MUHU UUDISSED: Iiveldamise aega põle

Ikka terit. Neh, muhu naeste näpud, mis ühtejooni köima piavad, nie oo ju ilmas-moas ühed tuntud-tiatud. Aga ega vist igal muhulasel põle koa aimdust mitte, kui palju oo paergu nõuksi kampas näputüö tegemise kohti ja võemalusi. Iiveldamise aega ju ete põlegid.

Neh, et teisibe õhtati Kiisa Alliki juhendamise all soab Liiva meierei majas näputüöd tegemas köia, sest olli juba pitkemalt juttu. Hellamoa moanaeste selts oo jälle pihta akan näputüö neljapäävadega. Iga neljabe õhta kellu viiest külakeskuses. Ja Nõmmesaadu Mare tieb oma õpiõhtaid Piiri taaskasutuskeskuses iga kahe nädali takka. Järgmine kord oo nüid 27-nda  oktoobri õhta poole kuiest. Ja siis akatse kampas ehtekarpisid tegema. Marega soab ühendust võtta ikka sial, kus ta masu iga päe omingust õhtani (ja vahest võib olla õhtast ominguni koa) kamandab – Piiri taaskasutuskeskuses. Sõukse asutuse levab Piiri magasiaidast, sialt kus ennemalt rahvamaja olli. Ja kis ep soa ise kohale mindud mitte, aga tahab ikka kangest uurida nende õpiõhtate kohta, siis võib Marele elista 53 489 445.

Ja üle selle, et oo nõuksed iganädalised või poari nädali takka koos köimised, oo viel 22. oktoobril ikka Liiva meierei majas ühisturustuspunktis käsitüöselsi ruumis kellu kümnest kaheni Muhu põllepitside tegemise õpituba. Rahvale oo papri piale ää paljundat viite sorti põllepitside mustrime. Omal piaks seltsis olema heegelnõel nummer üks. Ja heegeldamise niidid koa. Juhendajateks oo selsi liikmed Meeli ja Ülle. Raha õpetamise iest ep küsida, aga ennassid soab kirja panna aadressi pial oadeed@gmail.com. Ja sedaaegu oo sialsammas ruumis pisike näitus koa vanadest põlledest ülal.

Külakeskuses akatse koa näitust üles panema. Aga neh, mitte põlledest, aga oopistükkis rätikutest. Kis tahab oma rätiku sõnna näitusele anda, siis  uurige aga Tiina kääst järgi, mõuksed nie piaks olema koa.

Riede, kahekümne esimese oktoobri õhta kellu seitsmest näidatse külakeskuses jälle kinu. Vilm, midast näidatse, oo “Ameerika suvi” ja põle nõnna, et paljast vilmi nähe soab. Pärast soab vilmitegelastega juttu koa aada. Pileti innaks oo neli eurut ja alguse aaks oo üteldud kellu seitsmest.

Ja mineva nädali lõppus tulli üks isevärki uhke uudis koa. Nie inimesed, kis Liiva suure kirgu aket Talinas korda tegid, nie said selle tüö tegemise iest omale muinsuskaitseameti kääst tunnustuse, oma tulisema kena tüö iest. Ja ma usu, et naad oo muhulaste kääst koa ää teenin suured tänud ja pitkad paid.

Ja kangeste kena oo nüid õhta voadata ja imetleda, kui uhkest särab Liivavahel Raunmäe maja. Ole sa, Kalev, koa tuhandest tänatud, et sa oled selle väetimale elu sisse puhun.

Vat sõuksed lood  ja laulud oo sedakorda. Olge siis ikka munuksed!

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 83 korda, sh täna 1)