OÜ Prügimees teade Lääne-Saare valla elanikele

Lepingutest

OÜ Prügimees klienditeeninduses (Kuressaare, Talli tn 4) alustatakse Lääne-Saare valla jäätmevaldajatega uute lepingute sõlmimist 1. detsembrist.

Klienditeenindus on avatud tööpäeviti kell 8–17, lõuna kell 12–13, telefon 45 31 603.

Samal ajal avatakse ajutised klienditeeninduse punktid Kärla ja Lümanda teeninduskeskuses, telefon 51 52 514.

Lepinguid sõlmitakse:

  • Lümandas teisipäeviti kell 9–13 ja neljapäeviti kell 14–18
  • Kärlal teisipäeviti kell 14–18 ja neljapäeviti kell 9–13.

Ajutised teeninduspunktid jäävad nimetatud päevadel avatuks kuni 31. jaanuarini 2017.

Kogu lepingu sõlmimiseks vajalik info on olemas ka meie kodulehel www.prugimees.ee.

Kui teil puudub vajalik konteiner, siis on võimalik neid OÜ Prügimees kaudu osta või rentida.

Nõuded kogumisvahenditele

Jäätmete kogumismahuti peab olema standardne, kompaktne, terve ja korralikult suletav. Kergesti riknevad ja halvasti lõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutisse paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid. Mahutisse on keelatud panna ohtlikke ja suurjäätmeid, vedelaid jäätmeid, kive, ehitusprahti, jahutamata tuhka, elektri- ja elektroonikajäätmeid, vanarehve, samuti tühjendamist raskendavaid ja vigastusi põhjustada võivaid materjale või esemeid. Kogumismahuti ei tohi olla ületäitunud. Ületäitunuks loetakse konteiner, mille kaant ei ole võimalik täielikult sulgeda. Mahutil peab olema kiri kinnistu aadressiga või talu nimega.

Veograafikujärgseid tühjendusi teostatakse lepingus toodud sagedusel ja päevadel. Jäätmemahuti tuleb graafikujärgsel päeval välja tuua vedajale kättesaadavasse kohta kella 6-ks. Palume tagada veopäeval konteineritele juurdepääs. Lukustatud konteinerid peavad olema avatud veopäeva hommikuks. Töötsoon jäätmemahuti ees ja mahuti kaas peavad olema lumest ja jääst puhastatud. Palume kuni 800-liitrised mahutid paigutada tühjenduspäeval jäätmevedajale kättesaadavasse kohta tasasele horisontaalsele alusele, mis ei ole jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast kaugemal kui 5 meetrit. Juurdesõidutee kogumismahuti laadimiskohani peab olema kõva kattega ja ehitatud selliselt, et kannatab raskeveokiga sõitmist.

Ühiskonteineri kasutamine

Kinnistute omanikel on ka võimalik kasutada mitme peale ühist konteinerit. Sel juhul peab vähemalt üks konteineri kasutaja sõlmima jäätmevedajaga lepingu ning esitama asukohajärgsesse omavalitsusse vormikohase avalduse ja nimekirja elanikest, kes on sõlminud temaga kokkuleppe ühiskasutuses jäätmemahuti kasutamiseks.

Teenustasudest

Jäätmeveo teenustasud ja lisateenuste tasud on kindlaks määratud hankelepingus. Vedajal on õigus nõuda jäätmevaldajalt tühisõidutasu, kui jäätmemahutit ei olnud tühjenduspäeval ettenähtud kohal või kui juurdepääs mahutile oli takistatud või jäätmemahuti oli tühi, jäätmemahutis olevad jäätmed ei vastanud mahutiga kogutavale liigile või mahuti sisaldas sobimatuid jäätmeid.

Vedajal on õigus nõuda jäätmevaldajalt 1,5-kordset teenustasu vastava mahuti tühjendamise teenustasust, kui mahuti peale või kõrvale on paigutatud mahutiväliseid jäätmeid ja sellest pole vedajat eelnevalt teavitatud.

Palun võtke OÜ Prügimees klienditeenindusega ühendust, kui:

  • konteinerid või jäätmemaja on lukustatud ja neile puudub vaba juurdepääs;
  • soovite muuta konteineri tühjendussagedust;
  • soovite osta või rentida konteinerit;
  • soovite lisateenuseid.

Tellige e-arve. Eelistame saata oma klientidele e-arveid. Palume teil teatada Prügimehe klienditeenindusele oma e-meili aadress.

Riivo Asuja, OÜ Prügimees juhatuse liige

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)