukid ning vöidutuled oo ka ee puhut. Ma vaatsi televiisurst, et president oli ühna ädas iidlaste jäuks tule andmisega.

  Loe edasi...

 • Ui,ui, nüid oo sii oome nöuksed pühad, vaada, et peeb ühna kaks lippu välje panem ning teite maa- ning linnavalitsusel aidab jälle nende sinimustavalgedega lehvita, mes leinapeeva pidupeevaks tegid.

  Na, tervidust teitele!

  Ui,ui, nüid oo sii oome nöuksed pühad, vaada, et peeb ühna kaks lippu välje panem ning teite maa- ning linnavalitsusel aidab jälle nende sinimustavalgedega lehvita, mes leinapeeva pidupeevaks tegid.

  Loe edasi...

1 - 3123