Leisi hakkab osavalda moodustama (7)

Leisi vallavolikogu arutab järgmisel istungil osavalla moodustamist juhuks, kui Saare maakonna oma­valitsused ühinevad üheks suurvallaks.

“Moodustada haldusterritoriaalse korralduse muutmisel ja kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisel tekkiva kohaliku omavalitsuse üksuse maa-alal ja koosseisus tänase Leisi valla haldusterritooriumi piires osavald,” seisab volikogu otsuse eelnõus.

19. septembril toimuvaks volikogu istungiks ette valmistatud eelnõu seletuskirjas viitab abivallavanem Enno Reis, et osavalla moodustamine on vajalik selleks, et Leisi piirkonna rahvas saaks vahetult kaasa rääkida ja oma arvamuse kaudu mõjutada neid otsuseid, mis puudutavad vahetult Leisi piirkonda, näiteks üldplaneeringus, arengukavades ja Leisi piirkonnas asuvate omavalitsuse allasutuste juhtimises.

Leisi volikogu esimees Andrus Kandimaa ütles Saarte Häälele, et ta pole osavalla eelnõuga end veel tõsiselt kurssi viinud.

“Eelnõu eesmärgid vajaksid kindlasti täpsustamist, samuti poolt- ja vastuargumendid, ka volikogu komisjonide seisukohad,” selgitas Kandimaa. “Küllap need saavad aja jooksul selgemaks ja siis saame seda eelnõu volikogus ka arutada.”

Leisi vald on esimene Saaremaal, kus osavalla moodustamise eelnõu on juba valmis. Ka Orissaare arutab oma homsel istungil osavallakogu või kogukonnakogu teemat, kuid eelnõu ses küsimuses ette valmistatud veel pole.

Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu projekti kohaselt on tasakaalustatud ja kodanikulähedaste otsustusprotsesside tagamiseks ning kogukonna või piirkonna huvide esindamiseks ja kaitsmiseks võimalik moodustada osavaldasid koos osavallakoguga või kogukonnakogusid.

Osavallale ei moodustata osavalla valitsust ega määrata osavalla vanemat.

Kogukonnakogu on asustusüksuste järgi määratletaval maa-alal elavate ning ühist ajaloolist ja/või identiteediruumi jagavate inimeste esinduskogu.

“Kuna Leisi vallas ei ole praegu sellist suurt kogukonda, mis vastaks kogu moodustamiseks vajalikele nõuetele ja mis oluliselt eristuks ülejäänud vallast, siis kogukonnakogu moodustamist me esialgu ette ei näe. Kogukonnakogu moodustamine on võimalik ka pärast valdade ühinemist,” nentis Enno Reis.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 021 korda, sh täna 1)