VALLAVALITSUSE OKTOOBRIKUU ISTUNGID

5. oktoobril

 • Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks AS-ile Kuressaare Veevärk (Kuivastu mnt 3g, Orissaares Puhastusjaama kü ja Tagaverel Puhasti kü).
 • Kinnitati Kristjani katastriüksuse jagamine Saikla külas.
 • Kinnitati Mäe põik katastriüksuse moodustamine kaardimaterjali alusel.

12. oktoobril

 • Kinnitati Orissaare lasteaia hoolekogu koosseis 2016/2017 õppeaastaks.
 • Kinnitati liikluspinna ja liikluspinnale kohanime määramine.
 • Kinnitati Uue-Ristori katastriüksuse jagamine Suur-Rahula külas.
 • Kinnitati Saba katastriüksuse jagamine Järvekülas.
 • Kinnitati täiendava katastriüksuse moodustamine Pulli küla katastriüksuste jagamisel.
 • Väljastati puurkaevu projekteerimistingimused ja asukoha kooskõlastus Rannakülas Laudamäe maaüksusel.
 • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.

19. oktoobril

 • Määrati haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise aeg, koht ja sisu.
 • Moodustati haldusterritoriaalse
  korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike
  arvamuse väljaselgitamise
  küsitluse komisjon.
 • Kinnitati lepingu sõlmimine tugiisiku teenuse osutamiseks.
 • Kinnitati puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha määramine – Liigalaskma küla Lille ja Pulli küla Sääre.
 • Kinnitati katastriüksuse moodustamine plaanimaterjali alusel ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks (Mäeküla Tuulingu kü).
 • Kinnitati katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
 • Kinnitati Randküla Poe katastriüksuse maksustamishind.
 • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.

26. oktoobril

 • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.
 • Tühistati vallavanema puhkus.
Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 16 korda, sh täna 1)