MUHU UUDISSED: Muinastuli

Sie kange juosmine oo siis seks voastaks juostud jälle. Läks nii easte, et vihma käe põle taris ennassid leota oln. Ja mõne pääva kenad tuhlivõtu ilma andis koa vahepial. Muidu aab masu iga päe seda vad märga sodi sialt ülalt alla. Vahest oo küll juba nõuke tunne, et tia palju seda vett seal pilide vahel üldse oo viel. Et juu sie ikka ühekorra otsa koa piaks soama. Näedsa, nie “Muhu murde lood 2” roamatud oo juba otsas. Läksid nii samma kiiresti kut sojad Muhu levad.

Mineva riede õhta olli Muhu tantsijatel üks pissike pidu. Muhu segarühm pidas oma juubelid. Ikka kergeid jalgu nendele edaspidiseks koa.  Ja pühabe pääva köis üks robikond rahvast kanuudega matkamas. Neh, et paergu oo ju ikkagid merekultuuri voasta ja parasaste juhtus matkanädal koa olema. Vahtnast põrutati tammi jaare ja sialt Tillu nirese. Ja nõnna kut juosjatel, nõnna olli nendel matkajatel koa tulisema kena ilm selle irmpsa sao vahepiale.

Paergu igatahes ep oska muud kut luota, et äkist laupa tieb jälle pisikse vihmavahe sisse. Neh, sest laupa pietse muinastulede üöd.

Palju neid tulesid Muhu randas üldse selle õhta põlema pannasse, seda ep tia. Aga võiks ju näituseks sial Veispukkis Muhu info all kuuluta. Või siis pärast pilta soata sõnna omadest tuledest. Rahval koa kena voadada, kis põle soan või viisin kottu välja tulla selle õhta. Aga üks oo kindel. Koguva randas oo küll jälle muinastuli ülal. Ja oo ikka kohe suur pralle koa selle õhta. Juba kellu viiest soab Koguva Kunstitalli juures lõetsalugusid kuulata. Ja kellu seitsmest akkab sial koguniste kontsert. Laulvad Muhu segakuor ja nendele külla sõitn ja Muhumoad uudistama tuln Soome segakuor Dolcetti. Laulude vahepiale kuuleb muedugid akordioni- ja lõetsamängi koa jälle.

Ja tuli süidatse pärast kampas Koguva sadamas. Kellu ühessast, nõnna kut kord ette näeb, pannasse põlema. Ega sialtkid pillilugu puudu põle mitte ja mis taab lähä ikka sellekaubaga tansikskid. Kui ikka rahvas kokku soab ja ilm kena ja soe oo. Ja kohvik oo koa sadamas lahti selle õhta.

Jalad piab ju miskitmuodi sojaks aama selle õhta, sest pühabe keskomingust akatse Liiva volleväljakul pidama Muhumoa meistrivõistlusi rannavolles. Selle võistluse kohta tiab Kalev täpsemaste riakida.

Aga üks asi oo küll, midast põle vihm pooleskid segan. Neh, sie pasturaadi katusse ehitus. Antsu-Matsi Inna viiti, et Muhu mehed tiadvad täpselt ää, mesmuodi ilmaga toime tulla ja selle kuu lõpuks piaks katussele nõnna ütelda põhja alla soama. Siis akatse kivisid paika panema. Et nie, kis põle omasid nimesid viel jõudn kivide piale kirjuta, olge ruttus, et ep lähäks viimaks ilma nimedeta katussele mitte.

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 121 korda, sh täna 1)