Lääne-Saare jäätmeveost (5)

Kuna 18.08 Saarte Hääle artikli “Prügihanke venimine sundis valda vanu lepinguid pikendama” puhul on tekkinud mitmeti mõistmisi just Lümanda piirkonna jäätmeveo osas, selgitab Lääne-Saare vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Tiina Orav täpsemalt,  mida tähendab korraldatud jäätmevedu. Jäätmeseaduse mõistes tähendab korraldatud jäätmevedu olmejäätmete kogumist ja vedamist määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt.

Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskirja lisa 1 kohaselt on Lääne-Saare vald jäätmeveo osas jagatud kolmeks piirkonnaks: veopiirkond 1 – endine Kaarma valla piirkond (edaspidi Kaarma piirkond); veopiirkond 2 – endine Kärla valla piirkond (edaspidi Kärla piirkond); veopiirkond 3 – endine Lümanda valla piirkond (edaspidi Lümanda piirkond). Kahes esimeses toimub korraldatud jäätmevedu, st omavalitsus on riigihangete tulemusena sõlminud jäätmevedajatega hankelepingud, et nad neid piirkondasid teenindaksid – Kaarma piirkonnas AS Ragn Sells ja Kärla piirkonnas OÜ Prügimees.  Lümanda piirkonnas ei toimu korraldatud jäätmevedu, st iga majapidamine või kogukond on saanud kas sõlmida lepingu talle sobiva jäätmeveofirmaga või viib jäätmed ise Kudjape jäätmejaama.

Uue hankelepinguga kaetakse kogu Lääne-Saare valla haldusterritoorium. Kogu valda hakkab teenindama üks jäätmevedaja. Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Lääne-Saare vallamajja.

Lääne-Saare vallavalitsus

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 424 korda, sh täna 1)