Ülempreester sakellios Innokenti Hiet 90 (3)

ELUTÖÖD ON HINNATUD: Innokenti Hieti elutööd on kõrgelt hinnatud. Ordeneid, medaleid, aumärke ja tänukirju tutvustab ta meeleldi ka külalistele. MAANUS MASING

ELUTÖÖD ON HINNATUD: Innokenti Hieti elutööd on kõrgelt hinnatud. Ordeneid, medaleid, aumärke ja tänukirju tutvustab ta meeleldi ka külalistele.
MAANUS MASING

Täna on 90. sünnipäev Saare maakonna ja kogu Eestimaa ühel tuntumal ja hinnatumal apostlik-õigeusu kiriku ülempreestril Innokenti Hietil.

Pärsama vallas Mätja külas sündinud Innokentil tuli juba 17-aastase noormehena hakata kandma sõdurivormi. 1944 mobiliseeriti ta Saksa sõjaväkke, kust tal õnnestus peagi põgeneda.

Sama aasta sügisel sai Hiet lahinguristsed Keila lahingus. Seal astusid punaarmee vastu võitlusse Saksa armeest põgenenud ja Soomest naasnud eesti poisid. Võideldi sinimustvalge lipu all.

Sama aasta sügisel sai noorukesest sõdurist sõjavang. Kaks aastat vangilaagris Novgorodi oblastis olid ränkrasked. Sitke noormees pidas katsumustele vastu.

70 aastat tagasi algas tema töömeheelu Balti merelaevastiku ehitustrustis Paldiskis. Seejärel töötas ta puusepa ja transporditöölisena Tallinnas.

1953-ndal aastal alustas ta õpinguid Leningradi vaimulikus seminaris. Kooli lõpetas ta neli aastat hiljem.

Tallinna piiskop Joann pühitses vaimuliku hariduse saanud Innokenti Hieti diakoniks 12. septembril 1957 ja preestriks kaks päeva hiljem. Samal päeval hakkas preester Innokenti teenima Mustjala Prohvet Eelija kogudust ning veel Lümanda Issandamuutmise kogudust ja Piila peaingel Miikaeli kogudust. Edasistel aastatel lisandusid neile Emmaste Jumalaema Sündimise kogudus, Leisi Püha Olga kogudus, Pärsama Püha Innokenti kogudus ja Ööriku Püha Kolmainu kogudus.

Ülempreester on tänane juubilar 1969. aastast. Innokenti Hiet on kirikumees, kes suure osa oma elutööst pühendas pühakodade korrastamisele, remontides neid ise. Juba üsna eaka mehena, enam kui 70-aastasena, ei kartnud ta kõrgele kirikutorni katusele minna, et neid parandada või lausa uusi ehitada.

Tänu Innokenti Hietile on Saare maakonna õigeusu kirikud, kus juubilar teeninud, kõik korras. Need on nagu ausambad ettevõtlikule mehele, kes pühakodade ja koguduste eest hoolt kandnud.

Teenekat kirikumeest on ka väärilistelt hinnatud. Uhkusega saab ta oma Kuressaare kodus külalistele näidata medaleid ja ordeneid, aumärke ja tänukirju. Kiriklikele autasudele lisaks on juubilari tunnustanud ka vabariigi president Toomas-Hendrik Ilves, kes on annetanud kirikuisale Valgetähe IV klassi ordeni. Saare maavanemalt on Hiet vastu võtnud maakonna kõrgeima autasu – Saare maakonna teeneteplaadi. Nelja aasta eest võttis ta vastu tollase Lümanda valla juhtidelt valla elutööpreemia. 54 aastat (1957–2011) oli ülempreester sakellios Innokenti Hiet Lümanda apostlik-õigeusu Issanda Muutmise koguduse preester.

Täna võtab teenekas kirikuelu edendaja ja kultuuriväärtuste hoidja õnnitlejaid vastu oma kodus.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 567 korda, sh täna 1)