03.11.2016 arhiiv

 • Tänasest peaks Virtsu ja Kuivastu sadamas lõpuks tööle hakkama automaatsed pääslasüsteemid, mis on lubatud tähtajast nädalaid maha jäänud. Kui autopilet parvlaevale on eelmüügist ostetud, tuleb sõita lihtsalt tõkkepuu taha. Enam […]

  Uued pääslad sadamates hakkavad lõpuks tööle (1)

  Tänasest peaks Virtsu ja Kuivastu sadamas lõpuks tööle hakkama automaatsed pääslasüsteemid, mis on lubatud tähtajast nädalaid maha jäänud. Kui autopilet parvlaevale on eelmüügist ostetud, tuleb sõita lihtsalt tõkkepuu taha. Enam […]

  Loe edasi...

 • Jäätmeseaduse 4. peatüki kohaselt on kohalik omavalitsus kohustatud korraldama olmejäätmete vedu, viies läbi teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. Lääne-Saare vallavalitsus kuulutas 7. juunil 2016. […]

  Vallas uus jäätmevedaja OÜ Prügimees

  Jäätmeseaduse 4. peatüki kohaselt on kohalik omavalitsus kohustatud korraldama olmejäätmete vedu, viies läbi teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust. Lääne-Saare vallavalitsus kuulutas 7. juunil 2016. […]

  Loe edasi...

 • Lääne-Saare vallavalitsuse 18. oktoobri istungi materjalid Maakorralduslikud toimingud Uus lähiaadress määrati kümnele maaüksusele. Muud küsimused Moodustati kuueliikmeline sporditoetuste määramise komisjon. Reservfondist eraldati raha Taritu raamatukogule täiendava õhksoojuspumba paigaldamiseks ja Taritu […]

  VALLAVALITSUSE JA VALLAVOLIKOGU ISTUNGID OKTOOBRIS

  Lääne-Saare vallavalitsuse 18. oktoobri istungi materjalid Maakorralduslikud toimingud Uus lähiaadress määrati kümnele maaüksusele. Muud küsimused Moodustati kuueliikmeline sporditoetuste määramise komisjon. Reservfondist eraldati raha Taritu raamatukogule täiendava õhksoojuspumba paigaldamiseks ja Taritu […]

  Loe edasi...

 • Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks viiakse Lääne-Saare vallas küsitlus läbi järgnevalt: Elektrooniline küsitlus toimub alates 7. novembrist kell 10 kuni 10. novembrini kell 20 veebikeskkonnas […]

  Saaremaa omavalitsuste ühinemisküsitlus Lääne-Saare vallas

  Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks viiakse Lääne-Saare vallas küsitlus läbi järgnevalt: Elektrooniline küsitlus toimub alates 7. novembrist kell 10 kuni 10. novembrini kell 20 veebikeskkonnas […]

  Loe edasi...

 • 19. septembril sai Lümanda endale päris oma noorsootöötaja ja väikese uuenduskuuri läbinud noortekeskus avati ametlikult 3. oktoobril. Nii noorsootöötaja kui ka noortekeskus on kogukonna poolt hästi vastu võetud. Seepärast oli […]

  Aste noorte külaskäik Lümandasse

  19. septembril sai Lümanda endale päris oma noorsootöötaja ja väikese uuenduskuuri läbinud noortekeskus avati ametlikult 3. oktoobril. Nii noorsootöötaja kui ka noortekeskus on kogukonna poolt hästi vastu võetud. Seepärast oli […]

  Loe edasi...

 • 20. oktoobril sai juba kolmandat aastat teoks Helkurmoe finaalshow. Varasematel aastatel on see toimunud Muhus, kuid sel korral koliti Kuressaarde, et saada rohkem kõlapinda ja tuua ka väikest vaheldust. Helkurmoe […]

  Helkurmood Kuressaares

  20. oktoobril sai juba kolmandat aastat teoks Helkurmoe finaalshow. Varasematel aastatel on see toimunud Muhus, kuid sel korral koliti Kuressaarde, et saada rohkem kõlapinda ja tuua ka väikest vaheldust. Helkurmoe […]

  Loe edasi...

 • Saaremaa paadipõgenikest 1944. aastal kõnelesid Urve Vakker ja Gunnar Fardelin. Taritu memme-taadi lauluklubi eestvedamisel lauldi üheskoos merelaule. Vaadati temaatilist raamatunäitust “Teisele rannale”. Urve Vakker  

  Meri meid ühendab

  Saaremaa paadipõgenikest 1944. aastal kõnelesid Urve Vakker ja Gunnar Fardelin. Taritu memme-taadi lauluklubi eestvedamisel lauldi üheskoos merelaule. Vaadati temaatilist raamatunäitust “Teisele rannale”. Urve Vakker  

  Loe edasi...

 • Lääne-Saare vallavalitsus peab vajalikuks selgitada, et vallas kehtivas koerte ja kasside pidamise eeskirjas on kokku koondatud tingimused ja nõuded, mis tulenevad üleriigilistest õigusaktidest. Kohalike omavalitsuste eeskirjade mõte on ennekõike koondada […]

  Lääne-Saare valla lemmikloomad ei erine teiste omavalitsuste omadest

  Lääne-Saare vallavalitsus peab vajalikuks selgitada, et vallas kehtivas koerte ja kasside pidamise eeskirjas on kokku koondatud tingimused ja nõuded, mis tulenevad üleriigilistest õigusaktidest. Kohalike omavalitsuste eeskirjade mõte on ennekõike koondada […]

  Loe edasi...

 • Koovi küla Koovilahe detailplaneeringu koostamise lõpetamine Lääne-Saare Vallavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 1-3/16/64 lõpetati Koovi külas Koovilahe maaüksuse (katastritunnus 44001:003:0589, pindala 10,32 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärgid on maaüksuse kruntideks jaotamine, maasihtotstarbe […]

  DETAILPLANEERINGUD

  Koovi küla Koovilahe detailplaneeringu koostamise lõpetamine Lääne-Saare Vallavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 1-3/16/64 lõpetati Koovi külas Koovilahe maaüksuse (katastritunnus 44001:003:0589, pindala 10,32 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärgid on maaüksuse kruntideks jaotamine, maasihtotstarbe […]

  Loe edasi...

 • Seoses Lääne-Saare halduse käivitumisega ja mitme peaspetsialisti pensionile minekuga on halduse- ja heakorratöödes teatavaid ümberkorraldusi. Seoses sellega on muudatusi ka kontaktandmetes, kuhu pöörduda oma muredega. Kuna peaspetsialist Toomas Raun (toomas.raun@laanesaare.ee) […]

  Lääne-Saare Halduse töökorraldusest

  Seoses Lääne-Saare halduse käivitumisega ja mitme peaspetsialisti pensionile minekuga on halduse- ja heakorratöödes teatavaid ümberkorraldusi. Seoses sellega on muudatusi ka kontaktandmetes, kuhu pöörduda oma muredega. Kuna peaspetsialist Toomas Raun (toomas.raun@laanesaare.ee) […]

  Loe edasi...

 • 25. oktoobril osalesid Lümanda põhikooli üheksa 5.–7. klassi õpilast ja kaks õpetajat Tallinna pedagoogika arhiivmuuseumi konverents-tänuüritusel “Kooliajalugu uurima!”. Lümanda kool sai tänavu 120-aastaseks. Jaanuaris toimus koolis uurimistööde konverents, kus õpilased […]

  Lümanda koolis uuriti kooli ajalugu

  25. oktoobril osalesid Lümanda põhikooli üheksa 5.–7. klassi õpilast ja kaks õpetajat Tallinna pedagoogika arhiivmuuseumi konverents-tänuüritusel “Kooliajalugu uurima!”. Lümanda kool sai tänavu 120-aastaseks. Jaanuaris toimus koolis uurimistööde konverents, kus õpilased […]

  Loe edasi...

 • Õppeaasta 2016/17 esimene veerand on töiselt ja tulemuslikult läbitud. Nii koolis kui ka väljapool kooli on meie õpilased kaasa löönud mitmel huvitaval üritusel, osalenud spordivõistlustel ja aineolümpiaadidel. Esimese veerandi parimad […]

  Tubli koolipere

  Õppeaasta 2016/17 esimene veerand on töiselt ja tulemuslikult läbitud. Nii koolis kui ka väljapool kooli on meie õpilased kaasa löönud mitmel huvitaval üritusel, osalenud spordivõistlustel ja aineolümpiaadidel. Esimese veerandi parimad […]

  Loe edasi...

 • Vallavolikogu oktoobriistung toimus 27. oktoobril volikogu saalis. Päevakorras olid järgmised teemad: kinnitati Orissaare valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2020; kinnitati Orissaare valla 2016. aasta esimene lisaeelarve; kinnitati osavalla moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisel; […]

  VALLAVOLIKOGU OKTOOBRIKUU ISTUNG

  Vallavolikogu oktoobriistung toimus 27. oktoobril volikogu saalis. Päevakorras olid järgmised teemad: kinnitati Orissaare valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2020; kinnitati Orissaare valla 2016. aasta esimene lisaeelarve; kinnitati osavalla moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisel; […]

  Loe edasi...

 • Kohaliku omavalitsuse osutatavad sotsiaalteenused on viimastel nädalatel meedias kuum teema. Vaatame siis veel kord üle need kümme sotsiaalteenust, mille korraldamise kohustuse sotsiaalhoolekandeseadus kohalikele omavalitsustele delegeerib. Lisaks olen välja toonud lisateenuseid, […]

  Orissaares osutatavad sotsiaalteenused ja makstavad toetused

  Kohaliku omavalitsuse osutatavad sotsiaalteenused on viimastel nädalatel meedias kuum teema. Vaatame siis veel kord üle need kümme sotsiaalteenust, mille korraldamise kohustuse sotsiaalhoolekandeseadus kohalikele omavalitsustele delegeerib. Lisaks olen välja toonud lisateenuseid, […]

  Loe edasi...

 • Lapsepõlvest mäletan, et kui sai pahandust tehtud ja täiskasvanu – olgugi mulle võõras – seda nägi, oli pragamine garanteeritud. Õhtul koju jõudes olid vanemad ka juba teadlikud ja noomivad sõnad […]

  Kelle mure on meie lapsed ja noored

  Lapsepõlvest mäletan, et kui sai pahandust tehtud ja täiskasvanu – olgugi mulle võõras – seda nägi, oli pragamine garanteeritud. Õhtul koju jõudes olid vanemad ka juba teadlikud ja noomivad sõnad […]

  Loe edasi...

 • 17.–19. novembril saab Orissaares taas teoks üle-eestiline noorte lauljate konkurss-festival “Võluhääl 2016”. Festivalil osalejad annavad kontserte ka lähivaldades. Osalejaid on seekord Saaremaalt, Muhust, Hiiumaalt, Tõrvast, Haapsalust, Alatskivilt, Türilt, Tartust, Tallinnast, […]

  Konkurss-festival “Võluhääl” tuleb taas!

  17.–19. novembril saab Orissaares taas teoks üle-eestiline noorte lauljate konkurss-festival “Võluhääl 2016”. Festivalil osalejad annavad kontserte ka lähivaldades. Osalejaid on seekord Saaremaalt, Muhust, Hiiumaalt, Tõrvast, Haapsalust, Alatskivilt, Türilt, Tartust, Tallinnast, […]

  Loe edasi...

 • Töist ja rahvarohket uut hooaega! Kultuurimaja ringid on suure hooga tööle hakanud, alljärgnevalt on kirjas kooskäimisajad, kui kellelgi on veel soov liituda. kl 10–12 lasteaia rahvatantsurühmad kl 13.30–17 laste rahvatantsurühm […]

  KULTUURINURGAKE

  Töist ja rahvarohket uut hooaega! Kultuurimaja ringid on suure hooga tööle hakanud, alljärgnevalt on kirjas kooskäimisajad, kui kellelgi on veel soov liituda. kl 10–12 lasteaia rahvatantsurühmad kl 13.30–17 laste rahvatantsurühm […]

  Loe edasi...

 • 5. oktoobril Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks AS-ile Kuressaare Veevärk (Kuivastu mnt 3g, Orissaares Puhastusjaama kü ja Tagaverel Puhasti kü). Kinnitati Kristjani katastriüksuse jagamine Saikla külas. Kinnitati Mäe põik katastriüksuse […]

  VALLAVALITSUSE OKTOOBRIKUU ISTUNGID

  5. oktoobril Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks AS-ile Kuressaare Veevärk (Kuivastu mnt 3g, Orissaares Puhastusjaama kü ja Tagaverel Puhasti kü). Kinnitati Kristjani katastriüksuse jagamine Saikla külas. Kinnitati Mäe põik katastriüksuse […]

  Loe edasi...

 • 2016. aasta tervisepäevade sarjas toimus neli üritust, mida rahastati programmi “Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020” vahenditest. Märtsikuus kuulasime staartreener Mirko Miilitsa motivatsiooniloengut “Mõtlemisega elu parimasse vormi” ja Toomas Kuusk viis läbi […]

  Tänavune tervisepäevade sari on edukalt lõppenud

  2016. aasta tervisepäevade sarjas toimus neli üritust, mida rahastati programmi “Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020” vahenditest. Märtsikuus kuulasime staartreener Mirko Miilitsa motivatsiooniloengut “Mõtlemisega elu parimasse vormi” ja Toomas Kuusk viis läbi […]

  Loe edasi...

 • Pöide vallavanem Andres Hanso ei välista, et juhul, kui riigikohus sunnib haldusreformi seadust muutma, võib Pöide volikogu sobivamate liitumistingimuste korral oma senist vastuseisu ühtsele Saaremaa vallale muuta. Pöide vallalehes nentis […]

  Andres Hanso: ees ootab sundliitmine ja alandused (10)

  Pöide vallavanem Andres Hanso ei välista, et juhul, kui riigikohus sunnib haldusreformi seadust muutma, võib Pöide volikogu sobivamate liitumistingimuste korral oma senist vastuseisu ühtsele Saaremaa vallale muuta. Pöide vallalehes nentis […]

  Loe edasi...

1 - 212