Autor: Irena Tarvis

Irena Tarvis artiklid

 • Talvekuu akkab lõppema ja kõikse pimem aeg soab õigetõeste koa otsa. Ehkkid päe veel mitu nädalt ikka ühtevalu lühemaks lähäb, akaktse nüid juba piale jõulutulesid põletama. Neh, see advendiaa pidamise […]

  Andressepäävast ja muudest asidest koa

  Talvekuu akkab lõppema ja kõikse pimem aeg soab õigetõeste koa otsa. Ehkkid päe veel mitu nädalt ikka ühtevalu lühemaks lähäb, akaktse nüid juba piale jõulutulesid põletama. Neh, see advendiaa pidamise […]

  Loe edasi...

 • Sõukest irmu põle mitte, et nii pimeda aaga ep taha inimesed kottu väljas köia. Sest neh, siikantis kuulukse nädali teises pooles paljast üks larbatsku teese otsas olavad. Või mis larbatsku, […]

  Sii oo rinki koterdamise kohtasid küll (1)

  Sõukest irmu põle mitte, et nii pimeda aaga ep taha inimesed kottu väljas köia. Sest neh, siikantis kuulukse nädali teises pooles paljast üks larbatsku teese otsas olavad. Või mis larbatsku, […]

  Loe edasi...

 • Neh katsu sa viel tooduta, et nüidsel aal marta ep köi. Näedsa mool köisid küll. Kenad pisiksed kut toobised piimalassid. Aga irmus uhked ja julged ollid. Isegid üks pill olli […]

  Uisutegu ja pätitegu jutt

  Neh katsu sa viel tooduta, et nüidsel aal marta ep köi. Näedsa mool köisid küll. Kenad pisiksed kut toobised piimalassid. Aga irmus uhked ja julged ollid. Isegid üks pill olli […]

  Loe edasi...

 • Sõuke sügisene pime aeg aab inimesed vägisi kojo nelja seena vahele. Mis sa sii õuet kaudu köntsid. Omingu pimedaga mine kottu ää ja õhta pimedaga soad koju tagasi. Aga võib […]

  Nelja seena vahelt välja

  Sõuke sügisene pime aeg aab inimesed vägisi kojo nelja seena vahele. Mis sa sii õuet kaudu köntsid. Omingu pimedaga mine kottu ää ja õhta pimedaga soad koju tagasi. Aga võib […]

  Loe edasi...

 • Ei neh, esimene utsikas oo nüid juba moast üle köin ja kellud keerti koa teeseks. Neh, ja ingede aeg oo kohe-kohe pihta akkamas. Õhtad oo nüid pitkad ja kotipimed. Ingede […]

  Esimene utsikas

  Ei neh, esimene utsikas oo nüid juba moast üle köin ja kellud keerti koa teeseks. Neh, ja ingede aeg oo kohe-kohe pihta akkamas. Õhtad oo nüid pitkad ja kotipimed. Ingede […]

  Loe edasi...

 • Lastele anti nüid nädaliks aaks õppemisest puhkust. Neh mudud see ep tähenda viel seda, et tuleks niisamma kõõnusta või luuslanki lüia. Ja noordekeskus oo nõuks võtn vaheaa kenaste moekaste ää […]

  Põle sii midagid luuslanki lüia

  Lastele anti nüid nädaliks aaks õppemisest puhkust. Neh mudud see ep tähenda viel seda, et tuleks niisamma kõõnusta või luuslanki lüia. Ja noordekeskus oo nõuks võtn vaheaa kenaste moekaste ää […]

  Loe edasi...

 • Nüid soab juba pissitassa vidust pidada. Neh see oo nõuke aeg, mis jäeb valge aa ja purupimeda vahepiale. Ennevanasti sedaaegu naesed tegid sõukest näputüöd, mise jäuks suuremad valgust põle taris […]

  Lekripagetid toovad vidusepidamise moe tagasi (1)

  Nüid soab juba pissitassa vidust pidada. Neh see oo nõuke aeg, mis jäeb valge aa ja purupimeda vahepiale. Ennevanasti sedaaegu naesed tegid sõukest näputüöd, mise jäuks suuremad valgust põle taris […]

  Loe edasi...

 • Terit, neh, teitele jälle. Mineva rieede peeti õpetajate pääva. Liiva koolimajas koa, nõnna kut igaspool. Sõuke moed oo sii juba iidamast-aadamast oln, et sellepääva andvad õppen koolmeistrite asemel koolitundisid tükkis […]

  Laupa pannasse Koguvas riigi elu korda ja süiasse kärbsepirukaid

  Terit, neh, teitele jälle. Mineva rieede peeti õpetajate pääva. Liiva koolimajas koa, nõnna kut igaspool. Sõuke moed oo sii juba iidamast-aadamast oln, et sellepääva andvad õppen koolmeistrite asemel koolitundisid tükkis […]

  Loe edasi...

 • Neh, mihklipäe oo möödas ja viinakuu käe koa juba. Igastpoolt oo nähe, et oo sügis. Puud põle änam puru rohelised, vädavad koldseks. Ja Liiva-vahel meite sur kange roheline maja veab […]

  Viinakuu oo käe (1)

  Neh, mihklipäe oo möödas ja viinakuu käe koa juba. Igastpoolt oo nähe, et oo sügis. Puud põle änam puru rohelised, vädavad koldseks. Ja Liiva-vahel meite sur kange roheline maja veab […]

  Loe edasi...

 • Ennevanasti oln sõuke ütlemine, et elu oo pime kut sügisene üö. Juu siis muistsel aal see elu nii irmus pime olli. Selle sügise esimese õhta olli küll väljas nii kotipime, […]

  Terissid neh, ikka sügisesel aal koa

  Ennevanasti oln sõuke ütlemine, et elu oo pime kut sügisene üö. Juu siis muistsel aal see elu nii irmus pime olli. Selle sügise esimese õhta olli küll väljas nii kotipime, […]

  Loe edasi...

 • See laupa, siis 23., oo Liiva-vahel laat. Ikka resturaani õue pial muidugid. Pihta akatse laadapidamisega kellu ühessast omingu. Et mis sial pakutse? Neh, kõiksugust kaupa, mis sügisesel aal ää kulub. […]

  Laupa laadale! (1)

  See laupa, siis 23., oo Liiva-vahel laat. Ikka resturaani õue pial muidugid. Pihta akatse laadapidamisega kellu ühessast omingu. Et mis sial pakutse? Neh, kõiksugust kaupa, mis sügisesel aal ää kulub. […]

  Loe edasi...

 • Terissid jälle, neh. Augustikuuga põle sui mitte läbi soan. See oo nähe juba selle pialt, kui palju rieede õhta Liiva poodis rahvast oo ja kui palju autusid siit soare pialt […]

  Sui põle mitte läbi soan (2)

  Terissid jälle, neh. Augustikuuga põle sui mitte läbi soan. See oo nähe juba selle pialt, kui palju rieede õhta Liiva poodis rahvast oo ja kui palju autusid siit soare pialt […]

  Loe edasi...

 • Neh, ikka terit. Ja kenad mihklikuud koa. Kui sa nüid ikka kuuled ja näed! Alles ilja aa eest olli Iinamoal kuskil veebiväljaandes näidatud Muhu sellevoastast leedutuld. Ja olli kiidetud kohtailma […]

  Ei neh, kui sa ikka kuuled-näed (1)

  Neh, ikka terit. Ja kenad mihklikuud koa. Kui sa nüid ikka kuuled ja näed! Alles ilja aa eest olli Iinamoal kuskil veebiväljaandes näidatud Muhu sellevoastast leedutuld. Ja olli kiidetud kohtailma […]

  Loe edasi...

 • Kui seda ikka see voasta üldse olligid. Nädali lõppus juba lapsed lähtvad kooli. Mihklikuu akkab pihta ja oo kõige tagumine aeg katsuda tuhlis moa sihest enne kuidagid viisi kätte soaja, […]

  Sui akkab läbi soama (1)

  Kui seda ikka see voasta üldse olligid. Nädali lõppus juba lapsed lähtvad kooli. Mihklikuu akkab pihta ja oo kõige tagumine aeg katsuda tuhlis moa sihest enne kuidagid viisi kätte soaja, […]

  Loe edasi...

 • Muhu jooks sai mineva laupa ää peetud. Neh, kis tahtvad omasid ja teeste kohtasid tiada soaja, siis oo nee puhas nüid valla kodulehe pial kirjas. Spordi all oo sial nõuke […]

  Muhu uudised: Terissid jälle

  Muhu jooks sai mineva laupa ää peetud. Neh, kis tahtvad omasid ja teeste kohtasid tiada soaja, siis oo nee puhas nüid valla kodulehe pial kirjas. Spordi all oo sial nõuke […]

  Loe edasi...

 • Selle murdekielega oo üks isevärki asi. Seda piab lihtsalt ühtejooni riakima, et noorematele inimestele koa midagid kõrude vahele pidama jäeks. Et ep juhtuks nõukest asja, kut ühe asjakarbiga ilja aa […]

  Muhu uudised: Laupaks nobesid jalgasid

  Selle murdekielega oo üks isevärki asi. Seda piab lihtsalt ühtejooni riakima, et noorematele inimestele koa midagid kõrude vahele pidama jäeks. Et ep juhtuks nõukest asja, kut ühe asjakarbiga ilja aa […]

  Loe edasi...

 • Jälle oo üks tulisema kiire nädalilõpp oodata. Ma katsu teitele ühte koma teist siit tiada anda koa. Juu ma näe, kas ma ikka kõike jõvagid. Rieede, kümnenda augusti õhta kellu […]

  Muhu uudised: Kiire nädali lõpp tuleb

  Jälle oo üks tulisema kiire nädalilõpp oodata. Ma katsu teitele ühte koma teist siit tiada anda koa. Juu ma näe, kas ma ikka kõike jõvagid. Rieede, kümnenda augusti õhta kellu […]

  Loe edasi...

 • Juulikuu juba oogid otsas, aga sui alles nüid näitab oma õiged palet. Muidu ikka ennevanasti arvati, et jaagupipäävast akate merevesi jälle vilumaks minema, aga seevoasta ta alles seks aaks õigeks […]

  Muhu uudised: Meitel sii tegemist jägub

  Juulikuu juba oogid otsas, aga sui alles nüid näitab oma õiged palet. Muidu ikka ennevanasti arvati, et jaagupipäävast akate merevesi jälle vilumaks minema, aga seevoasta ta alles seks aaks õigeks […]

  Loe edasi...

 • Juu nüid jätkab sialtmoalt, kust mineva nädali pooleli jähi. Akatuseks ma tuleta meele, et laupa oo Igaküla kokkutulemine. Kogunema ja perete kaupa kirja panema akatse juba hommikul kellu kümnest Kapitsal, […]

  Laupa tuleb tihe päe

  Juu nüid jätkab sialtmoalt, kust mineva nädali pooleli jähi. Akatuseks ma tuleta meele, et laupa oo Igaküla kokkutulemine. Kogunema ja perete kaupa kirja panema akatse juba hommikul kellu kümnest Kapitsal, […]

  Loe edasi...

 • Jälle oo ühtes Muhu külas kokkutulemist oodata. Sedakorda oo järg Igaküla käe. 28. juulil oodetse kõiki, kis tundvad ja tiadvad ja arvavad ennast olavad juurikatega miskitpidi Igaküla paeses pindas kindi […]

  Igaküla lapsi oodetse jälle kojo

  Jälle oo ühtes Muhu külas kokkutulemist oodata. Sedakorda oo järg Igaküla käe. 28. juulil oodetse kõiki, kis tundvad ja tiadvad ja arvavad ennast olavad juurikatega miskitpidi Igaküla paeses pindas kindi […]

  Loe edasi...

10 - 17« «...91011...» »