Enamik loob osavalla (8)

Pea kõik Saaremaa ühendvalla läbirääkimistel osalevad omavalitsused on otsustanud uue valla koosseisus luua osavalla.

Otsuse osavalla loomise kohta on juba teinud Pihtla, Torgu, Valjala, Laimjala, Leisi ja Mustjala volikogu. Kihelkonna teeb otsuse neljapäeval, samal päeval arutavad küsimust ka Salme vallavolinikud, kuid nende puhul pole päris selge, kas osavalda tahetakse või mitte. Sama lugu on ka Orissaarega, kus teema on arutusel olnud, kuid ametlik otsus veel tegemata.

Veel loetud kuud tagasi kees aga osavaldade ümber tõsine positsioonisõda. Osavalla vastasena oli eesliinil Lääne-Saare vald, kes ähvardas suurühinemise suisa lõhki ajada ja tegi naaberomavalitsustele isegi alternatiivse liitumisettepaneku, mis küll kõikide poolt tagasi lükati.

Kompromissina kirjutati Lääne-Saare valla ettepanekul ühinemislepingusse kogukonnakogude loomise võimalus. Hetkeseisuga on seda võimalust ainsana kasutamas aga üksnes Lääne-Saare vald ise, kelle puhul ühinemislepingu järgi osavalla moodustamist ette ei nähta, nii nagu Kuressaare linnaski.

Kuressaare linnapea Madis Kallas ütles, et ühinemislepingu projekti lõplikku sisu on arutatud praktiliselt poolteist aastat ning juhtkomisjoni ja ühinemislaua ümber olnud omavalitsuste volikogud on andnud sellele oma esmase heakskiidu avalikuks väljapanekuks.

Kallas möönis, et osavaldade teema oli üks nendest, mis põhjustas niivõrd paljude osapooltega läbirääkimistel vaidlusi, aga tema sõnul olnuks ka väga imelik, kui niivõrd olulise protsessi juures neid ei oleks olnud.

“Kui enamik omavalitsusi on otsustanud moodustada osavalla, on see ainult nende volikogude otsus ning seda tuleb teistel partneritel tunnustada. Kui kõigi osapoolte poolt kooskõlastatud lepinguga selline võimalus loodud sai, siis volikogud saavad teha nüüd ise valikud ja seda on enamik volikogusid tänaseks ka teinud,” sedastas linnapea.


Kuidas moodustatakse osavallakogu?

Maakondliku ühinemisnõuniku Taavi Kurisoo sõnul otsustab iga omavalitsus ise, kuidas osavallakogu moodustatakse. Küll on kokku lepitud, et automaatselt kuuluvad sellesse samast piirkonnast ühendvalla volikogusse valitud isikud.

Osavallakogu suurusena nähakse iga ühineva piirkonna volikogu praegust liikmete arvu, toimima hakkab see sarnaselt vallavolikogu komisjoniga, omades seega nõuandvat rolli.
Kuigi osavallakogu töös osalemise hüvitamine ei ole täpselt kokku lepitud, hakkab see toimuma ilmselt sarnaselt tänaste volikogude ja komisjonide töö kompenseerimisega.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 982 korda, sh täna 1)