KOMMENTAAR: Projektid olid puudu

MTÜ Visit Saaremaa esitas 2016. aasta juuli alguses piirkonna konkurentsivõime tugevdamise meetme turismitoodete ja atraktsioonide ning sihtkoha kui võrgustiku arendamise toetamise toetusskeemi projekti “Saare maakonna maalinnade võrgustiku arendamine”.

Projekti partnerid olid Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pöide ja Valjala vallavalitsus ning SA Saaremaa Arenduskeskus ja MTÜ Visit Saaremaa.

Vastavalt sõlmitud partnerluslepingule oli valdade kohustus teostada projekti esitamiseks koostatava rahastamistaotluse juurde oma valla territooriumile jäävate maalinnade ehituslike tööde projekteerimise hanked ehitusprojekti eelprojekti staadiumini, nõustuda projektide seotud varaliste kohustuste võtmisega ajavahemikul 2017–2020 ning garanteerida vähemalt 15% omaosalust projektis oma valla territooriumile jäävate maalinnade arendamiseks kavandatavate tegevuste ning maalinnade võrgustiku turundustegevuste maksumusest vastavalt projekti eelarvele.

Juba taotluse esitamise hetkel oli projekti dokumentatsioonis mõningaid puudusi, millest hoolimata projektitaotlus siiski ära esitati. Projektipartnereid teavitati kohe vajadusest hankida vajalikud dokumendid lähima kuu aja jooksul, mil projektitaotlus pidi jõudma sisulise hindamiseni. Oli teada, et pärast puuduste kõrvaldamise määruse saamist on puuduste likvideerimiseks aega 10 tööpäeva.

Puuduste kõrvaldamise määruse saamisel oli endiselt puudu hulk vajalikke dokumente, ilma milleta ei olnud võimalik projektitaotluse hindamisega edasi minna. Eelkõige said takistuseks osa valdade puuduvad ehitusprojektid, mida ei suudetud õigeaegselt esitada. Seetõttu oli projektipartnerite ühine hinnang, et taotlus tuleb käesolevast voorust tagasi võtta ja esitada oluliselt täiendatud taotlus järgmisesse vooru, mis eeldatavasti avaneb 2017. aasta alguses. Täpne tegevuskava ja tähtajad projektitaotluse koostamiseks ja vajalike dokumentide hankimiseks lepitakse kokku septembri lõpus toimuval projektipartnerite koosolekul.

Viktoria Bubukin
MTÜ Visit Saaremaa turismiarendusjuht

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 373 korda, sh täna 1)