Linnaeelarvest veerand kulub investeeringuteks

Kuressaare linnavalitsus saatis volikogusse linna 2017. aasta eelarve, millest 5,36 miljonit eurot ehk ligemale veerand läheb erinevateks investeeringuteks.

2017. aasta eelarve kogumaht on 22 268 048 eurot. Investeerimistegevuse kulud on kokku 5 358 563 eurot ja finantseerimistegevusele kulub 1 842 038 eurot. Investeerimistegevuse kulud moodustavad eelarvest 23,3%.

Näiteks kavandatakse raekoja hoone ruumide renoveerimiseks 180 000 eurot, teekatendite ehituseks kokku 2 478 700 eurot, Tuule, Staadioni ja Vana-Roomassaare tänava vahelise parkla ehitamiseks 260 000 eurot, tervispargi parkla ehituseks 95 000 eurot, kesklinna kaasajastamise projekti teostamiseks Lossi tänaval miljon eurot (millest 850 000 eurot on EAS-i toetus ja linna omaosalus 150 000 eurot), kultuurikeskuse heli- ja esitlustehnika soetamiseks 120 000 eurot, Pargi lasteaia renoveerimiseks 250 000 eurot jpm.

Eelarve põhitegevuse tuludeks on plaaanitud 17 311 599 eurot, millest maksutulud moodustavad 9 415 000 eurot, tulud kaupade ja teenuste müügist 3 431 594 eurot, tegevuskulude toetused 4 382 788 eurot ja muud tulud 82 217 eurot. Investeerimistegevuse tuludeks on 1 102 500 eurot ja kohustusi on kavas võtta 3 00 000 euro ulatuses.

Põhitegevuse kuludeks on 15 067 447 eurot, millest 65,2% on tööjõukulud. Töötasumäärade üldist tõusu ei ole 2017. aasta eelarves kavandatud, küll aga on arvestatud töötasu alammäära muutusega. Majandamiskulud moodustavad linna põhitegevuse kuludest 28%, toetused tegevuskuludeks 5,75% ja muud kulud 1,04%.

Võrreldes 2016. aasta eelarvega on kavas tõsta kaasava eelarve suurus senise 30 000 euro asemel 50 000 euroni, ranitsatoetus lapse kohta senise 175 euro asemel 200 euroni, sünnitoetus lapse kohta senise 260 euro asemel 300 euroni ning eraspordiklubide ja erahuvikoolide tegevustoetuse kasvuks on kavandatud 20 000 eurot.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 183 korda, sh täna 1)