Jahindusnõukogu näitas seakatkuga võitlemisel üles leebust (1)

Vaatamata Aafrika seakatku jätkuvale levikule kehtestas Saaremaa jahindusnõukogu maakonna jahimeestele küttimiskohustuse, mis on teadlaste soovitatust märgatavalt väiksem.

Möödunud kuul koos istunud Saaremaa jahindusnõukogu kehtestas metssigade küttimismahuks 3500 isendit, ehkki keskkonnaagentuuri eelnev ettepanek oli küttida 4400 metssiga.

Keskkonnaagentuuri (KAUR) eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Peep Männil ütles, et Saaremaa jahindusnõukogus kokkulepitud 3500 isendi suurune küttimismaht ei ole KAUR-i prognoosi kohaselt piisav seakatku leviku peatamiseks. “Risk katku kiireks levikuks juhul, kui see peaks Saaremaale jõudma, jääb endiselt kõrgeks,” möönis teadlane.

Männil ütles, et KAUR-i väljakäidud ettepanek küttida 4400 metssiga tugineb seireandmete (peamiselt jahimeeste hinnangud sigade arvukuse kohta ja küttimisstatistika) analüüsile ning riikliku tauditõrje komisjoni kinnitatud eesmärgile vähendada metssigade asustustihedust selle jahiaasta lõpuks kuni kahe isendini 1000 ha jahimaa kohta. Vajadus metssigade arvukust kiiresti vähendada on otseselt seotud Aafrika seakatku levikuga.

Kaugem eesmärk on saavutada järgmise jahiaasta lõpuks olukord, kus metssigade asustustihedus oleks kõikjal Eestis maksimaalselt 1,5 isendit 1000 ha kohta. Sellise asustustiheduse korral võiks katk olemasolevate teadmiste kohaselt looduses hääbuda.

Saaremaa jahindusnõukogu esimehe Kaja Lotmani sõnul soovis üks nõukogu liige Saaremaa jahindusnõukogu koosolekul toetada KAUR-i soovitust metssigade küttimismahu osas (4400 isendit), kuid konsensuse saavutamiseks jäi ta siiski nõusse teiste liikmete pakutud küttimismahuga (3500 isendit). Jahindusnõukogu töökord sätestab, et otsus sünnib juhul, kui otsusega on nõus kõik nõukogu liikmed ehk konsensuslikult.

Kaja Lotman lisas, et seoses Aafrika seakatku kiire levikuga Eestis annab jahiseadus keskkonnaametile õiguse jahipidamise korraldamiseks. Seega on keskkonna­ametil õigus määrata Saare maakonnas metssigade küttimise minimaalne lõplik arv sõltumata jahindusnõukogu otsusest. Keskkonnaamet analüüsib kogunenud andmeid ja teeb lõpliku otsuse tõenäoliselt järgmisel nädalal, lausus Lotman.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 416 korda, sh täna 1)