VALLAVALITSUSE NOVEMBRIKUU ISTUNGID

8. november

  • Kinnitati sotsiaal- ja munitsipaaleluruumi üürile andmine.
  • Väljastati projekteerimistingimused elamu püstitamiseks Orissaare alevikus Võidu tn 45a.
  • Väljastati puurkaevu projekteerimis-tingimused ja asukoha kooskõlastus Põripõllu külas Lauri maaüksusel.
  • Väljastati ehitusload elamu püstitamiseks Kuninguste külas Linnumäe maaüksusel ja puurkaevu rajamiseks Võhma külas Kaasiku maaüksusel.

15. november

23. november

  • Kinnitati lihthanke väljakuulutamine sõiduauto kasutusrendile võtmiseks.
  • Anti välja ehitusluba puurkaevu rajamiseks Rannaküla Laudamäe maaüksusel.
  • Kinnitati puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha määramine Jaani küla Nirgi maaüksusel.
  • Kinnitati katastriüksuse moodustamine kaardimaterjali alusel (Laulu 20 ja 25, Tagaverel Lõkkeplatsi ja Väljaku).
  • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.
  • Arutati 2017. aasta eelarvet.
Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 19 korda, sh täna 1)