LUGEJA KÜSIB

Tegeleme ettevõttes parasjagu ühe töölõigu automatiseerimisega – tööd, mida varem tegid töötajad käsitsi, hakkab tegema masin ja töötajad hakkavad nüüd selle masinaga töötama. Mida me peaksime tööandjana selle muudatuse ja töökeskkonnaga seoses arvestama?

Vastab Mari-Liis Ivask, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Tegemist on kindlasti muudatusega töökeskkonnas, mis tähendab, et töökeskkonnaga seotud ohte tuleb uuesti hinnata ja viia läbi uus riskianalüüs.

Töö automatiseerimisega muutub töö inimese jaoks tihti füüsiliselt kergemaks, kuid masinatega seoses võib kaasneda uusi ohte (näiteks kokkupuude masina liikuvate osadega, müra, sundasendid ja sundliigutused masina käitamisel). Kui tööandja on uued ohud välja selgitanud, siis tuleb mõelda ka sellele, kuidas neid ohte vähendada ja vältida. Kui masina kasutamiseks on vaja luua uus töökoht, tuleb arvesse võtta, et töökoht oleks sobilik töötajale, kes seal töötama hakkab.

Muudatuste puhul tuleb kindlasti olulist tähelepanu pöörata töötajate juhendamisele ja väljaõppele. Kuna töötajad puutuvad kokku uue tööprotsessi, uute masinate ja uue töökeskkonnaga, siis tuleb neid enne tööle asumist juhendada ja õpetada. Paljud tööõnnetused juhtuvad just nende töötajatega, kellel puudub teadmine ja eelnev kogemus, kuidas konkreetset tööd ohutult teha.

Samuti tasub hästi läbi mõelda see, kuidas töötajaid muudatustest teavitatakse, kuidas muudatuste sisu selgitatakse ja kuidas töötajaid muudatustega kohanemisel toetatakse. Tehnoloogia areng ja tööprotsesside automatiseerimine on tööandjale kindlasti abiks, kuid see toob töötajate jaoks kaasa ka teatava ebakindluse ja täiendava stressi seoses töökohtade muutumise, uute oskuste õppimisega ja uute tingimustega kohanemisega.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 230 korda, sh täna 1)