Liikluskomisjon reastas ohtlikuimad teelõigud (17)

KAH OHTLIK KANT: Maavalitsuse arendusnõunik, liikluskomisjoni liige Karl Tiitson seisab Kihelkonna maanteel, mille teepeenraid kasutab üha enam kergliiklejaid kodu ja bussipeatuste vahet liiklemiseks. Kuna seal puudub valgustus, on see praegu ohtlik.  MAANUS MASING

KAH OHTLIK KANT: Maavalitsuse arendusnõunik, liikluskomisjoni liige Karl Tiitson seisab Kihelkonna maanteel, mille teepeenraid kasutab üha enam kergliiklejaid kodu ja bussipeatuste vahet liiklemiseks. Kuna seal puudub valgustus, on see praegu ohtlik.
MAANUS MASING

Saare maakonna liikluskomisjon järjestas maakonna liiklusohtlike kohtade pingerea, mis on 2018. aastal tööde rahastamisel üks valiku tegemise aluseid.

Nagu paaril varasemalgi aastal sai liikluskomisjoni liikmetelt kokkuvõttes kõige rohkem punkte Leisi aleviku kõnniteede väljaehitamine ja tänavavalgustuse rajamine. Sarnaselt varasemate kordadega pole Leisi kõnniteede ehitamine siiski veel sugugi kindel, kuivõrd objekti maksumus ei mahu Saare maakonnale maanteeameti poolt ettenähtud enam kui 60 000 euro suuruse eelarve raamesse. Näiteks 2017. aastal läheb liikluskomisjonis esimesena väljapakutud Leisi aleviku teedeehituse asemel töösse hoopiski Marientali ristmiku ehitus.

Maanteeameti Lääne regiooni hooldejuhi Hannes Vaidla sõnul ei saa välistada, et ka järgmisel aastal võetakse ette mõni odavam objekt, kuid eelkõige otsustab seda maanteeameti investeeringute komitee. “Liikluskomisjoni koosoleku protokoll läheb maantee-
ameti investeeringute komiteesse, kes otsustab, kas maanteeamet peab vajalikuks panustada sinna täiendavat raha, et asi saaks lahenduse,” rääkis Vaidla. “Arutatakse, kui palju saab panustada maanteeamet, aga ka kohalik omavalitsus.”

Paralleelselt kogukonna seisukohti kajastava maakondliku liikluskomisjoni eelistustega koostavad analüüsimeetodil oma liiklusohtlike paikade edetabeli ka maanteeameti eksperdid, kes vaagivad paiku, kus on korduvalt juhtunud liiklusõnnetusi või surmaga lõppenud liiklusõnnetus.

“Tihtipeale kogukond ei tulegi selle peale või ei pea seda liiklusohtlikuks kohaks,” möönis Vaidla. Ta lisas, et maanteeametil on oma prioriteetsete tööde rahastamiseks eraldi vahendid ja maakondliku liikluskomisjoni pingereas väljapakutud tööde katteallikaid see ei puuduta.

Eelseisval aastal tehakse maanteeameti analüüsi põhjal ohutumaks Silla ristmik. 2018. aastaks on aga kaalumiseks välja pakutud Mehama ristmiku ohutussaarte kuju muutmine, vähendamaks kiirust Kuivastu maantee ületamisel, Kuivastu maanteel Sagariste külas teeprofiili parandamine ja Vaiveres Vätta teeristi ümberehitus.

Muu hulgas oli maakonna liikluskomisjonis arutusel kiirusenäidikute paigaldamine Nasvale ja Liivale. Kiirusemõõtmise tulemused Nasval ja Liival näitasid aga, et kiirusenäidikute paigaldamiseks põhjust ei ole. Liival mõõdeti liikluskiirust kahel korral (7. mai – 19. mai ja 30. juuni – 11. juuli) ja mõlemal juhul jäi asulast Kuressaare poole sõitjate keskmiseks kiiruseks 60 km/h ja Kuivastu poole sõitjate kiiruseks 56 km/h.

Nasval mõõdeti kiirust 25. maist 6. juunini ning keskmisteks kiirusteks jäid Kuressaare suunal 57 km/h ja Salme suunal 56/km/h.


Ohtlike teelõikude ümbertegemine

TEE NIMI PLAANIS OLEVAD TÖÖD KOHT
Upa-Leisi; Orissaare-Leisi-
Mustjala
Leisi aleviku kõnniteed ja tänavavalgustus 1
Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare Vasakpöörde rada Pädaste poole keeramiseks 2
Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare Ratla bussipeatuse juures olev valgustus 3
Kihelkonna maantee
kuni Kiviraie tee ristmikuni
ja Sääre maanteele
Valgustada  tänavavalgustuslampidega  järgmised  lõigud: ringristmikult Kihelkonna maantee kuni Kiviraie tee ristmikuni (kaasa arvatud) ja linna ringtee  Sääre  suund  liiklusringilt  ca  200  jm.  ulatuses. 4
Kuressaare-Kihelkonna-Veere; Käesla-Karala-Loona V-kujuline ristmikuharu risti peale tuua 5
Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare Valjala ristmik, kus ristuvad riigimaantee nr 10 ja 157 ning paarsada meetrit eemal riigimaantee nr 10 ning Valjala Võrsna tee ja Männi tänav on liiklejatele ohtlik ning vajaks ohutumat liikluskorraldust 5
Kuressaare-Püha-Masa; Vaivere-Vätta V-kujuline ristmiku haru risti peale tuua 7
Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare Teeületuskoht Viira külas 8
Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare Tagavere külas lisarada pööramisel maanteelt Tagavere külla 9
Kuressaare-Sikassaare Sõidutee projekteerimine 10
11. kohal on Pärsama külas ristmiku projekteerimine, Orissaare alevikus Miksi oja juures olevale kõnniteele piirde paigaldamine, teeületuskohad Mehama ristmikul ja Tagavere külas bussipeatuse juures.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 102 korda, sh täna 1)