MUHU UUDISSED: Tüöd kolivad tassakesti tuppa

Tia kas oo juba paras aeg vähä tubasemaks akata jäema? Ehkkid ilmad oo viel purukenad, aga neh eks nit tüöd akkavad koa nüid ikka rohkem õuest tuppa jõudma. Nobematel oo tuhlis juba varju all ja sie õunte ja sienistega rallimine oo niikutnii sõuke kahe vahet laskmine.

Õhta lähäb juba pirekse varatsemini viduseks koa ja nõnna oogid paras pühabe õhta Liiva koolimajase minna teaatrid voatama. Vilde teaater mängab siis sial kellu seitsmest nõukest tükki kut “Minejad”. Pileti innaks oo viis eurut. Kui nüid mõtelda, siis põlegid ammu sii soare pial tubases kohtas teaatris köia soan. Tasub voatama minna küll.

Neh, ja vallamajast tuletaste miele, et nie noored, kis Soaremoal või ülemoal gümnaasiumis või kutsekoolis õppivad, et nie täidaksid jälle ää oma ühiselamutoetuse avaldused. Neid oodeste viel septembrikuu sihes Triinu kätte.

Pirekse pitkem tiadaandmine tuleb sedakorda Muhu muuseumist. Laupa, seitsmeteistmendamal mihklikuu pääval pietse avatud veskite pääva. Selle pääva oo rahvale uudistamiseks lahti Muhu muuseumi kõikide kolme veski uksed. Neh, üleselle et muuseumi kamandamise all oo Eemu veski sii suure silla jaares, oo ju nende omad koa Koguva Andrusse ja Tooma veski.

Veskid oo lahti kellu ühestteistmest neljani ja Eemul pakutse kohvet ja pirukaid koa. Neh ja karmoskad mängvad ja suveniirisid soab osta ja piletiraha ep tahetagid. Mis sii ütelda, muhulane satub Eemu veski alla ja Koguva muuseumi koa iseenesest aruarva. Neh, ikka oo sie mõte, et juu jõvab. Nie ep kao ju siit Muhu soare pialt ometiks kuskile.

Neh, ja kui sui Koguva viel juhtub minema, sest sial ju ikka midagid toimub, mõni kontsert või näitemäng, siis Eemu veskist kül pannasse paljast paartues müöda, kui Soaremaale sõeduks lähäb. Nõnna et nõuke veskite päe oo justkut luodud selle jäuks, et muhulane koa veskid uudistama jõvaks. Ja neh, ega võerastel põle ju koa pooleskid kieldu pial. Ikka kõiki oodetse.

Ja üks rõemusõnum viel kõege lõpetuseks. Mineva sui olli Liiva spordiväljaku pial sur kange kontsert. Et natusse pieti juba valla juubelid ette ja siis olli nõuke kaup, et piletirahad pannasse puhas Hellamoa laululava ehituse sisse.

Ja nüid oo asi siamoal,et pookstaavid oo papritele alla pantud ja Kehte akkab tassakeste nokitsema. Aega oo tuleva voasta lõpuni. Juu piab nüid sial koa silmad lahti oidma, kis kaudu lähäb. Ehitamisejärg akkab vaikselt Liivalt kaugemale kolima.

Neh, aga kenad mihklikuu jätku ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 63 korda, sh täna 1)