Nakkevõrgupüügiks tulevad müügile nädalased kalastuskaardid (3)

Keskkonnaministri määruse “Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2017. aastal” eelnõu kohaselt jaotatakse 25 protsenti Läänemerele antud kuuajaliste nakkevõrgu kalastuskaartide piirarvust nädalasteks kalastuskaartideks.

Muudatusega tekib ühe ühekuulise püügivõimaluse asemel juurde neli nädalast luba, mis muu hulgas tagab suuremale hulgale inimestele võimaluse taotleda luba nakkevõrgupüügiks. Samas jäetakse aga püügikoormus samaks, kuna teadlaste soovituste kohaselt on praegune püügikoormus optimaalne ja survet kalavarudele suurendada ei tohiks.

Tasu ühe nädalase (7-päevase kehtivusega) kaardi eest on 7 eurot, mis on analoogselt teiste lühematele perioodidele mõeldud kaartidest kallim, kuna nakkevõrk on suurema püügivõimsusega kui muud harrastuskalapüügi vahendid. Nakkevõrguga püügi õiguse tasu on 2017. aasta ühe kalendrikuu eest jätkuvalt 13 eurot. Väikesaarte alalistele elanikele on harrastuskalapüügiõiguse tasu ühe nakkevõrguga püügil ühe kalendrikuu eest poole väiksem ehk 6,5 eurot.

Sisevetel on harrastuspüügil kasutatavate nakkevõrkude piirarvud kehtestatud iga veekogu jaoks eraldi ning jaotatud keskkonnaametist ja elektroonilise kanali kaudu taotletavate lubade vahel. Vastavalt limnoloogiakeskuse soovitusele on väikejärvedel püügivõimalused ranges seoses järve veepeegli pindalaga. Järvepinna iga hektari kohta võib võrgupüüki lubada viiel ööpäeval. Kui seni on nakkevõrke väikesiseveekogudel kasutatud peamiselt avavee perioodil, siis 2017. aasta juunikuuks enam nakkevõrgulube ei müüda. Nimelt on teadlased märkinud, et juunis koevad nii koha kui ka linask ning sel ajal nakkevõrgupüügi lubamine võib põhjustada nende kalaliikide suuremat suremust.

Eelnõus märgitakse, et kuivõrd harrastuskalapüügiga tegeleb väga suur arv inimesi, on kalapüügiõiguse tasude kehtestamisel vajalik teatud stabiilsus. Et harrastuspüügi tasudes toimusid vajaduspõhised muudatused 2012. aasta alguses, jäävad tasud 2017. aastal 2016. aastaga võrreldes samale tasemele.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 535 korda, sh täna 1)