MUHU UUDISSED: Muhu Inglid

Muhus arvati ennevanasti, et nelja asja oo kõege rohkem – Muhu Maresid, kivivaresid, kõrbe obuseid ja kõveruid puid. Neh, Maresid olli muistsel aal küll palju. Igas peres olli üks ikka ja vahest ikka kohe mitu tükki koa. Päelda Mardil oln ühekorraga masu kohe seitse Maret: Suur Mare, Pisike Mare, Ümmardaja Mare, Suiline Mare, Noorik Mare, Naine Mare ja Tüdrik Mare.

Aga umbest niisamma palju kut olli Maresid, olli vanasti Muhus Ingleid koa. Neid olli koa ikka igas peres. Poisidkid ollid ennemalt kiisikast tein Ingli nimega. Kui keegid võera tüdrikuga sehvti akkas aama, siis olli ikka üteln, et taa oo Paenasse Panni Ingli poeg. Ja vähemasti ühe puru uie roamatu järgi oo ühtes peres seitse Inglit koa oln.

Selle roamatu nimi oogid kohe “Muhu Inglid”. Sõuke uhke iganest suurte piltidega roamat oo. Pildid oo joonistan Kuivastust Urmas Viik. Aga põle pooleskid lasteroamat mitte. Oo tükkis naisteroamat. Jutud oo puhas Muhu naispärimus. Nie jutud oo muhulaste siast kokku korjan ja roamatu sisse kirja pannud Koguva Loasu Neh, et ep unuks ää või et kiegid armparaku neid kuskile ää ep petataks. Iseenesest oo nie kõik nõuksed jutud midast Muhu naised omavahel riakin oo, kui naad oo kuskil perekaupa kokku soan. Sõuke naeste isekeskis jutuaamine oo veartus omaette ja ega nõukest asja nüidsel aal änam easte ep näe koa. Emased inimesed joosvad kottu puhas laiali.

Kui muistsel aal olli naene sie, kis Muhus paiguldane olli (mehed ollid mere pial või ülemoal tüöl), siis nüid põrutavad noored põkked ennassimi ülemoale koolitama ja tagasi naad sialt ju änam ep kipu. Aga nõnna kut Kadri ütles, oo taa jutud änamaste üles tähendat selle järgi, kuidas Tamse Sarabu ja Päelda Mardi tüdrikud omavahel juttu oo aan. Kadri silmad oo nõukse asja viel ää näin, kus ühe pere mitu põlve emaseid inimesi isekeskis juttu aavad.

Urmas joonistas pildid ja Kadri panni jutud kirja ja kirjastamisega rallib Vanaelu Signe. Nõnna et otsast otsani puhtapuru muhulaste tehtud roamat. Müükis oo Rahva Raamatu ja Apollo roamatupuodides. Ind jäeb umbest kolmekümne euru kanti. Muhus kuulukse, et oo teisi müükis Liiva käsitüöpuodis, kui nie sialt just parasaste otsas põle mitte, ja Koguva Kunstitallis võib koa äkist mõni olla.

Vat sõukse kange roamatu oo muhulased jälle valmis soan. Jägub nii lugemist kut voatamist.

Olge siis munuksed!

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 134 korda, sh täna 1)