Lasteaiaõpetajat innustavad töötama lapsed

“Lasteaiaõpetaja vaheldusrikast, ent vaimselt pingelist tööd motiveerivad tegema lapsed – imelised väikesed inimesed, kellega koos on huvitav,” kirjutab Kuressaare Pargi lasteaia direktor Riina Saar.

Täiskasvanud õppija nädalal toimunud teemapäeval, kus said kokku Kuressaare ametikooli lapsehoidja eriala õpilased, lasteaia lapsevanemad ja teised huvilised, olid luubi all elukestva õppe põhimõtted, lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja töö.

Ametikooli sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtõpetaja Kai Rannastu rääkis tänapäeva kutseharidusest, mis toetab täiskasvanu võimet otsustada tööelu puudutavate küsimuste üle, loob tingimused erialaste oskuste ja ka isiksuslikuks arenguks.

Sageli tingivad vajaduse õppida muudatused töö sisus ja kogu tööturul. Töötaja jaoks on oluline, et tal oleks kindlustunne oma oskuste osas, et need võimaldaksid tal teha armastatud tööd võimalikult kaua ja tulemuslikult.

Mina lasteaia direktorina tutvustasin lasteaiaõpetaja tööd. Lasteaiaõpetaja hoole all on korraga palju lapsi, ta vastutab kõigi nende elu ja tervise eest, loob lapsest ja tema vanusest lähtuva turvalise mängu- ja kasvukeskkonna.

Väga tähtis on lasteaiaõpetaja ja lapsevanemate vaheline usaldus. Hea on nõu anda, kui vanem seda vajab ja soovib. Raske on seda teha aga siis, kui teine pool sellest huvitatud ei ole.

Lasteaiaõpetaja vaheldusrikast, ent vaimselt pingelist tööd motiveerivad tegema lapsed – imelised väikesed inimesed, kellega koos on huvitav. Meie lasteaia õpetajad, õpetajaabid ja teised töötajad armastavad oma tööd ja teevad seda südamega.

Kokkusaamise teises, praktilises osas tutvustati avatud tegevusi.

Vanemõpetaja Kai Jürlau näitas koos lastega, et liikumine on tõepoolest puhas rõõm. Seejärel tutvustas vanem­õpetaja Evelin Kask koos lapsevanemate ja beebidega beebikooli tegevust.


Evelin Kask, vanemõpetaja:

Beebieas algav muusikaõpetus tugevdab elementaarset kontakti beebi ja vanemate vahel ning soodustab täisväärtusliku isiksuse kujunemist. Beebikool annab vanematele võimaluse suhelda, jagada lapsekasvatamise muresid ja rõõme. Sealt saab uusi ideid oma beebiga rääkimiseks ja laulmiseks. Beebid naudivad oma emme ja issi laulu, hellitusi, kiigutamist ja hüpitamist. Olulised on kuulamisoskuse ja fraasitunnetuse mängud, arendatakse loovust ja peenmotoorikat. Koos vanematega beebikoolis käinud lapsed reageerivad ka kodus muusikale erilise tähelepanu ja huviga. Võrreldes teiste samavanuste lastega on nad aktiivsemad, julgemad, võõrastavad vähem. Ema ja lapse kontakt saavutatakse juba muusikategevuse ajal ning seetõttu on nad kodus rahulikumad ja iseseisvamad.  Muusikalise õpetuse mõju ja tähtsus lapse arengule on suur. Muusikaõpetaja peaks tundma laste muusikalisi võimeid, olema vajadusel pädev soovitama vanemale, et ta laps tegeleks muusikaga süvenenumalt, sest mitte alati ei oska lapsevanem oma lapse muusikalisi võimeid küllaldaselt hinnata. Kui laps on andekas, tuleb luua võimalused, et ta saaks oma annet maksimaalselt edasi arendada.


Kai Jürlau, vanemõpetaja:

Loomulikult meeldib lastele väga mängida ja veel parem, kui saab mänguliselt liikuda. Selleks sobib suurepäraselt Ernst Idla võimlemissüsteem, millega mõni aasta tagasi tutvudes olin kohe võlutud. Lihtne ja loomulik metoodika sisaldab jooksu-, kõnni- ja hüplemisharjutusi. Liikumises on põimitud võimlemine ja tants. Iga harjutuse jaoks kasutatakse spetsiaalselt selleks loodud muusikat. Lapsed õpivad harjutuste kaudu omavahel koostööd tegema, kaaslasega arvestama. Lisaks annab võimlemine hea ruumis liikumise oskuse ja rütmitunde, arendab tähelepanu, enesepidurdusvõimet ja loovust. Selliste oskustega laps tunneb end enesekindlalt ja rahulolevana. Soovin, et minu rõõmsad, julged ja püüdlikud võimlejad võtaksid lasteaiast lahkudes kaasa lisaks teadmistele ja oskustele liikumisrõõmu.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 369 korda, sh täna 1)