Riik suurendas Saaremaal metssigade küttimiskohustust 4400 seani (13)

Võttes arvesse keskkonnaagentuuri seireandmeid ja metsades vohavat sekatku, kinnitas  Keskkonnaamet Saaremaa metssigade minimaalseks küttimiskohustuseks 4400 siga, mis on 900 võrra rohkem kui lepiti hiljuti kokku Saaremaa jahindusnõukogus.

VÄLJAVÕTE KÄSKIRJAST

OTSUSTAN:

  1. kinnitan uluki kaudu leviva haiguse tõkestamise meetmena metssigade asurkonna arvukuse vähendamiseks 2016/2017 jahiaastaks metssigade küttimismahu Hiiu, Põlva, Rapla, Saare, Valga, Viljandi ja Võru maakondades (lisa 1);
  2. kohustan jahipiirkondade kasutajaid järgima metssigade küttimisstruktuuri, kus kütitavate kesikute ja täiskasvanud isendite seas peab olema emiste osakaal vähemalt 50%, põrsaste soovituslik osakaal 50%;
  3. kohustan jahipiirkondade kasutajaid uluki kaudu leviva haiguse tõkestamise tagamiseks teavitama metssigade küttimisest (arv, sugu, vanusegrupp) kalendrikuu kaupa iga kuu  10-ks kuupäevaks Keskkonnaameti metsaosakonna jahinduse ja vee-elustiku büroo vastava maakonna jahinduse spetsialisti e-posti aadressil;
  4. kohustan jahipiirkondade kasutajaid alates Keskkonnaagentuuri poolt hiljemalt 01.11.2016 antavale mahule ja juhendile koguma metssigade populatsiooni juurdekasvu uurimiseks kütitud emaste metssigade sigimiselundkondi ja alalõualuid;
  5. kohustan jahindusnõukogu tegema jahiaasta lõppedes kokkuvõtte jahipiirkondade kaupa metssigade küttimismahu ning -struktuuri täitmise osas ning esitada see hiljemalt 01.05.2017 Keskkonnaametile e-posti aadressil jave@keskkonnaamet.ee;
  6. kohustan jahindusnõukogu jahiaasta lõppedes analüüsima metssigade küttimismahu ning struktuuri täitmist jahipiirkonna kasutaja poolt ning mõjuva põhjuseta kokkulepete rikkumise korral esitama Keskkonnaametile e-posti aadressil jave@keskkonnaamet.ee hiljemalt 01.05.2017 ettepaneku vastava jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamiseks;
  7. keelan metssigade lisasöötmise (v.a soolak) Eesti Vabariigi territooriumil aastaringselt. Lubatud on lisasööda kasutamine ajalise piiranguta metssigade peibutamise eesmärgil.  Söödaautomaadis tohib olla kuni 100 kg ning lisasöötmiskohas maas kuni 5 kg lisasööta. Isevoolse söödaautomaadi korral ei tohi ööpäevas väljastatav kogus ületada 5 kg. Ühes lisasöötmiskohas võib kalendrikuu jooksul peibutamiseks kasutada kuni 100 kg lisasööta. Lisasöötmiskohtade kaugus teineteisest peab olema vähemalt 1 km ning lisasööt ei tohi olla kaugemal kui 150 m kõrgistmest. 1000 ha jahimaa kohta on lubatud kuni üks lisasöötmiskoht. Alates 14.10.2016 on metssigade lisasöötmine peibutamise eesmärgil lubatud vaid Keskkonnaametis registreeritud lisasöötmiskohas.
  8. kohustan jahipiirkondade kasutajaid esitama hiljemalt 30.09.2016 andmed lisasöötmiskohtadest vastavalt käesoleva käskkirja lisas 2 toodud vormile Keskkonnaameti metsaosakonna jahinduse ja vee-elustiku büroo vastava maakonna jahinduse spetsialisti eposti aadressile;
  9. kohustan jahipiirkondade kasutajaid esitama alates 01.10.2016 andmed igast uuest kasutusele võetavast lisasöötmiskohast vastavalt käesoleva käskkirja lisas 2 toodud vormile. Andmed tuleb saata Keskkonnaameti e-posti aadressil jave@keskkonnaamet.ee enne lisasöötmiskoha kasutusele võtmist;
  10. kohustan jahipiirkonna kasutajaid lubama uluki kaudu leviva haiguse tõkestamiseks vajaliku metssigade seire läbiviimiseks paigaldama seiret teostaval asutusel lisasöötmiskohtadesse rajakaameraid;

Keskkonnameti peadirektori asetäitja Erik Kosenkranius peadirektori ülesannetes

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 714 korda, sh täna 1)