Kaua tehtud, kaunikene

Haldusreformi on soovitud läbi viia juba alates 1993. aastast. Täna nõuavad muutused, mis meie ühiskonnas toimunud, väga kiiret tegutsemist, et tagada kohalikul tasandil teenuste pakkumist, mis vastavad elanike vajadustele ja soovidele.

Peame tunnistama, et seda suudab teha vaid tugev ja võimekas omavalitsus. Väikesed omavalitsused ei suuda pakkuda neid teenuseid, mida me tänapäeval vajame. Paljude probleemide lahendamiseks on vaja suurema kogukonna survet ja selle kogukonna antud mandaati otsustajatele. Samuti tuleb tõdeda, et suuremal kogukonnal on peale suurema mõju ka suurem rahakott – alustatu saab korraga lõpuni viia ja tulemus on kõigile kiiremini tajutav.

Kartus, et nüüd läheb kõik keskusesse ja kohapeal enam midagi ei tehta, ei ole kinnitust leidnud, tegelik olukord on osutunud ju hoopis vastupidiseks. Meie valla kogemus näitab, et külakogukonnad on muutunud aktiivsemaks ja rahvas avaldab väga innukalt oma arvamust, kuidas ja mida soovitakse nende piirkonnas teha või millised probleemid vajavad lahendamist. Samuti lahendatakse paljud küsimused just kogukonna tasandil ja mis võiks olla veel demokraatlikum kui see, kui lahendus tekib kohapeal ja kokkulepetes.

Tegelikult ei toimu ju liitmine ja liitumine, vaid tegu on juhtimisvõimekuse ja haldussuutlikkuse tõstmisega, mida me vajame kõik, sõltumata sellest, kus me elame.

Kõik kohalikud teenused, mida oleme harjunud tarbima, toimivad edasi: koolid, lasteaiad, huvikoolid, raamatukogud, prügivedu jne. Lisanduvad aga teenused, mis on kas keerukamad või vajalikud vaid väikesele osale Saaremaa elanikest, kellel praegu see võimalus puudub.

Praegu on keeruline viia oma tahtmisi ja soove riigi tasandile lahendamiseks, aga kui seda tehakse kogu Saaremaa nimel, leiab see kindlasti arvestamist ka keskvõimu poolt.

Tugev Saaremaa saab toetuda koostööle ja meid kui partnereid võetakse tõsiselt juhul, kui me suudame teha koostööd ja näha selgelt, kuhu me tahame jõuda.

Urmas Lehtsalu,
Lääne-Saare
vallavolikogu esimees

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)