Saarlased ei pruugi oktoobriks hundilaskmise luba saada

Keskkonnaagentuur tegi ettepaneku seoses hundikahjustuse vähenemisega Saaremaal oktoobrikuuks hundiküttimise lube mitte eraldada.

Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist Peep Männil märgib keskkonnaametile saadetud kirjas, et viimase paari aasta jooksul on huntide arvukus Saaremaal intensiivse küttimise tulemusel langenud ning huntide tekitatud kahjustused on saartel võrreldes varasemate aastatega tänavu järsult kahanenud.

Kui augusti lõpu seisuga oli Saaremaal neli kahjustusjuhtumit, siis 2015. aastal oli samal ajal 17 kahjustusjuhtumit.

Erandiks on Muhu, kus varasematel aastatel pole kahjustusi esinenud, kuid tänavu on neid üheksa. Kahjustuste tõttu on Muhu jahipiirkondadele välja antud ka eriluba hundi küttimiseks väljaspool jahiaega.

Siiani tehtud vaatlusandmete põhjal võib Männili sõnul arvata, et Saare maakonda asustab vähemalt kuus hunti, kusjuures vaatlusandmed ei näita praeguseks pesakonna olemasolu Saaremaal.

Vastavalt jahieeskirjale on alates 2015. a jahihooajast Saare maakonnas hundijaht lubatud 1. oktoobrist, kuid võttes aluseks kahjustusjuhtumite märgatavat vähenemist ja vaatlustest saadud infot teeb keskkonnaagentuur ettepaneku mitte väljastada Saaremaal tänavu oktoobrikuuks hundiküttimise luba. Küll aga võivad 1. oktoobrist hunti küttida Muhu jahimehed.

Ettepaneku selle kohta, milline võiks olla saarlaste hundiküttimise limiit alates 1. novembrist, pakkus keskkonna-
agentuur välja kogu Eestit hõlmava hundi küttimisettepaneku raames.

Saarte Jahimeeste seltsi juhatuse esimehe Mati Tangu sõnul leiavad jahimehed jätkuvalt, et Saaremaal peaks olema kogu aeg üks avatud hundiküttimise luba, vähemalt jahihooaja sees.

“Hunt Saaremaal paha teeb ja arvamused huntide arvu osas on loomakasvatajate, jahimeeste ja keskkonnaametnike hinnangutes läinud lahku,” lausus Tang. “Segaseid asjaolusid on palju ja sellepärast me jahimeestena arvame, et üks hundiküttimise luba peaks olema jahimeestel kogu aeg vähemalt niikaua kuni jahihooaeg vältab.”

Tangu hinnangul ei maksa hundikahjustuste vähenemisele reageerida automaatselt küttimise lõpetamisega, vaid vaja oleks mingi periood asja jälgida.

“Kui tõesti mingisugused järgnevad aastad näitavad, et kahjustusi peaaegu ei ole, võib-olla siis võime oma hoiakut ja seisukohta muuta,” lisas Tang.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 219 korda, sh täna 1)