MUHU UUDISSED: Ei neh, tali tulli

Ikka terit. Sina kallis aeg, kus nüid tegi äkist surt kenad talve. Olle rahva jäuks kole äkisti tuln. Neh, miks ta põle. Muist lehti olli alles puu otsas kindi ja kisse ikka esimese novembri õhta nõukest lumekahutist oodata oskas. Ehkkid sõukest asja oo ennegid juhtn. Lund oo vahest oktoobriskid maha tuln. Aga et kohe sügise nii pitka talve piab, voata sie oo küll asi, midast tahaks rahva kääst uurida. Kas vanamad inimesed mäletavad, millal nõuke asi viimati olli?

Neh ja mis sii nõukse külma ja lumega siis ette võetse koa? Isadepääve pietse. Lasteaidas oo täpselt mardibe õhta perepidu, kus isasid meeles pietse.

Ja riede omingu pakutse lasteaidas jälle titeputru ja andasse õbelussikad kätte nendele pissikstele muhulastele, kis oo siia ilma sündin pärast kevadist emadepääva.

Selle voasta numbri sihes oo Muhuse üldse sündin kakstesn last juure. Neh, ja et vuasta põle ju pooleskid läbi, siis juu neid ikka tuleb viel.

Mineva riede pieti Külasemas talguid. Neh, olle oln nõuke masu ülemoaline vabatahtlik talgupäe, misest üks riigikogu liige koa osa võtab. Külasemal oln juba ammuks tiada, et nad selle pääva tahtvad valmis tiha kõik kõrvitsa ja õuna muosid ja salatid, mis heategevuse iesmärkis müüki lähtvad. Abiks tulli siis Urve Tiidus.

Ta sest aast Külasema “Kodukootutega” vähäpärast tuttav koa, kut ta viel Kuresare linnapia olli. Neh, purgid said värki täis. Talgulisi olli kümnekonna rinkis. Ja talgu lõpetuseks pakuti ikka talgutoitu koa. Seda kanged keedust, mise kohta naesed ise uhkesti ütlesid – muhulaste kupatus. Neh ja ikka õunaapurokka tehti koa. Sügisesel aal ju muedu ep soa mitte. Pillimies sattus koa olema omast kääst võtta. Kui juba riigikogu liige kuskile külase soadetse, siis piab ikka vallavalitsuse või volikogu silm koa pial olema. Ja kui juba valda esindama sattus kultuurikomisjooni esimies Kalju Meelis, siis iseenesestkid mõista, olli taal ikka karmoska koa seltsis.

Ja Liiva kirgu juurest oo koa enne suurt juubelivoastad jälle üks kena uudis. Kirgu torni kukk viidi mineva laupa Talina konserveerimisele. Konserveerima akkab tetta Muhu oma mies, Kupitsa Maidu, kellele sie olla masu kahekümne kahessas tuulelipp. Kukk tihasse Talinas kenaste puhtaks ja tetta töödelse natusse linaõliga. Maidu oo luban taale uhke aluse koa tiha, et ta ep piaks änam nurkas kossutama, vaid soaks kuskil parama kohja pial nokk taeva puole oma juttu riakida.

Vat sõuksed uhked uudissed ollid sedakorda. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 69 korda, sh täna 1)