Jäätmete põletamisest koduses majapidamises

Viimasel ajal on palju probleeme tekitanud jäätmete, eriti aiaja haljastusjäätmete põletamise teema. Käes on aeg, mil inimesed kodus saaki korjavad ja aeda koristavad. Sellega kaasneb aia- ja haljastusjäätmete teke. Mida nende jäätmetega aga tegelikult teha tohib?

AIAS ON LUBATUD PÕLETADA AINULT OKSI JA LEHTI:

1) tiheasustusalal oma kinnistu piires ajavahemikus 1. oktoobrist 1. maini;

2) hajaasustusalal aastaringselt, v.a kui on kehtestatud tuletegemise keeld, tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil ja tuletegemise koht peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast. Okste ja lehtede põletamisel peab järgima tuleohutuse nõudeid.

PÕLETADA EI TOHI teisi eelpool nimetamata biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid. Neid võib ainult kompostida* või koguda biojäätmete konteinerisse (kottidesse) ning ära anda jäätmekäitlejale.

*Nõuded kompostimisel

1. Biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt kompostiaunas või kompostris. Kinnistul tekkivaid biojäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistu piirides. Väljaspool oma kinnistut on biojäätmeid lubatud kompostida ainult vastava jäätmeloaga jäätmekäitluskohas.

2. Kompostiaun või komposter peab paiknema vähemalt kolme meetri kaugusel naaberkinnistust, kui naabrid ei lepi kokku teisiti, ja vähemalt kümne meetri kaugusel kaevust.

3. Kompostitavat materjali peab paigutama, ladustama ja käitlema tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning nii, et see ei põhjustaks kahjurite ja haisu levikut.

Biojäätmete kompostimisel tuleb tagada, et toimuksid aeroobsed lagunemisprotsessid. Korrastamata, roiskuva, haisva, prügise, taimehaigusi levitava, keskkonnale ja tervisele ohtliku ning mittesobivasse kohta rajatud kompostimiskoha peab selle omanik likvideerima omal kulul.

TEADMISEKS, MIDA MAJAPIDAMISES VÕIB PÕLETADA:

1) küttekolletes võib põletada immutamata, lakkimata ja värvimata puitu;

2) paberi ja kartongi põletamine on lubatud ainult kogustes, mis on vajalik tule süütamiseks.

NB! Ülejäänud jäätmete põletamine on keelatud, kui selleks ei ole keskkonnaameti väljastatud vastavat luba.

Tiina Orav, keskkonna peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)