Vallavalitsus eirab Pahapilli rahvast (13)

ulme-muld“Mustjala vald on “pannud leivad ühte kappi” Varese sadama arendaja Harry Raudverega, eirates Pahapilli
küla rahvast, kes Varese sadama läheduses elavad,” kirjutas Saarte Häälele Pahapilli elanik, Varese sadama naabruses elav Ulme Muld.

Oleme mures Varese sadama arendamise pärast, millest me midagi ei tea ja milles me ei saa kaasa rääkida, kuna puudub detailplaneering. Vallavalitsus on aga Harry Raudverele OÜ-st Adepte juba välja andnud ehitusload Varese sadama arendamiseks.

Saatsime seoses detailplaneeringu puudumisega Mustjala vallavanemale Kalle Kolterile teisipäeval, 6. detsembril avalduse, millele on alla kirjutanud valdav osa Pahapilli küla elanikest.

Ei anna selgitusi

Avaldus ise oli järgmine: “Vald on 30.09 andnud välja ehitusloa Varese sadama kaide ehitamiseks ja sadama akvatooriumi süvendamiseks. Varese sadama läheduses elavate inimestena tunneme huvi ja muret kavandatava tegevuse suhtes. Sadam on vallale kahtlemata olulise mõjuga objekt ning selle arendamine ei saa toimuda kabinetivaikuses ja elanikele teadmata. Sadama alale ei ole koostatud detailplaneeringut, mille raames oleks inimesed saanud oma arvamust avaldada. Samuti ei ole toimunud muul viisil avalikku menetlust. Palume, et meile selgitataks üksikasjalikult, milline on Varese sadamas kavandatav tegevus, ning samuti palume võimalust kaasa rääkida sadama arengut puudutavates küsimustes, kuna see kõik puudutab otseselt meie elu ja tegemisi Pahapilli külas.”

Soovime täpselt teada, mida Mustjala vallavalitsus lubab arendajal Varese sadamas teha. Soovime näha, kuhu arendaja on valmis uued ehitised rajama, kuhu ja kuidas on kavandatud tehnovõrgud ja õlilaod. Seda on võimalik näha vaid detailplaneeringult, mille puhul on külaelanikel võimalik sadama arendamise asjus kaasa rääkida. Kuidas me saame aga kaasa rääkida, kui me ei tea, mida Raudvere ja Mustjala vallaametnikud koos sepitsevad?

Miks Mustjala valla ametnikud toimetavad koos arendajaga salatsedes Pahapilli küla elanike selja taga? Miks Pahapilli küla elanikele ei anta kaasarääkimise õigust? Pahapilli küla elanikele on jäetud mulje, et ei Mustjala vald ega arendaja Harry Raudvere toimeta usaldusväärselt ega ausalt. Miks kardetakse valla elanike arvamust?

Vallavalitsusest me enda jaoks positiivset vastust ei oodanud ega saanudki.

Mustjala valla maanõunik Ilmar Pungar saatis meie avaldusele vastuseks kolm dokumenti: ehitusloa ärakirja, ärakirja ehitusseadustikust ja kohtumääruse, millega kohus lükkas tagasi minu soovi sadama jaoks välja antud ehitusluba vaidlustada.

Mustjala vallavalitsuse vastus ei rahulda mitte kuidagi Pahapilli küla elanike avalduses esitatud soove ega anna selgitusi.

Ehitusloas on kirjas, et detailplaneeringu koostamise kohustus puudub, kuna korrastatakse olemasolevaid sadamaehitisi, mitte ei rajata uut sadamat. Küsimus on, millal lõpeb korrastamine ja algab uue sadama ehitus. Fotodelt on näha, et akvatooriumi põhi on madala veega kuival. Kaid on sisuliselt kivihunnikud. Samal ajal on ehitusloasse ilmunud kolmas kai, tuttuus ehitis. Selle koha peal ei ole kunagi kaid olnud. Oli kunagi toru, millega kala külmhoonesse pumbati. Ja veel: luba ei hõlma sadama kaidele vajalike tehnovõrkude ega vajalike hoonete, näiteks küttelao paigaldamist. Et ehitusloas kavandatavat sadamat teenindada, on vajalikud suuremahulised tehnovõrgud. Kas olemasolev 3x 5 m lagunenud putka nimetusega õliladu võimaldab plaanitava sadama teenindamist?

Kohtumääruse kohta selgituseks nii palju. Esitasin Tallinna halduskohtule kaebuse, milles taotlesin, et tühistataks Mustjala vallavalitsuse 27. septembri korraldus anda ehitusluba Pahapilli külas Varese sadama kaikonstruktsioonide rekonstrueerimiseks.

Kohus põhjendas kaebuse tagasilükkamist sellega, et ehitusloa alusel Varese sadamarekonstrueerimine ei saa rikkuda kaebaja subjektiivseid õigusi.

Mina isiklikult olen Mustjala vallavalitsusega kohut käinud paar korda. Minu teabenõude peale õigusabi kulude kohta kirjutas maanõunik Ilmar Pungar vastuseks, et Mustjala vald ei ole oma kohtukulusid ise maksnud.

Need kohtukulud on tasunud sadamast huvitatud kolmas isik, Harry Raudvere.

Kohtukulud Raudverele

“Advokaadibürooga sõlmiti tasuta õigusabi leping, mis oli advokaadibüroo poolt võimalik seetõttu, et sama sisuga töö eest tasus advokaadibüroole kolmas isik, kelle huve kohtuasi samuti puudutas,” kirjutas Ilmar Pungar vastuseks minu teabenõudele. “Kuivõrd valla positsioon, mis oli valla poolt juba välja kujundatud, kattus õiguslikult ja faktiliselt antud kolmanda isiku positsiooniga, pidas vald võimalikuks kasutada antud advokaadibüroo teenuseid.”

Seega otsustas Mustjala vald erapooletuse vastu juba eos.

Vallavalitsus riigiasutusena peab olema kodanike suhtes erapooletu. Seda Mustjala vallavalitsus ei ole, kuna oli juba enne minu kaebuse esitamist otsustanud Harry Raudvere kasuks.

Kas meil tuleb nüüd pöörduda uue loodava Saaremaa valla valitsuse poole, et see hakkaks varasemate omavalitsuste vajakajäämisi korrigeerima?


KOMMENTAAR

Kolter Kalle2Kalle Kolter, Mustjala vallavanem:

Eks nad seal Pahapilli külas ole sellised aktiivsed inimesed, kes püüavad alati kirjutada. Mina kommentaari ei anna, aga me vastame Ulme Mulla kirjale.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 990 korda, sh täna 1)