Leisi kool kärpimisele (24)

POOLT VÕI VASTU? Koolijuht Riina Piterskihh tutvustas kevadel volinikele koolimaja, kuhu on nüüdseks otsustatud kolida ka lasteaiarühm. Vasakult Kalmer Jõgi, Aile Nau ja Jaak Oks. Direktori selja taga vallavanem Ludvik Mõtlep. IRINA MÄGI

POOLT VÕI VASTU? Koolijuht Riina Piterskihh tutvustas kevadel volinikele koolimaja, kuhu on nüüdseks otsustatud kolida ka lasteaiarühm. Vasakult Kalmer Jõgi, Aile Nau ja Jaak Oks. Direktori selja taga vallavanem Ludvik Mõtlep.
IRINA MÄGI

Leisi valla elus palju pingeid põhjustanud arutelud keskkooli sulgemise üle on jõudmas ilmselt lõppakordini, sest 19.  septembril hakkab volikogu arutama kooli reorganiseerimist põhikooliks.

“Tänaseks on asjad sealmaal, et seda peab tõsiselt kaaluma,” ütles Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandimaa, märkides, et lubadustest ja plaanidest muuta kool õpilaste jaoks atraktiivsemaks pole midagi välja tulnud. “Enamik meie lastest tahab siit ära ja see on fakt,” sõnas ta.

Sel aastal jätkab Leisi keskkoolis põhikooli lõpetanutest gümnaasiumiosas vaid neli õpilast ning silmnähtavalt eelistavad Leisi lapsed jätkata haridusteed teistes koolides. “Kui me ei suuda muuta kooli huvitavaks ja ligitõmbavaks, kui me ei suuda tekitada sellist akadeemilist  gümnaasiumi õhkkonda, mida lapsed ilmselgelt ju soovivad, siis pole nüüd enam mõtet selles suunas pingutada,” arutles volikogu esimees. “Kuigi kool on meil väga ilus, valivad lapsed millegi muu põhjal ja seda “muud” siin ei ole.”

Aasta tagasi Leisi keskkooli direktoriks saanud Riina Piterskihh ütles, et tema ei ole eelseisvast keskkooliosa sulgemise hääletamisest volikogus midagi kuulnud. “Kuulen esimest korda, ei tea veel midagi kosta,” möönis direktor. “Kooli juhtkonnale ei ole sellest midagi räägitud ega küsitud,” lisas ta.

Riina Piterskihhi sõnul näeb seadus ette, et keskkooli kaotamise juures peab olema ka kooli hoolekogu arvamus. “Eks ma pean nüüd kiiresti toimetama ja hoolekogu ruttu kokku kutsuma.”

Leisi keskkooli hoolekogu esimees Priit Nurk kinnitas, et hoolekogule pole laekunud mingit infot keskkooli sulgemise kohta. “Kevadel oli keskkooliosa sulgemine valla majanduskomisjonis arutusel ja seal leiti, et praegu pole põhjust seda keskkooliosa kinni panna, sest majanduslikult annab see niivõrd väikest efekti,” rääkis Nurk. “Sellest lähtuvalt ei oska ma sellist eelnõud üldse kommenteerida.”

Andrus Kandimaa, kes varem oli gümnaasiumiosa säilitamise pooldaja, on volikogu otsuse eelnõus ära toodud kui keskkooli reorganiseerimise ettepaneku autor. Kandimaa sõnul võib gümnaasiumiosa tegutsemise pikendamine kõne alla tulla vaid juhul, kui kooli juhtkond esitab selge tegevuskava, mida siiani pole aga nähtud.

Ligi 30 aastat Leisi koolis võimlemisõpetajana töötanud Leisi vallavolikogu liige Väino Vaha peab gümnaasiumiosa sulgemist paratamatuks. “Aeg ise paneb asjad paika, väga raske on siin praegu mitmekesist õpet anda,” nentis Vaha.

“Kui vald maksab 40 000–50 000 eurot peale, siis kas rahuldab see, kui klassis on kaks-kolm õpilast?” küsis tuntud pedagoog. “Isegi need, kes hirmsasti võitlesid selle kooli eest, panevad oma lapsed kuskile mujale,” lisas ta.


KOOLI SULGEMINE ETAPIKAUPA

  • 2017/2018. õppeaastal ei toimu koolis õppetööd 10. ja 11. klassides.
  • 2016/2017. õppeaastal kooli 10. klassi lõpetanud õpilastel võimaldatakse õpinguid jätkata 2017/2018. õppeaastast Saare maakonna mõne teise gümnaasiumi 11. klassis, kompenseerides lisandunud õppekulud.
  • 2016/2017. õppeaastal 11. klassi lõpetanud õpilastel võimaldatakse soovi korral 2017/2018. õppeaastal koolis gümnaasium lõpetada.
  • 2018/2019. õppeaastal koolis gümnaasiumiklasse ei avata.
  • 2018/2019. õppeaastast nimetatakse Leisi keskkool ümber Leisi kooliks.

Allikas: Eelnõu Leisi keskkooli reorganiseerimisest põhikooliks

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 662 korda, sh täna 1)