MUHU UUDISSED: Sui kestab viel

Terissid. Neh laupa õhta, siis ju olli sie sur muinastulede üö. Pääva sai ju ikka kangeste kardetud koa, et kas sest tuletegust asja soabkid. Tuul olli  nõnna vali, et aas ühna irmu nahka.  Aga just õigeks aaks vaibus ää. Ja nii tulisema kena soe ilm olli, ja tuul olli enne kõik siased ja põdrakärbsed koa ää puhun. Või kisse tiab, ehk nie reod oopistükkis kartsid tulevalget.  Koguvas olli ikka kohe suurem larbatsku selle õhta. Kellu viiest lüödi kunstitalli juures juba pillilugu lahti ja kontsert läks kellu kahessani välja.  Külalisi olli Soaremoalt ja ülemoalt ja isegid Suomemoalt. Neh, robikond mehi ja naisi olli lõetsapillidega ja kenad lauluiaalt tegid Muhu segakuor ja Suome segakuor Dolcetti. Ja põle pooleskid oln, et nii pitk kontsert ää tüitaks. Neh, ja ikka sai ju uuritud koa, et kust nõuksed suomlased siia soan oo üldsegid. Tulli välja, et nende dirigent oo köin mitmel-setmel korral Tihusel oostega ratsutamas. Ja sial taa olli siis soan jutujärje piale Männiku Pillega, kis ise Muhu kuoris laalab. Ja nõnna siis tulngid nendel mõte, et voataks nie muhulased koa ää ja kuulaks, et  kas naad laalda koa oskavad. Neh, mool kut muhulasel olli ikka teenepidi mõte. Et mis ialt nie suomlased tievad koa. Ja nende laul kõlas ikka vägevast` küll.

Neh ja kui siis tunnijägu ja seda rohkemgid olli vahepial niisammati külavahel kuibitud, siis sai tassakeste randa mindud, seda muinastuld uudistama. Neh, enne kut Koguva oma kätte paistma akkas, olli juba Soaremoalt mittu tükki nähe. Ja Muhus kuulukse, oln koa ikka igas pienemas rannakülas oma muinastuli ülal.

Ja tule all muidugid, neh sial Koguvas ikka,  nie lõetsamehed ja-naised koa lõid omad pilliluod jälle lahti. Olli nendel aga seda vad jäksu! Õhta kellu viiest kukkusid mängma ja teese pääva lõuna paigu ollid masu ikka viel muist Muhu resturaani ies pillilugusid lasn. Tia kas naad üöse üldse magasid koa? Ja rahvas olli nii rõemus ja lusti täis. Neh, mina põle küll kuskilt otsast aru soan, et sügis tulema akkaks.  Pidu olli justkut üks kena suine pidu ikka. Aga ilmad oo sojad ja sui kestabkid ju viel. Kaks ainumast märki et sügis akkab kätte jõudma oo sie, et rahvas oo puhas upakil kookudega tuhlivagude vahel ja et pihelgad oo umpsest punaseid marju täis.  Ega sest põle kedagid, et lapsed juba kooli lähtvad. Sojast ilmast soab kooliaegas koa rõemu tunda. Muhus lähäb esimesse lassi sie voasta masu kakstesn last. Ikka palju kannatust sellel pitkal koolitiel.

Olge munuksed!

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 86 korda, sh täna 1)