Valla rahakott ei ole põhjatu (20)

LymandaVolikogu_PiknerVSmaastik_EgonLigi (87 of 90)“Hr Maastikul in corpore ei ole midagi teile ja teistele eraomanikele kuuluva Nasva Jõesadama arengu vastu,” kirjutab Lääne-Saare vallavolikogu fraktsiooni Lääne-Saare Kodanik esimees Mart Maastik vastuseks Mart Undrestile (“Nasva jõesadama viimane võimalus”, SH 8.10). “Me ei ole ka selle vastu, et Lääne-Saare vald aitaks kaasa sadama renoveerimisele. Küll aga oleme seisukohal, et eraomanikud peaksid neile kuuluvasse kinnisvarasse ise panustama, mitte laskma seda vallal teha.”

Kui vald on nii rikas, et kõik vallale kuuluv kinnisvara, teed, lasteaiad, koolid jne on korras nagu Norras, siis on vallakodanike otsustada, kas nad soovivad eraettevõtjaid nende äris toetada. Kui omavalitsus teebki otsuse, et ettevõtjaid toetada, siis miks just kalureid, miks mitte ka põllumehi? Veisekasvataja seaks kümneks aastaks hoonestusõiguse lauda renoveerimiseks valla kasuks, vald aitab lisaks PRIA toetusele katta omaosaluse ja kümne aasta pärast tagastaks vald lauda omanikule. Kujutan ette, et soovijatest puudu ei tuleks.

Huvitav asjaajamis­metoodika

Huvitav on Lääne-Saare valla asjaajamismetoodika. Mind on nii mõnedki vallavolinikud süüdistanud selles, et miks aetakse Lääne-Saare vallas asju läbi ajalehtede. Nagu on täna näha ka hr Undresti avalikust pöördumisest, pole valla asjaajamisi võimalik vallas ajada. Toon näite. Olles Eestist eemal puhkusel, saatsin arengu- ja eelarvekomisjoni esimehena Lääne-Saare vallavolikogu esimehele kirjalikult küsimused olulistes punktides, et ta need volikogus ette loeks ning volinikud saaksid neile vastuseid kuulates teha ka pädeva otsuse antud küsimuses.

Volikogu esimees ütles volikogus, et Mart Maastik on saatnud küsimused, mis ta peaks ette lugema, aga ta lihtsalt ei tee seda. Kaks nädalat tagasi üritasin volinikuna saada dokumente Kärla rahvamaja ehituse riigihanke tulemuste kohta. Abivallavanem Urmas Sepp lubas esialgu dokumendid saata. Kui neid lubatud ajaks polnud, läksin Urmas Sepa kabinetti ja palusin uuesti. Siis teatas abivallavanem ja SA Lääne-Saare Kultuur juhatuse liige ühes isikus, et suulise palve peale ta ühtegi dokumenti väljastama ei pea ning üleüldse on riigihanke tulemused salastatud.

Vastavasisulised kirjalikud teabenõuded on aga valla kodulehel ja ajakirjandus nopib üles. Siis helistatakse asjaosalistele ja kui vallas omavahel sotti ei saada, käib tuline arvamuste vahetus ajaleheveergudel. Kuna valla tegemised peavadki olema mittevalgustkartvad, siis mina lehe sekkumises probleemi ei näe. Oluline on muidugi ajakirjanike erapooletus teemade püstitamisel. Kuna konfliktid toovad lugejaid, siis tihtipeale ollakse ka altid neid tekitama. Mart Undrestiga oleme tuttavad ja eeldan, et oleks ju lihtne võtta telefon ja helistada, et “tere, Mart, siin Mart”. Kuna järjekordselt tuleb oma põhimõtteid läbi ajakirjanduse selgitada, siis vastan ka avalikult Mart Undresti kirjale.

Fraktsioon Lääne-Saare Kodanik ei ole kunagi vastu ühelegi positiivsele arengule. Usun, et selliseid kinnistuid, mis on kallid omanikele, kellel kahjuks pole finantsvõimekust neid ise korrastada, on vallas sadu. Keda neist täna eelistada? Olen ka ise paberitega rannakalur, kes kasutab Atla sadamat, kuid ei püüa kala elatise teenimise eesmärgil.

Atla sadama kohta on teatud ajakirjanikud maalinud hirmsa pildi, justkui oleks mingi kuritegelik jõuk seda renoveerinud isikliku kasu saamise eesmärgil. Kordan siis üle, et Atla sadam renoveeriti sarnaselt teie taotlusega PRIA rahastuse toel. Erinevus on aga, et sadam kuulus ja kuulub vallale. Esimeses etapis nõutud omaosaluse maksid kinni needsamad rannakalurid, kes olid huvitatud sadama kasutamisest. Samuti peavad nad ka praegu sadamat ise ülal, vaatamata sellele, et omavad, nagu teie väitsite, vaid 0,38% turuosa kalapüügist.

Eks kinkige siis vallale

Ka Atla sadamat kasutavad kalurid on kas vanad või nende järeltulijad. Kui Nasva jõesadamast väljalossitud kalakogused on suured, siis on see ju hea märk. Kuid see on ettevõtlus nagu iga teinegi, kus tootmisvahenditesse tuleb investeerida.

Nasva jõesadama omanikeringis on lisaks füüsilistele isikutele ka kuus ettevõtet. Neist ükski ei panusta sentigi neile kuuluva kinnisvara renoveerimisse. Investeeringute tegemine eraomanike kinnisvarasse saab olla vaid ühiskondlik kokkulepe. Seda kokkulepet peaks kinnitama volikogu. Vald saab ja peab kindlasti aitama igati ka ettevõtjaid. Kuid eelkõige peaksid ka ettevõtjad-omanikud ise panustama.

Konkreetne ettepanek kõigile Nasva jõesadama omanikele: vald täidab hoonestusõiguse ja asjaõiguslepingut, kui te ka ise rahaliselt panustate teile kuuluva kinnisvara renoveerimisse. Kui 80 000 eurot jagada kõigi osanike vahel võrdselt (ilmselt on küll omandisuhe teine), siis peaks iga omanik keskmiselt panustama ca 4000 eurot ja vastu saab ca 20 000 eurot. Igati tasuv investeering. Alternatiiv on kinkida Nasva jõesadam, kui (Mart Undresti väitel) mitte kunagi tulutoov väikesadam vallale, et see oleks avalikult kasutatav kõigile vallakodanikele. Sel juhul oleks mõistetav ka valla panustamine valla varasse.

Valla rahakott ei ole kahjuks põhjatu ja sellepärast on vajalik jälgida, et mõni vallale oluline investeering lasteaedade, koolide jne parendamiseks ei saaks eraettevõtluse spondeerimise tõttu “surmavat” hoopi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 135 korda, sh täna 1)