PRIA kinnitas tänavused pindalatoetuste ühikumäärad (1)

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) kinnitas 2016. aastal taotletud pindala- ja loomatoetuste väljamaksmiseks otsetoetuste ühikumäärad ning plaanib kaheksat liiki otsetoetused välja maksta valdavalt detsembrikuu jooksul.

Otsetoetuste osakonna juhataja Andrus Rahnu hinnangul on taotlejad hakanud uute toetuste ja nõuete sisust varasemast paremini aru saama ja neid nõudeid järgima.

“See tähendab, et rikkumisi ja nende tõttu tehtavaid toetuse vähendamisi on varasemast vähem. Taotlejatele oli abi ka juba taotluse täitmise ajal e-PRIAs antavatest teavitustest võimalike vigade kohta. Pindalatoetuste ületaotlemise korral oli esmakordselt võimalus teatud aja jooksul pärast taotlemist taotlusalust pinda korrigeerida ilma rahalise sanktsioonita,” ütles Rahnu.

Otsused koostab PRIA 12. detsembriks. Kokku on Euroopa Komisjon eraldanud Eesti riigile 2016. aasta otsetoetuste maksmiseks 114,6 miljonit eurot ja ette näinud ka selle jaotuse toetusliikide lõikes. Ühikumäärade kinnitamisel võtab PRIA lisaks eelarvele arvesse taotluste menetlemise põhjal kindlakstehtud ühikuid ja mitmesuguste kontrollimiste tulemusi.

Lisaks saavad aasta lõpus toetuse kätte väikepõllumajandustootjad. Nende toetussumma arvutamiseks ei ole eraldi ühikumäära. Toetus arvutatakse igale taotlejale tema taotletud otsetoetuste kindlakstehtud ühikute hulga ja kehtestatud ühikumäärade alusel, kuid kokku mitte rohkem kui 1250 eurot.

Toetused laekuvad põllumeestele ja loomapidajatele liigiti eraldi makseülekannetega ja summadena, millest on eelnevalt tehtud vajalikud mahaarvamised. Infot kinnitatud otsuse sisu kohta näeb iga taotleja enda kohta e-PRIAst. Samuti näeb igaüks e-PRIAst oma toetuse laekumise eeldatavat kuupäeva niipea, kui makseotsus on koostatud ja riigikassale edastatud.

Otsetoetuste määrad

(eurot hektari või looma kohta):
Piimalehma kasvatamise otsetoetus 123,19
Ammlehma kasvatamise otsetoetus 75,90
Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 14,13
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 526,97
Ühtne pindalatoetus 79,64
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 36,20
Noore põllumajandustootja toetus 19,91
Allikas: PRIA

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 550 korda, sh täna 1)