Viina joo, kui noor veel oled sa…

KOGEMUSTEGA MEES: 1987. aastaks oli Saaremaa mehest Anti Liivist saanud Eesti NSV riikliku narkoloogiadispanseri peaarst. Liiv kõneles EKP keskkomitee kursuste kuulajatele joomarlusest ja alkoholismist jagusaamise ning tervislike eluviiside kinnistamise kogemustest maal. EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KOMITEE ARHIIV

KOGEMUSTEGA MEES: 1987. aastaks oli Saaremaa mehest Anti Liivist saanud Eesti NSV riikliku narkoloogiadispanseri peaarst. Liiv kõneles EKP keskkomitee kursuste kuulajatele joomarlusest ja alkoholismist jagusaamise ning tervislike eluviiside kinnistamise kogemustest maal.
EESTIMAA KOMMUNISTLIKU PARTEI KOMITEE ARHIIV

.. küll vanaduses aega sul karskust pidada. Psühhiaater Anti Liiv sellele rahvaliku laulu sõnumile alla ei kirjutaks. 40 aastat tagasi võttis ta alkoholismi teemadel lehes sõna püsiautorina, olles Pilguse psühhiaatriahaigla peaarstina Kingissepa rajooni joomise vastu võitlemise komisjoni aseesimees.

Alkoholi teemadel kirjutati 1976. aastal Saaremaa ajalehes Kommunismiehitaja peaaegu et üle päeva. Näiteks augusti lõpul ilmunud artiklis “Alaealised alkoholi küüsis” / “Enne suureks sirgumist” anti detailne ülevaade kahe alaealise noormehe viimasel paaril aastal purjuspäi tehtud tempudest. Joobnud sõidukijuhtidest kirjutasid liiklusinspektorid regulaarselt ülevaateid rubriigis “Vöödilise sauaga (teel)”, aktiivselt kasutati joodikute häbimärgistamiseks seltsimehelikke kohtuid, mille otsused ilmusid ajalehes. Samuti jõudsid tihti leheveergudele purjuspäi toime pandud kriminaalsete tegude kohtuotsuste ülevaated.

Aga kes need joodikud olid, kui vanad ja miks nad jõid? Seegi selgitati välja.

25. septembril 1976 ilmus Kommunismiehitajas Anti Liivi artikkel “Vitsa tuleb painutada noorelt”, milles kajastati rajoonis läbiviidud “alkoholitarvitajate uuringu” tulemusi. Uurituist üks protsent oli kuni 19-aastased, kaks protsenti 20–24-aastased, 26 protsenti 25–34-aastased ning 68 protsenti 35-aastased ja vanemad. Seega üks neljandik parimais aastais ja tundub, et selle grupi osatähtsus kasvab tulevikus veelgi, ennustas Liiv.

Maaelanikke leiti alkoholi liigpruukijate hulgas 47 protsenti, linnaelanikke 53. Et linlased moodustasid kolmandiku rajooni elanikest, oli alkoholi pruukimine Kingissepas ilmselt enam levinud. Vaadeldutest moodustasid mehed 92 ja naised 8 protsenti. “Saarlastest topsisõprade laudkonnas on 12 mehe kohta 1 naine,” tõdes Liiv.

Alkohol ja vaimuhaigused

Numbrid numbriteks, kuid Anti Liivi artikkel jätkus sootuks pahaendelisemate asjaolude väljatoomisega. Nimelt selgus uuringust, et saarlastest alkohoolikutel on 4/5 veresugulaste hulgas vaimseid häireid (skisofreenia, nõrgamõistuslikkus jms). Peaks olema küllalt mõtlemapanev asjaolu neile, kes kavatsevad abielluda alkoholi liigtarvitajatega, manitses Anti Liiv ja jätkas, et ilmselt on edaspidi vajalik hakata uurima, millist osa alkoholismi tekkes etendab pärilikkus ja millist kasvatus, ning kui palju põhjustab alkoholi liigtarvitamine vaimseid hälbeid.

1976. aasta uuringu järgi alustas 13,5 protsenti alkoholi liigtarvitamist juba enne 18. eluaastat, 11,3 protsenti tegid seda 18.–19. eluaasta vahel, 44,7 protsenti 20.–24. aasta vanuselt, 20,9 protsenti 25.–34. eluaasta vahel. Ainult kümnendik alustas veelgi hiljem. Anti Liiv tõdes, et seega alustas 2/3 Saaremaa alkohoolikutest “oma karjääri” enne 25. eluaastat ehk eas, kus nende kasvatamisega veel pidevalt tegeletakse.

Kas see ei näita mitte kasvatavate institutsioonide tegevuse puudulikkust? küsis psühhiaater.

Pikem tagasivaade ilmus laupäevases Saarte Hääles.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 66 korda, sh täna 1)