Lääne-Saare valla lemmikloomad ei erine teiste omavalitsuste omadest

Lääne-Saare vallavalitsus peab vajalikuks selgitada, et vallas kehtivas koerte ja kasside pidamise eeskirjas on kokku koondatud tingimused ja nõuded, mis tulenevad üleriigilistest õigusaktidest. Kohalike omavalitsuste eeskirjade mõte on ennekõike koondada erinevatest õigusaktidest tulenevad nõuded kokku ühte dokumenti, et kodanik saaks kõige olulisema hõlpsasti ühest dokumendist kätte.

Vallavalitsus rõhutab, et nõue pidada loomi oma territooriumil (korteris, majas, taraga piiratud aias jne) tuleneb nii loomakaitseseadusest kui ka põllumajandusministri 24.07.2008 määrusest nr 76 “Lemmikloomade pidamise nõuded”, mille vallavalitsus on oma eeskirja üle kandnud. Käesolev nõue kehtib üleriigiliselt juba 2009. aastast, mitte üksnes Lääne-Saare vallas.

Lääne-Saare vald on hoopis teinud oma eeskirjas möönduse, et hajaasutuspiirkonnas peetavaid kastreeritud ja steriliseeritud kasse võib omapäi liikuma lasta. Koeri ja kasse tuleb rihma otsas jalutada üksnes avalikus kohas viibides. Kortermajade puhul on avalik koht ka koridor.

“Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise korra” kohaselt on koduloom, kes on loomapidaja juurest lahti pääsenud, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi, hulkuv loom. Lemmikloomad võivad tekitada kahju teistele loomadele, isikutele, varale. Kellelgi ei ole õigus kasutada oma õigusi teiste inimeste õiguste arvelt.

Katrin Hämelainen, järelevalvespetsialist

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 12 korda, sh täna 1)