Autor: Kaido Kaasik

Kaido Kaasik artiklid

 • Rahvusvaheliste transpordiühenduste puudumine on Saaremaa turismisektori kõige pärssivam kitsaskoht. Turismi edendamiseks tänapäevases tihedas konkurentsis on vaja muuta kitsaskohad eduteguriteks ning seeläbi tõsta turismisektori tõhusust ja jätkusuutlikkust. Saared on turismi seisukohast […]

  Laeva- ja lennuliinide nappus pärsib turismi (13)

  Rahvusvaheliste transpordiühenduste puudumine on Saaremaa turismisektori kõige pärssivam kitsaskoht. Turismi edendamiseks tänapäevases tihedas konkurentsis on vaja muuta kitsaskohad eduteguriteks ning seeläbi tõsta turismisektori tõhusust ja jätkusuutlikkust. Saared on turismi seisukohast […]

  Loe edasi...

 • Head saarlased, täna hoiate käes erilehte, kus keskendutakse haldusterritoriaalse reformi teemale meie maakonnas. Tegemist on väga olulise valdkonnaga, mis puudutab vähemal või suuremal määral meid kõiki. Haldusterritoriaalse reformi kui ühe […]

  Üks Saar: Maakonna tulevik on meie kõigi kätes

  Head saarlased, täna hoiate käes erilehte, kus keskendutakse haldusterritoriaalse reformi teemale meie maakonnas. Tegemist on väga olulise valdkonnaga, mis puudutab vähemal või suuremal määral meid kõiki. Haldusterritoriaalse reformi kui ühe […]

  Loe edasi...

 • Kui hiljuti oma dokumendiarhiivis inventuuri tegin, sattus mulle kätte 2000. aastal jõulude eel saadud kiri ühelt 1905. aastal sündinud proualt Jööri külast. Kirjaga oli kaasas kolm pilti, millest ühel vana […]

  Kes mahuvad pildile? (7)

  Kui hiljuti oma dokumendiarhiivis inventuuri tegin, sattus mulle kätte 2000. aastal jõulude eel saadud kiri ühelt 1905. aastal sündinud proualt Jööri külast. Kirjaga oli kaasas kolm pilti, millest ühel vana […]

  Loe edasi...

 • Eesti Vabariigi 95. aastapäeva eelõhtul mõtleme kindlasti oma riigi ja rahva minevikule, olevikule ja tulevikule rohkem kui tavapäeval. Arutleme ajaloos toimunud sündmuste üle, kuidas kõige kiuste on läinud nii, et […]

  Usk paremasse homsesse (7)

  Eesti Vabariigi 95. aastapäeva eelõhtul mõtleme kindlasti oma riigi ja rahva minevikule, olevikule ja tulevikule rohkem kui tavapäeval. Arutleme ajaloos toimunud sündmuste üle, kuidas kõige kiuste on läinud nii, et […]

  Loe edasi...

 • Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on ette valmistamas ühistranspordiseaduse muudatust, mis võtaks maavalitsustelt maakonnasisese bussiliikluse korraldamise õiguse ja annaks selle maanteeametile. Tsentraliseerimise põhjenduseks on eelkõige toodud maavalitsuste suutmatus korraldada tähtaegselt riigihankeid ning maakondade vahelise koostöö puudumine.

  Bussiliikluse korraldamise tsentraliseerimisest

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on ette valmistamas ühistranspordiseaduse muudatust, mis võtaks maavalitsustelt maakonnasisese bussiliikluse korraldamise õiguse ja annaks selle maanteeametile. Tsentraliseerimise põhjenduseks on eelkõige toodud maavalitsuste suutmatus korraldada tähtaegselt riigihankeid ning maakondade vahelise koostöö puudumine.

  Loe edasi...

 • Omavalitsuste ühistegevus maakondlikus liidus on kestnud juba üle 15 aasta. Selle organisatsiooni moodustamine toetus omavalitsuste liitude seadusele. Ühistegevuse peamise eesmärgina on seaduses ette nähtud maakonna tasakaalustatud arengu tagamine.

  Maakonna omavalitsuste ühisorganisatsiooni töö on olnud tulemuslik (10)

  Omavalitsuste ühistegevus maakondlikus liidus on kestnud juba üle 15 aasta. Selle organisatsiooni moodustamine toetus omavalitsuste liitude seadusele. Ühistegevuse peamise eesmärgina on seaduses ette nähtud maakonna tasakaalustatud arengu tagamine.

  Loe edasi...

 • Peagi möödub viis aastat päevast, mil Eesti sai täieõiguslikuks Euroopa Liidu liikmeks. Enne liitu astumist toimusid Eesti ühiskonnas elavad diskussioonid liidus olemise plussidest ja miinustest. Kindlasti mäletame kõik veel uhket europropagandabussi, mis vuras läbi kõik külad ning linnad.

  Euroopa on siinsamas

  Peagi möödub viis aastat päevast, mil Eesti sai täieõiguslikuks Euroopa Liidu liikmeks. Enne liitu astumist toimusid Eesti ühiskonnas elavad diskussioonid liidus olemise plussidest ja miinustest. Kindlasti mäletame kõik veel uhket europropagandabussi, mis vuras läbi kõik külad ning linnad.

  Loe edasi...

 • Viimastel kuudel on olnud mitmeid huvitavaid arvamusi ja uudiseid kohaliku omavalitsuse teemadel. Mõned päevad tagasi tuli positiivne uudis Eurobaromeetri tavauuringu tulemustest, millest selgus, et Eesti kodanik usaldab enam kohalikke omavalitsusi ja Euroopa Liitu kui vabariigi valitsust.

  Kohalik omavalitsus peab olema usaldusväärne (8)

  Viimastel kuudel on olnud mitmeid huvitavaid arvamusi ja uudiseid kohaliku omavalitsuse teemadel. Mõned päevad tagasi tuli positiivne uudis Eurobaromeetri tavauuringu tulemustest, millest selgus, et Eesti kodanik usaldab enam kohalikke omavalitsusi ja Euroopa Liitu kui vabariigi valitsust.

  Loe edasi...

 • Ainuüksi Tallinna sadamast lahkub päevas 50 laeva. Lisaks lugematu arv möödasõitvaid idanaabri aluseid naftasaaduste ja tuumajäätmetega. Kuid meri pole ainult logistika, mis ühendab riike ja inimesi. Meri on samaaegselt nii varaait kui ka prügimägi. Mõlemas rollis on merel omad võimaluste piirid.

  Suur on riik, mis on mere ääres!*

  Ainuüksi Tallinna sadamast lahkub päevas 50 laeva. Lisaks lugematu arv möödasõitvaid idanaabri aluseid naftasaaduste ja tuumajäätmetega. Kuid meri pole ainult logistika, mis ühendab riike ja inimesi. Meri on samaaegselt nii varaait kui ka prügimägi. Mõlemas rollis on merel omad võimaluste piirid.

  Loe edasi...

 • Säästva turismi potentsiaali nähakse Euroopas eelkõige tööhõive suurendamises regioonide äärealadel ning sellest on kujunemas üks olulisemaid majandusharusid, millega luuakse kohalikele elanikele võimalus jätkata traditsioonilist elulaadi. Vahendid, mis laekuvad piirkonna turismimajandusest, jäävad just kohalike elanike kasutada, tõstes nii nende majanduslikku heaolu kui ka kindlustunnet.

  Säästev turism – uued väljakutsed Euroopas (1)

  Säästva turismi potentsiaali nähakse Euroopas eelkõige tööhõive suurendamises regioonide äärealadel ning sellest on kujunemas üks olulisemaid majandusharusid, millega luuakse kohalikele elanikele võimalus jätkata traditsioonilist elulaadi. Vahendid, mis laekuvad piirkonna turismimajandusest, jäävad just kohalike elanike kasutada, tõstes nii nende majanduslikku heaolu kui ka kindlustunnet.

  Loe edasi...