Milleks saarlased kalandusfondist raha küsivad? (8)

Saarte Hääl annab ülevaate projektitaotlustest, mis Saaremaa kalandusettevõtjad esitasid rahastamiseks Euroopa merendus- ja kalandusfondi 2016. a projektivooru. Lühikokkuvõttes on toodud projekti kirjeldus, taotletav summa ja projekti esitaja nimi.

 • Läätsa sadamahoone siseruumide kaasajastamine, amortiseerunud elektrisüsteemi väljavahetamine. 28 986 €; MTÜ Kalurite Ühendus Läätsa Rand.
 • Nasva jõesadama rekonstrueerimise I etapp. Põhitegevus on sadama kai konstruktsioonide ümberehitus, mis peaks tagama ohutu väljumise sadamast ja ohutu randumise sadamas. 200 000 €; Lääne-Saare vallavalitsus.
 • Kala fileerimistsehhi rajamine Nasva alevikku. Eesmärk on keskenduda esimeses tegevusetapis eelkõige kala fileerimisele, planeeritakse fileerida kõiki kalaliike. 209 001 €; kalandusühistu Nasva.
 • Taaliku sadama rekonstrueerimise 3. etapp. Plaanis on sadama kaitsemuuli maapoolse osa rekonstrueerimine 70 meetri ulatuses, 23 meetri pikkuse raudbetoonist slipi rajamine. 94 195 €; MTÜ Taaliku Sadam.
 • Mõntu väikelaevasadama ehituse II etapp. Väikelaevasadama ehitamisel lähtutakse kalurite vajadustest uue, tänapäevase, mugava, merekindla, keskkonnasõbraliku sadama järele.
  200 000 €; MTÜ Minu Kodukant Sõrve.
 • Kalandus- ja mereturismi arendamine. “Projekti teostumisega saame pakkuda turistidele, kohalikele mere- ja kalaturismi teenust, rentides kahte erineva suuruse ja võimsusega, nõuetekohase turvavarustusega paati koos haagisega,” kirjutab taotleja Kalle Kreis. 6821 €.
 • Jääpurumasinate ja kiirjahutuskapi soetamine. “Eesmärk on luua enda püütud ja teistelt kaluritelt ostetud värskele kalale kvaliteetsed ja nõuetekohased säilitamis-, töötlemis- ja hoiutingimused – seega tõsta kalapüügi ja kalatoodete tulukust. 4312 €; Kalle Kreis.
 • Õpituba Kena Kala nooremale kooliastmele. Eesmärk on korraldada Saare mk nooremale kooliastmele kalateemalisi õpitubasid Nasval. Projekti üldine eesmärk on õpetada lapsi kala väärtustama ja hindama meie toidulaual. Projektis osaleb kuni 432 õpilast. 6157 €; MTÜ Eesti Kalurite Liit.
 • Võrkaia sadama kalastuskai ümberehitamine. Sissesõidukanali puhastamine/süvendamine sügavuseni 1,8 m, külaliskai ümberehitamine, kaide elektrivarustuse, välisvalgustuse ja veevarustuse rajamine ja osaliselt kaldakindlustuste rajamine. 60 000 €; Muhu vallavalitsus.
 • Sõiduauto haagise ja Devalti tööriistakomplekti soetamine. Projekt on vajalik Nasva Forell OÜ-le, et kiirendada ja parendada ettevalmistusi kalapüügiks ning talvist paatide remonti ja hooldust. 2245,55 €; Nasva Forell OÜ.
 • Kungla sadama akvatooriumi süvendamine.
  27 920 €; MTÜ Kungla Sadam.
 • Orissaare uisusadama projekti eesmärk on sadama nüüdisajastamine, paremate tingimuste loomine kohalikele kaluritele. Projekti tulemusena asendatakse olemasolevad amortiseerunud kaid ujuvkaidega, mis parandab ligipääsu kaldalt kaile ja merele. 49 500 €; Orissaare vallavalitsus.
 • Paadihaagise ja isotermilise kaubiku ostmine võimaldab kaasa võtta suuremas koguses jääd, mida saab kaubikust vastavalt vajaminevale kogusele ka merele kastiga kaasa võtta, mis on hädavajalik kala esmajahutamiseks.
  34 330 €; Merekala OÜ.
 • Jääpurumasina soetamine aitab parandada püütud kala kvaliteeti ja pikendada kala turustamise aega. 1296 €; FIE Reimo Saarkoppel.
 • Paadihaagise soetamine aitab lihtsustada ning muudab odavamaks ja kiiremaks paadi veeskamise ja merest väljatõmbamise. 2415 €; FIE Reimo Saarkoppel.
 • Metsaveohaagise, halumasina, mootorsae ja võsalõikuri soetamine aitab mitmekesistada kalandusettevõtja majandustegevust, parendada olemasolevate teenuste spektrit ja kvaliteeti. 7609 €; FIE Tambet Oll.
 • Tööstusliku tõsteukse ostmine ja paigaldamine. Taotleja soovib sellega püüniste töökoja ruumi soojakindlaks muuta, et talvel oleks võimalik püügivahendeid parandada ja remontida. 1585 €; FIE Vello Salong.
 • Sõrve kalapüügiturismi arendamine. Planeeritud tegevuse eesmärk on lisaks kalapüügile pakkuda turistidele kalapüügiteenust koos öömajaga. 129 804 €; osaühing Vana-Tooma Talu.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) on loodud Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks aastatel 2014–2020.

MTÜ Saarte Kalandusel on 1. augusti seisuga 136 liiget, sh 10 kohalikku omavalitsust, 52 kalandussektori FIEt, 32 kalandussektori ettevõtjat, 9 kalandussektori välist ettevõtjat. Lisaks 33 MTÜ-d ja muud huvigruppi, kes ei kuulu eelnevatesse loeteludesse.

Allikas:
Saarte Kalandus MTÜ

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 888 korda, sh täna 1)