VALLAVALITSUSE AUGUSTIKUU ISTUNGID

4. august

 • anti avaliku ürituse luba
 • väljastati ehitusload puurkaevu ehitamiseks Haapsu külas Põllu kinnistul, Järvekülas Uue-Jaagu kinnistul, Liigalaskma külas Tammiste ja Väljamaa kinnistul, Raugu külas Metsa kinnistul, Orinõmme külas Raja-Mere kinnistul
 • kuulutati välja lihthange “Orissaare kabinetklaveri soetamine”
 • kinnitati enampakkumise korras vallavara müük – Põripõllu küla Mihkli
 • anti välja kasutusluba Kuivastu mnt 29 treeningpargile
 • anti välja projekteerimistingimused Liigalaskma külas Lille maaüksusel elektriliitumiseks

24. august

 • kinnitati avaliku ürituse luba
 • kinnitati sotsiaalteenuste taotlemise avalduste vormid
 • kooskõlastati õpilaste arv gümnaasiumi VII klassis (2016/2017 õppeaastal õpib VII klassis 26 õpilast)
 • väljastati projekteerimistingimused (Orinõmme küla Lubjaaegu mü elamu püstitamiseks, Maasi küla Mikumäe mü elamu püstitamiseks, Maasi küla Peetri mü elamu püstitamiseks)
 • väljastati puurkaevu projekteerimistingimused ja aukoha kooskõlastuseks Orinõmme külas Rannamäe maaüksusel
 • anti välja ehitusload (Saikla külas Puidu mü puidutöökoja püstitamiseks ja saekaatri hoone lammutamiseks, Arju küla Tamme mü elamu püstitamiseks)
 • anti välja kasutusluba Saikla külas Kristjani mü päikese-elektrijaama püstitamiseks
 • kinnitati lihthanke “Orissaare kabinetklaveri soetamine” tulemused
 • kinnitati Pulli külas Kadaka ja Veskimäe katastriüksuste piirid
 • kinnitati Saikla külas Töökoja-Garaaži katastriüksuse maa maksustamishind
 • kinnitati katastriüksuse koha-aadressi muutmine (Ööriku küla Kangro-Reinu sai nimeks Kurekella)
 • kinnitati katastriüksuse lähi-aadressi muutmine (Tagavere küla Elamu sai nimeks Lille)
 • kinnitati Mäeküla Vana-Laadamäe katastriüksuse jagamine
 • kinnitati Pulli küla katastriüksuste jagamine Käru detailplaneeringu alusel
 • kinnitati katastriüksuste sihtotstarbe muutmine (Saikla küla Kristjani, Arju küla Tamme)
Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 28 korda, sh täna 1)