Algas piimatootmise vähendamise toetuse taotlemine (3)

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas määruse, millega kehtestatakse riigisisene kord Euroopa Liidu piimatootmise vabatahtliku vähendamise kompenseerimiseks.

“Kogu Euroopa Liidu peale makstakse piimatootmise vähendamiseks põllumeestele kompensatsiooni kuni 150 miljonit eurot,” ütles maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.

Euroopa Liidu eelarves on ette nähtud vahendeid piimatootmise vähendamiseks 1,07 miljoni tonni võrra, kusjuures toetust makstakse 14 senti kilogrammi kohta. Toetuse summa sõltub liikmesriikide poolt Euroopa Komisjonile teavitatud kavandatavast vähendatavast piimakogusest. Kui vähendatav piimakogus ületab eelarves ettenähtud vahendeid, siis vähendab Euroopa Komisjon jaotamiskoefitsiendi alusel toetatavaid koguseid ühetaoliselt kõikides liikmesriikides.

Taotluse aluseks saavad piimatootjad valida ühe kolmekuulise perioodi algusega ajavahemikus oktoober 2016 kuni jaanuar 2017, mille jooksul kokkuostjatele tarnitud vähendatud piimakogust võrreldakse samal perioodil aasta varem tarnitud piimakogusega.

Euroopa Komisjoni kehtestatud vähendamis- ja referentsperioodid on järgmised:

1) 2016. aasta oktoober, november ja detsember;

2) 2016. aasta november ja detsember ning 2017. aasta jaanuar;

3) 2016. aasta detsember ning 2017. aasta jaanuar ja veebruar;

4) 2017. aasta jaanuar, veebruar ja märts.

Toetust saab taotleda, kui tarnitavat piimakogust vähendatakse võrreldes referentsperioodiga vähemalt 1500 kilogrammi, kuid mitte rohkem kui 50% referentsperioodil tarnitud piima kogusest. Toetust saab taotleda piimatootja, kes tarnis piima esmakokkuostjale 2016. aasta juuli seisuga. Pärast vähendamisperioodi lõppu peab taotleja esitama PRIA-le maksetaotluse koos vähendamisperioodil esmakokkuostjale tarnitud piimakogust tõendava dokumendiga.

Toetuse taotlemiseks vajalikud taotlusvormid leiab põllumajanduse ja registrite informatsiooni ameti (PRIA) veebilehel.

Esimese taotlusvooru taotlused peavad olema laekunud PRIA-sse hiljemalt 21. septembril kell 13 ja väljamaksed tehakse hiljemalt 31. märtsiks 2017.

Määruse “Piimatootmise vähendamise toetus” leiab https://www.riigiteataja.ee/akt/113092016014.


Saaremaa suurim piimatootja Tõnu Post: Mina piimatootmise vähendamise toetust küsida ei kavatse. Olen püüdnud oma toodangut üleval hoida ja arvan, et minule on see variant kasulik. Küll aga võiks see toetus kasulik olla osale väiksematest tootjatest või neile, kes omadega raskustes on.

Orissaare vallas asuva robotlauda omanik Toomas Haamer: Kui mul on vähem piima kui eelmisel aastal, siis võib asja kaaluda. Selle toetuse pärast ma toodangut vähendama küll ei hakka. Praegu saan ma kilo piima eest 23 senti, aga toetust antakse kilo kohta 14 senti, sellel pole ju mingit mõtet.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 622 korda, sh täna 1)