MUHU UUDISSED: Sii põle nalja natukest

Terit neh. Viinakuu oo juba nõuke aeg, kus õhtati ilma kole vara pimeks viab. Ja selle nädali lõppus kieratse neid kellusid koa viel ja siis piab õhta õuetkaudu sõketsiga aama. Neh, ja sai sii mõteldud, et sõukse pimeda aaga änam metsas kuipumas köia ikka ep taha. Põle paljast kährikud ja metssead, mis sii rinki roinavad, üks va allivatimies liikude kua kaudu Muhut rinki ja oidku ete viel, kui nõukse semlakiga äkist metsas vastuksi juhtub.

Neh pime aeg, õhtane aeg ja sie uus kergliiklustie oo nõnna uhkeste valgust täis. Et juu ikka iga vähägid kenama ilmaga võib õhtasel aal sial pissikse ringi juosta koa. Esteks olli ühna rahulik. Pane aga paarutes kottu minema ja köi Liiva reis sedaviisi pimekamakul ää, et kiegid ep pane tähälegid. Aga kui siis ühe pühabe õhta sai natusse teist aega mindud kut argibe – sina kallis aeg, kus olli rahvast! Neid kuipis sial niisamma ja juos­jaid olli ja rullsuuskadega ja rulluiskudega ja neh, siis viel üks kupatas müöda omatehtud, puust elekrijalgratta pial. Ullem rahvaste paabel kut Talina linnas, ma ütle! Et põle poolsekid, et muhulastel paljast näpud ühtejuoni liikuma piavad. Jalgadega nähisse nõukse samma lugu olavad.

Neh, seda kenad sooja sügist oo annud ikka juba lisemale kaks kuud. Meitel põlegid väga ullu, aga nie va iidlased oo püsti kimpus. Ep sua änam üle väena kojo mitte. Sii sai juba kampas arvatud, et juu nie Talina Laevade asjakarbid ikka omad kirgumaksud oo maksmata jätn, et Taevatuaet nendega nõukest kiisikast tieb. Ja neh, Neptunile oleks võin ju koa kai otsast mõned sidrunid sisse patsata, kui viina es täita teesele ohverda mitte. Nõukste miestega põle nalja natukest.

Ühepääva Orisare minnes aas koa irmu nahka, et Vähike väin oo varsi vahelt kadun. Kuiva jalaga soab juba masu Tornimäe alla välja. Neh, ja siis üks inimene arutles koa, et tia siis mis sii juhtun oo, et Taevatuaet tuule nii ullusti oo kiern, et väena ühna tühaks aan oo. Aga ma usu, et ma mõtlesi välja. Sii sui lõpupuolt pieti seda lustipikniku. Äkist jähi siis koa Neptun vähäga? Ega keskel merd pidu pidada põle siis niisamma mitte. Aga muidugid nüid annab tassakeste juba vahest vihma koa ja juu nie väenavied ikka varsi tagasi tulavad.

Katsuge siis selle pimeda aaga rõemsad mielt oeda ja olge munuksed!

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 150 korda, sh täna 1)