VALLAVOLIKOGU OKTOOBRIKUU ISTUNG

Vallavolikogu oktoobriistung toimus 27. oktoobril volikogu saalis. Päevakorras olid järgmised teemad:

 • kinnitati Orissaare valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2020;
 • kinnitati Orissaare valla 2016. aasta esimene lisaeelarve;
 • kinnitati osavalla moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisel;
 • muudeti rendilepingut Vikerõis OÜ-ga;
 • muudeti Orissaare valla arengukava tegevuskava nimekirja;
 • kinnitati tugiteenuste projekti partneriks asumine;
 • kinnitati ametisõiduki kasutusrendile võtmine;
 • muudeti vallavalitsuse töötajate struktuuri;
 • kinnitati haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja piiride muutmise ettepanekust keeldumine;
 • kinnitati maa munitsipaalomandisse taotlemine;
 • kinnitati ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekute õiend.

Järgmine volikogu istung toimub 24. novembril kell 16 volikogu saalis.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)