Tööinspektsioon tuvastas peatänava ehitusel rikkumised (7)

Tööinspektsiooni läbiviidud teedeehituse sihtkontrolli käigus tuvastati muu hulgas rikkumisi ka Kuressaares Tallinna tänava rekonstrueerimistöödel.

Maist septembrini toimunud sihtkontrollimine haaras kogu teedeehitust, sh sildade ja viaduktide ehitust. Kõikidel objektidel kontrolliti isikukaitsevahendite ja märguriietuse kandmist, töövahendite korrasolekut, esmaabi korraldust, töötajate olmetingimusi ja üldist töökorraldust.

Saare maakonnas külastas inspektsioon kaht tööandjat kolmel ehitusplatsil. Neist ühel ehitusplatsil, Tallinna tänava rekonstrueerimisel, tuvastati kaks rikkumist. Objekti välispiir oli piirestamata, mistõttu sinna võisid sattuda kõrvalised isikud. Puudusid ka vastavad keelumärgid. Samuti polnud kättesaadav tööohutuse plaan.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul teeb murelikuks, et mitte kõik ehitusobjekti koordinaatorid ei võta tõsiselt ohutuse tagamist ehitusplatsil. “Nägime kontrollimise ajal sageli, et ohutusplaan on küll koostatud, aga selle järgimine igapäevaselt jätab tõsiselt soovida. Plaani pole vaja teha inspektorile esitamiseks, vaid selleks, et tööd saaks teha ohutult ja inimeste tervist säästvalt,” ütles Oja.

Kokku kontrolliti Eestis 81 teedeehituse objekti, kus tuvastati 149 rikkumist ja tehti 23 ettekirjutust.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 900 korda, sh täna 1)