Õiguskantsler Madise: linn rikub seadust (12)

EI LUBATA: Abilinnapea Tiia Leppiku sõnul saaks HEV õpilaste koondamine anda neile kvaliteetsema õppe. MAANUS MASING

EI LUBATA: Abilinnapea Tiia Leppiku sõnul saaks HEV õpilaste koondamine anda neile kvaliteetsema õppe.
MAANUS MASING

Kuressaare linnavalitsuse määrus elukohajärgse kooli määramise kohta on õiguskantsler Ülle Madise sõnul vastuolus põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ning seeläbi ka põhiseadusega. Linnavalitsus kinnitab, et soovib määrusega vaid parandada hariduse andmise kvaliteeti.

Nimelt tahtis linnavalitsus koondada kõik haridusliku erivajadusega (HEV) ja eriklassides õppivad lapsed Saaremaa ühisgümnaasiumisse. Õiguskantsleri ja riigikogu kultuurikomisjoni hinnangul peab laps seadusejärgselt käima piirkonnajärgses koolis, mille valik tehakse seaduses ettenähtud reeglite järgi. Arvestatakse näiteks kooli lähedust, pere teiste laste õppimist samas koolis jne.

Kuressaare linn oli määranud tingimuseks ka haridusliku erivajaduse ja nõustamiskomisjoni otsuse, mis seaduse silmis ei ole määrav kriteerium.

Poolsada last

Kuressaare abillinnapea Tiia Leppik ütles, et selliseid erivajadustega lapsi on linnas 50. Linnavalitsus lähtus tema sõnul määruse puhul asjaolust, kuidas olukorda kõige mõistlikumalt korraldada.

Selliste õpivajadustega laste koondamine ühte kooli annaks linnavalitsuse haridusnõunik Õilme Salumäe sõnul parima kvaliteedi näiteks õpetajate näol. Eripedagoogilise ettevalmistusega õpetajaid ei ole tema kinnitusel ka kohe niisama vabalt võtta.

“Kui ühe kooli ühes klassis on kolm HEV-last, teises koolis kaks ja kolmandas üks, siis on mõistlik koondada need kuus last ühte klassi,” selgitas olukorda linnavalitsuse haridusnõunik. Ühes klassis õpetaks neid kolme õpetaja asemel üks. Kuressaare piires ei kujune ka koolitee kuigi pikaks.

Salumäe märkis, et eriklassides on vaja ka teistsugust keskkonda ja seda võimaldaksid SÜG-i õpilaskodu ruumid. Samas saavad eriklassi õpilased kasutada ka ühisgümnaasiumi teisi ruume ja võimalusi. See kõik tagaks lapse koolipäeva mugava korralduse. Samuti annaks see lapsevanematele kindla signaali, et HEV-laste tegevus toimub planeeritult ja on jätkusuutlik kuni põhikooli lõpuni.

Õiguskantsler mõistab

Õiguskantsler Madise ütles, et ta mõistab Kuressaare ideed ja tegi omalt poolt ka riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku seadust muuta.

Kultuurikomisjonis toimunud arutelul leiti, et selline asjakorraldus ei ole normiks oleva kaasava hariduse põhimõttega kooskõlas. Iga kool peab olema valmis tagama HEV-õpilastega tegelemise. Komisjoni esimees Laine Randjärv tõdes siiski, et kui HEV-õpilaste õppetöö oleks kokku tõmmatud paari kooli, oleks see isegi parem.

Kõlas ka arvamus, et tegelikult ei peaks muutma kooli määramise seadust, vaid omavalitsus ise peaks suutma lapsevanemale selgitada ja teda motiveerima panema last just parimaid tingimusi pakkuvasse kooli. Kuressaares oleks see siis Saaremaa ühisgümnaasium. Komisjoni liikme Heidy Purga sõnul on komisjoni seisukoht siiski anda omavalitsusele suurem otsustusvõime. Samas seaduse muutmise teed siiski ei mindud ja teema võeti teadmiseks.

Õilme Salumäe ütles, et Kuressaare ei ole oma edasist seisukohta ja tegevust veel kujundanud.


Lapsed saavad märgi külge

Haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja Tarmu Kurm ütles, et ministeerium ei toeta seaduse muutmist. Tema sõnul peavad kõik koolid kaasava hariduse põhimõtteid järgima. Samuti tõi ta välja mitu punkti, miks seadust muuta ei saa. Toome siinkohal ära mõne neist.

– Kui omavalitsused valivad oma koolidest välja ühe, kuhu koondatakse erivajadustega laste õpetamine, siis jõuame tagasi kunagise ja aegunud hariduskorralduse juurde ehk tekitame koolid, mis saavad märgi külge, sest seal õpivad “sellised” õpilased.

  • Erivajadustega lapsed ei ela omavalitsuse haldusterritooriumil vaid ühes kohas, vaid kogu piirkonnas.
  • Samas koolis ja keskkonnas jätkamine on teatud häirete puhul selgelt kaitset vajav väärtus, sest õppekoha või ka õpetaja vahetus toob kaasa pika kohanemisperioodi.
  • Tugispetsialistid on selleks, et aidata õpetajal last paremini mõista ning õpetajal oma õpetamise meetodite ja õppekorralduse kohta asjatundlikku tagasisidet saada.

Kuressaare-suuruses linnas saavad tugispetsialistid ju omavahel ka koolide üleselt koostööd teha.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 663 korda, sh täna 1)