VALLAVOLIKOGU TEADE

Lääne-Saare vallavolikogu 29. juuni istungil otsustati

  • Taotleda munitsipaalomandisse Kärla aleviku Lasteaia tn 2 maaüksus.
  • Lõpetada Koovi küla Kapa-Koovi detailplaneeringu koostamine.
  • Algatada Koovi külas Kapa-Koovi detailplaneeringu koostamine ja mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.
  • Kehtestada Nasva alevikus Kallaku oja lähiala detailplaneering.
  • Kinnitada Lääne-Saare valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
  • Kinnitada sporditoetuste määramise kord.
  • Osaleda maalinnade võrgustiku projektis.
  • Taotleda kohalikud teed munitsipaalomandisse.
  • Anti ülevaade Lääne-Saare valla 2016. aasta eelarve täitmisest seisuga 31.05.2016.

Kaire Müür, õigusnõunik

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)