Kommunaalameti juhil peab tehnilist taipu olema (1)

TÖÖD JAGUB: Muhu valla kommunaalameti korraldada on ka Liival asuva katlamaja töö, kus talveperioodil töötab vahetustega neli kütjat. Pildile jäi Aivar Laaneväli. MAANUS MASING

TÖÖD JAGUB: Muhu valla kommunaalameti korraldada on ka Liival asuva katlamaja töö, kus talveperioodil töötab vahetustega neli kütjat. Pildile jäi Aivar Laaneväli.
MAANUS MASING

“Kommunaalameti juhataja ei ole lipsuga härrasmees, kes vaid laua taga istub,” teab oma kogemustest Muhu vallavanem Raido Liitmäe, kes ise veel seitse aastat tagasi kommunaalametit juhtis.

Praegu otsib Muhu vallavalitsus valla kommunaalametile konkursiga uut juhatajat, kes hoolitseks ka Muhu valla tehnilise taristu toimimise eest. “See ei ole kaugtöö,” tõdeb Liitmäe. “Selle töö tegija peab elama Muhus või mõnes lähivallas.”

Vallavanema sõnul tuleb olukordi, mida kohapeal ja ruttu lahendama peab, sageli ette – näiteks talvel, kui on kiire lumelükkamise periood või juhtub katlamajas mingi rike.

Tulevaselt juhatajalt nõutakse küll head arvutioskust, ent arvestama peab sellega, et suur osa tööpäevadest möödub hoopis erinevatel objektidel, mitte töölaua taga paberitööd tehes.

“Oli aegu, kus ma mõni päev vallamajja ei jõudnudki,” mäletab Liitmäe.

Ülesandeid kui palju    

Valla kommunaalameti juhataja ülesannete hulka kuulub Liiva kaugküttesüsteemi töö korraldamine, majandus- ja heakorraküsimuste lahendamine, valla kohalike teede korrashoiu korraldamine ning vallale kuuluvate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide haldamine.

“Vee ja kanalisatsiooniga majandab küll AS Kuressaare Veevärk, aga kuna Muhu vallal on palju ühiskanalisatsiooni ja -veevärgiga ühendatud allasutusi, peab kommunaalameti juht neid süsteeme teadma,” selgitab Liitmäe.

Ka jäätmemajanduse korraldamine on kommunaalameti juhi töö. “Muhu osaleb kuue valla peale loodud ühises ettevõtmises – Maasi Jäätmehoolduse OÜ ülesanne on nende valdade jäätmehooldust arendada ning seda tööd veab Maasi JH OÜ juht,” räägib Liitmäe.

Kõigi kuue valla jäätmevedaja on Ragn-Sells. “Jäätmevedu toimib korralikult, inimesed on praeguse korraldusega harjunud ja hindadega üldiselt rahul,” märgib vallavanem.

Kommunaalvaldkonna juhi kohustuste hulka kuulub kalmistute haldamine – Muhu vallas on kolm kalmistut ja kaks kalmistuvahti –, valla transpordiküsimuste ning masinapargi töö ja korrashoiu korraldamine, tänavavalgustuse ja vallale kuuluvate elektrisüsteemide haldamine, vallale kuuluva karjääri töö korraldamine ning keskkonnakaitseliste küsimuste lahendamine.

Töökohustuste nimekiri tundub ühe täistööajaga ametikoha kohta pikk. “Ega siis kõike ise ja üksi tegema pea,” kinnitab Liitmäe.

Tema sõnul leiab Muhu kommunaalametis aasta lõikes rakendust koguni viisteist inimest. Talvel töötab katlamajas vahetustega neli kütjat, hakkpuitu valmistab ette samuti neli meest, kes lisaks teevad valla avalikes kohtades heakorratöid. Kommunaalameti juhatajale alluvad ka valla bussijuht, kaks kalmistuvahti, Liiva bussipeatuste ja avaliku WC hooldaja, lisaks suveperioodil lühiajaliste lepingutega seotud töötajad. Seega on, kellele ülesandeid jagada ja delegeerida. Vahel tuleb aga ka juhatajal endal käised üles käärida.

Kandidaadil võiks olla kõrgharidus – soovitavalt tehniline või siis keskkonna-alane – ja vastav eelnev töökogemus. “Selles töös läheb tehnilist vaistu tarvis,” teab Liitmäe, kel endal on tehnikainseneri diplom.

Marjaks kuluvad teadmised kohalikust omavalitsusest ja omavalitsuse tööd reguleerivatest õigusaktidest. Ka võiks kandideerijal olla projektide kirjutamise ja nende juhtimise kogemus – et kui vallal vaja, saaks erinevatest meetmetest toetust küsida.

Juhiks pürgija puhul peab vallavalitsus oluliseks otsustus-, vastutus- ja koostöövõimet, kohusetundlikkust ja täpsust, samuti head suhtlemisoskust, analüüsivõimet, pingetaluvust ja oskust keerukaid situatsioone lahendada.

Juhiluba peab olema

“Pingelisi ja kiiret reageerimist nõudvaid olukordi tuleb sageli ette,” tõdeb Liitmäe. “Kommunaalvaldkond on seotud tehnikaga, viimasel on aga omadus ootamatult üles öelda.” Murphy seaduste kohaselt juhtub see tavaliselt öösel või nädalavahetusel – mis parata.

Kandidaadil peab olema ka B-kategooria juhiluba. “Kommunaalameti käsutuses on valla poolt uus korralik väikekaubik,” märgib Liitmäe. “Vahel sõidab sellega juhataja, vahel töömehed – kuidas töökorraldus parasjagu on.”

Mida vallavalitsus uuele juhile peale kindla palga veel pakub? Vaheldusrikast ja huvitavat tööd, eneseteostuse ja -täiendamise võimalusi ning sõbralikku töökeskkonda. Kindlasti peab uus juhataja sobituma praegu hästi koostoimivasse spetsialistide meeskonda.

Kel ametikoha vastu huvi, peab Muhu vallavalitsusele esitama kandideerimisavaldus, CV,    lühikese motivatsioonikirja ja haridust tõendava dokumendi koopia.

Uus juht saab tööle asuda esimesel võimalusel pärast konkursitulemuste selgumist, kuid loodetavasti hiljemalt tuleva aasta 16. jaanuarist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 927 korda, sh täna 1)