MUHU UUDISSED: Jõulud jõudvad

Ikka kena olli küll, et sievoasta neid kadrianesid jälle Liivavahel nähe olli. Neh, ilm olli küll nii säoti, kut viel olla andis, aga nie pissiksed lasteaamassakad es pidan sest midagid ja tullid aga jälle omade uhkete laulude ja mõestatustega. Neh, suuremad lapsed sest kuntsist änam väga ep pia mitte. Sest oo irmus kahu, sest siis, kui naad ühepääva oo suureks kasun, siis unub sõuke õige santimise moed sedaviisi ültse ää.

Aga jõulute ootamise aeg akkas irmuskenasti pihta. Just niipaljuke andis valge korra maha, et ilmarahvale meele tuleta, et nüid akkab jõulute ootamise aeg pihta. Tuul oo muidugid va ull ja tüiti, aga külma põle ete ollagid. Kui taris üle õue minna, aa paljast kasukavatt üle abude, rätik notti pähä ja kahelõngsed labakindad kätte. Soabast põle jalga tariskid, aitab koonustest küll.

Liivavahel koa kuusk lõkitseb. Kolme karva pitkad tuleketid nalgeradvad ülavalt alla. Irmus uhke oo teene.

Neh, et kis ep jõva ise enne jõulusid niipalju varduid kududa, et tervele perele sokka-kinduid jäguks, siis just parasaste viimne laupa enne jõululaupad oo sie päe, kui Muhus pietse jõululaata jälle. Nõnna et sialt ikka juhtub soama. Kuupäe oo täpsemaste seitsetesn siis. Ja kohtpaik oo muedugid jälle spordiall. Juba oo tiada, et Muhu muuseum tuleb jälle oma tulist ead muosi sõnna müima. Ja neh, neid murdelugude roamatumi soab koa ja. Ja kui kiegid tahab äkist viel misegagid kauplema tulla, siis olge nobed ennassimi Annelile üles andma koa. Taal taris neid lavataguseid üle mõeta, et palju kellelegid ruumi oo taris. Spordialli teese korra pial tahetse laada aegas kirbukast koa pidada. Nõnna et seda nodi ja nasvärki oo ikka kohe mitut sorti.

Ja et ma ole omale südameasjaks võtn ikka silm pial oida sellel pasturaadi katussetegul, et ikka kõik kivide omanikud tiaksid, kaugel tüödejärg parasaste oo, siis mineva nädali sai pasturaat omale kaks kenad erku valged korstet piale. Ja kenad punased kivid soavad katussele kenasti mustri pantud. Sest nõnna kut Antsu-Matsi Inna ütles: “Meitel piab ju kõik mustris olema.” Muhulaste asi.

Kis täna pääva juhtub Kuresares olema, siis kellu neljast avatse Kuresare lossis Muhu muuseumi kokku pandud “Muhu leiutajate” näitus. Minge aga puhas voatama.

Neh, ja lõpetuseks viel nõuke tiadaandmine, et neid uhkeid roamatumi “Moekad Muhu siilikud” soab omale osta Koguvast, Muhu muuseumist, kis õigel pääval ilma jähid.

Neh, et olge siis ikka munuksed.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 90 korda, sh täna 1)