Hooldamata rohumaast tuleb PRIA-t teavitada esimesel võimalusel (1)

10. august on tähtaeg, mil enamikul pindalatoetuste taotlejatel peavad taotlusalused rohumaad olema niitmise või seal loomade karjatamise teel hooldatud. Looduskaitsealustel maadel on hooldustööde tähtaeg 20. august.

Kui hooldustöid ei ole olnud võimalik erandlike asjaolude, nt pikaajalise liigniiskuse tõttu, tähtajaks teha, tuleb maakasutajal sellest PRIA-t teavitada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 15 tööpäeva jooksul tööde tähtajast arvates.

Taotlejad on küsinud, kas ka teise niite puhul tuleb niide enne 10./20. augustit kokku koguda, kui varasem esimene niide on nõuetekohaselt kokku kogutud?

See ei ole vajalik, kuna rohumaade hooldamise üldreegel on järgmine.

Kui rohumaad on põllumajandusliku tegevuse nõuete kohaselt vegetatsiooniperioodi jooksul vähemalt korra enne 10./20. augustit piisava loomkoormusega karjatatud (annab niitmisega sarnase tulemuse), niidetud või muul viisil hooldatud, mis annab niitmisega sarnase tulemuse, ning selle tulemusena tekkinud niide ja ka hekseldatud rohi on kokku kogutud, siis loetakse sellise maa osas maa hooldamise nõue taotlusaastal täidetuks.

Lisainfo PRIA otsetoetuste infotelefonil 73 77 679.

PRIA

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 233 korda, sh täna 1)