MUHU UUDISSED: Ehituse uudissime ja muud koa

Ei neh, terit. Mis ma oska ütelda – et juu jätkab änam-vähäm sialt, kus mineva nädali jutt otsa sai. Neh, sai ju ää üteldud, et nie Muhu murdelugude roamatud oo kohe-kohe käe ja nüid naad oo juba kenaste Muhuse jõudn. Paregu oo kindlaste tiada, et müükis oo nie Hellamoa külakeskuses ja vallamajas ja Koek ja Moes kohvikus ja arvata võib, et Koguva Kunstitalli jõudvad koa lisemal aal. Ja neh, kis tulevas kuus, seitsmeteistmendal jõulukuu pääval Muhuse jõululaadale satub, siis sialt soab koa omale neid roamatumi. Irmuskena jõulukink ju oo iseenesest, kui sa mõtlema akkad. Ühe roamatu innaks oo kümme eurut.

Aga neh, nüid ikka vahele muud juttu koa. Täna õhta kellu poolest kuiest kutsub Nõmmesaadu Mare jälle kõiki Piiri taaskasutuskeskuse õpituppa. Sedakorda oo Marel nõuke uhke mõte tuln, et igaüks, kis lähäb kohale, soab omale ise kuuse tiha. Mesmuodi nõuke kuusetegu köib, seda soab ise Mare kääst uuri koa. Taa nummer oo 53 489 445.

Ja oome soab Hellamoale teaatri minna. Ikka külakeskuse, neh. Sõnna tuleb mängma Alburahva Teater ja nende tükil oo irmus uhke nimi – “Sangadega saunamees”. Pileti innaks oo kolm eurut ja alguse aaks kellu kaheksa. Neh, kohe kindla piale tasub minna, et näeks ää, mõuke sie sangadega saunamies siis olema piaks.

Ja tuleva esmasbe pannasse Liiva linnas jälle kuusetulesid põlema. Ikka jälle suurema rahvakogunemisega ja puhas. Nõnna kut moeks ja kombeks oo soan juba. Rahvas piaks ennassid Liivale poe juure kokku aama kellu viieks ja pidu akkab pihta natusse pärast viite, siis, kui sie autute killavoor, mis raami pialt tuleb, oo paarutes Liivavahelt läbi põrutan.

Ja lõpetuseks ikka ehituse uudissime koa. Hellamoal oo laululava ehitus nüid sõnnamoale jõudn, et juba pannasse siilikumustrime paika. Neh, voodrilavad tulavad nõuksed uhked täpsemaste. Detsembri keskpaiku piaks lava umbest valmis soama. Vähämaste niipalju, et sial soab leedutule tegemise aegas kontserti pidada ja juulikuu alguses laulupidu koa. Sial tuleb üks nõuke pissike soarte laulupidu, kus umbest kolmsada lauljad kokku tuleb.

Ja neh, et Kehte tüöjärg laululavalt otsa soamas oo, siis nüid läks Liival tääve lauluga lahti pasturaadi katussekivide paika panemine. Kui ma sii laululava nurgakivi panemise aegas Kulderi kääst uurisi, et mitmes laululava sie Kehtel ehita oo, siis ta ütles kole uhkeste, et nii suur esimene. Et igavoasta ehitajatepäävaks kül tihasse, aga sie oo nõuke pissike. Aga neid kivikatusseid naad piavad küll olema ühe jao valmis lappin, sest sie tüö lähäb ikka kohe lepse riega. Justkut oleks poesid neid iga päe tein.

Vat nõuksed luod ja laulud. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 119 korda, sh täna 1)